Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van het SimplyBook.me-systeem

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 6 augustus 2020 (bijgewerkt op 21 januari 2020)

Voor uw gemak hebben wij een Nederlandse vertaling van deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid bijgevoegd (gezamenlijk “Voorwaarden SimplyBook.me Ltd.”). Mocht er inconsistentie optreden tussen de Engelse en de Nederlandse versie van deze Voorwaarden, dan is de Engelse tekst leidend.

Definities

De SimplyBook.me-dienstverlening of het SimplyBook.me--systeem — is een bedrijfstool aangeboden door SimplyBook.me ltd waarmee gebruikers toegang krijgen tot verscheidene functionaliteiten die hen helpen in de uitvoering van hun bedrijfsactiviteiten. Het SimplyBook.me-systeem kan worden toegevoegd aan website-netwerken onder verschillende domeinnamen, zoals: SimplyBook.me, SimplyBook.it, SimplyBook.asia, 365bookings.cn, Booking.page, Timapantanir.is, BookingTroll.com, BookingTroll.eu en andere namen die dezelfde diensten verlenen.

Dienstverlener of gebruiker — Bedrijf dat of persoon die diensten verleent zoals het verhuren van hulpmiddelen, apparatuur, en ruimtes etc., en hierbij het SimplyBook.me-systeem gebruikt om online reserveringen te accepteren en te verwerken, promotiemateriaal te versturen, producten te verkopen, en andere activiteiten te verrichten in het kader van de bedrijfsvoering.

Klanten of kopers van diensten — Klanten kunnen allerlei soorten personen zijn die online reserveringen maken of producten kopen bij een dienstverlener die een gebruikersaccount heeft bij SimplyBook.me. Het kunnen bijvoorbeeld patiënten, studenten, of consumenten zijn.

Gebruikers-account — Wanneer personen of bedrijven zich aanmelden bij SimplyBook.me, krijgen zij een gebruikersaccount. Met dit account kunnen alle bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd, zoals het registreren van de dienstaanbieders, de diensten, en de te verkopen producten, en het organiseren van reclamecampagnes, etc.

Wanneer u gebruik maakt van het SimplyBook.me-systeem of andere gerelateerde sites, stemt u ermee in dat u:

 • — zich zult onthouden van het schenden van wetten, van de rechten van derde partijen, of van onze beleidsregels;
 • — geen gebruik zal maken van onze sites en hulpmiddelen wanneer u geen juridisch bindende contracten kunt aangaan, oftewel wanneer u onder de 18 bent;
 • — alleen diensten zult leveren wanneer de koper zijn of haar geld kan terugkrijgen, of de dienst indien nodig kan worden verplaatst naar een voor u en de klant geschikt ander moment;
 • — geen inbreuk zal plegen op de klantenlijsten van andere gebruikers;
 • — geen onjuiste, onnauwkeurige, misleidende, en/of lasterlijke content (waaronder persoonlijke gegevens) zal plaatsen of uw dienst(en) en website zal gebruikten voor link-building-doeleinden;
 • — geen activiteiten zult ondernemen die de feedback- en/of beoordelingssystemen kunnen ondermijnen;
 • — geen spam, of ongevraagde bulk-mailings, kettingbrieven, of piramidespelen zult verspreiden;
 • — geen virussen of ander etechnologieën zult verspreiden die schadelijk kunnen zijn voor de bezoekers van de site;
 • — geen informatie over andere gebruikers zult proberen te verzamelen zonder hun uitdrukkelijke toestemming, waaronder emailadressen en credit card-gegevens.

Acceptabel gebruiks- en misbruikbeleid

SimplyBook.me is een systeem voor dienstverleners en anderen die voor het uitvoeren van hun activiteiten afspraakreserveringen accepteren, gerelateerde diensten en producten verkopen, en aanbiedingen maken om het aantal reserveringen te verhogen. Als zodanig is de SimplyBook.me-service ALLEEN voor deze doeleinden bedoeld en is ander niet-gerelateerd gebruik verboden.

Het SimplyBook.me-systeem dient NIET te worden gebruikt:

 • — Het versturen van spam
 • — Ongevraagde e-mail of SMS
 • — Importeren van klantenlijst die GEEN eigendom is van de gebruiker en/of die NIET op een wettelijke manier is verkregen

DE SimplyBook.me-reserveringswebsites dienen NIET te worden gebruikt:

 • — voor het creëren van backlinks naar andere pagina's;
 • — als advertentiemedium voor zaken die geen relatie hebben met de diensten die de gebruiker verleent;
 • — voor het innen van geld zonder dat er de intentie is om de dienst te verlenen.

Dienstverleners hebben de plicht om alle klantgegevens met respect en met inachtneming van de privacy-wetgeving te behandelen.

De gebruikers van het SimplyBook.me-systeem kunnen met behulp van zogenaamde van intake-formulieren klanten vragen om aanvullende informatie. Let wel dat deze formulieren NIET zijn bedoeld om gevoelige persoonlijke of financiële informatie te verkrijgen. De intake-informatie wordt namelijk op servers niet versleuteld bewaard zoals at-rest-versleutelde SOAP-gegevens. Vindt er namelijk een aanval plaats op de SimplyBook.me-servers, dan zou deze informatie in handen kunnen komen van onbevoegden. Om via de reserverings-site betalingen te accepteren dient met de hier aangegeven gecertificeerde betalingsaanbieders te worden gewerkt.

Gebruikers die de HIPPA-functie hebben geactiveerd en degenen die medische informatie van klanten/patiënten verzamelen en bewaren dienen zich ervan bewust te zijn om geen beschermde gevoelige gezondheidsinformatie te vermelden in e-mails en andere tekstberichten. Wanneer de medische HIPAA-functie is geactiveerd wordt door SimplyBook.me automatisch de naam van de klant/patiënt verwijderd. En hoewel de gebruiker wel de mogelijkheid heeft om handmatig velden en medisch gerelateerde informatie toe te voegen in het bericht, is dit in het algemeen in de meeste landen niet toegestaan, aangezien tekstberichten en e-mails niet als een absoluut veilige manier van communicatie worden beschouwd. Kies ervoor om geen gevoelige medische informatie te vermelden in de communicatie via het SimplyBook.me-systeem.

Gelieve problemen, schendingen van het beleid en aanstootgevende inhoud aan ons te melden. SimplyBook.me wil ervoor zorgen dat de gebruikte beelden en informatie geen inbreuk maken op het auteursrecht, merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Gelieve ons hulpteam te verwittigen met de naam van de bijbehorende pagina als u de eigenaar bent van auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruikt op onze sites. Indien nodig zullen we de nodige maatregelen nemen.

Wij behouden ons het recht voor om niet-bevestigde accounts of accounts die reeds langer dan 8 weken inactief zijn zonder login-activiteiten van de accounteigenaar, en waarvoor geen geldig abonnement wordt betaald, op te heffen. Gebruikers van een gratis account dienen elke maand hun abonnement te vernieuwen om de account actief te houden en verwijdering ervan te voorkomen. Wij behouden ons het recht voor om gebruikersaccounts die ons systeem onnodig belasten, of worden gebruikt op een manier die niet in overeenstemming is met ons gebruiksbeleid, aan te passen of te beëindigen.

We behouden het recht om onze dienst en gebruiker accounts te beperken, op te schorten, of te beëindigen, toegang te verbieden tot alle content, websites, diensten of tools. We behouden ook het recht op het verwijderen van gehoste inhoud en het ondernemen van technische en juridische stappen om de gebruikers van de websites te houden als we denken dat ze problemen of eventuele juridische aansprakelijkheid creëren, inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden plegen, of inconsequent handelen met de geest van ons beleid.

Wij behouden ons het recht voor om in geval van een te groot aantal reserveringen tegelijkertijd het systeem tijdelijk stil te leggen om de overbelasting van de server te voorkomen. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige klanten wordt gevraagd om een paar minuten later nogmaals te proberen de reservering te maken. Overbelasting houdt bijvoorbeeld in dat gedurende een tijdsinterval van minder dan 30 seconden een aantal van 50 personen via een account tegelijkertijd een reservering probeert te maken, of 5.000 API-verzoeken per dag via een gewone server terwijl de capaciteit voor gelijktijdige parallelle api-verzoeken slechts maximaal 2 is en niet meer mag zijn dan 5 verzoeken per seconde. En om een te hoge belasting van de server te voorkomen door individuele accounts, hebben alle abonnementen een eigen limiet van een maximaal aantal gebruikers en aanbieders, afhankelijk van de prijs. Duurdere abonnementen hebben hogere limieten. De dag-limiet voor API-verzoeken voor gewone bedrijfsservers is 25.000. Voor dedicated servers is deze in principe onbeperkt, maar dit hangt wel af van de individuele server-specificaties.

Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de werking van onze boeking widgets wanneer deze geplaatst worden op externe sites of in andere externe oplossingen. We kunnen niet beheren of het zal werken of dat het zal stoppen met werken, zelfs als het eerder wel werkte.

Kinderen en minderjarigen jonger dan 18 jaar hebben GEEN toestemming om bij ons systeemaccounts aan te maken. Indien bij ons bekend wordt dat dergelijke accounts wel zijn gemaakt, dan worden deze verwijderd. Wanneer ouders erachter komen dat hun kinderen een account bij ons hebben aangemaakt, stuur ons dan alle relevante informatie over de maker van de account, inclusief bewijs, zodat deze kan worden verwijderd.

Klantenaankoop bescherming

SimplyBook.me biedt geen aankoopgaranties ten aanzien van betalingen van de klant voor afspraak boekingen of dienst aankopen of aankopen van andere producten bij dienstverleners. SimplyBook.me biedt dienstverleners een manier om hun diensten te verkopen, en kopers, klanten, patiënten een methode om deze diensten te boeken. Dienstverleners kunnen onze tools gebruiken om hun klanten de mogelijkheid te bieden om online te betalen voor de diensten. Kopers en dienstverleners delen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat aankopen en dienstaanvragen gefaciliteerd door SimplyBook.me in goede geest, belonend en zorgeloos plaatsvinden.

We moedigen kopers aan om eerst met verkopers een oplossing te zoeken vooraleer een klacht bij SimplyBook.me wordt neergelegd. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor onrechtmatige dienst-orders of diensten die niet worden aangeboden, ook niet wanneer deze zijn gereserveerd en betaald.

Het wordt ten zeerste aanbevolen dat kopers zich goed informeren over de dienstaanbieder voordat zij overgaan tot het maken van reserveringen en het doen van online-betalingen. De dienstaanbieder dient zich ervan te verzekeren dat de koper echt is.

Vergoedingen

SimplyBook.me biedt een gratis beperkte versie van het systeem. Als een dienstverlener upgrades doet van de gelimiteerde dienst aangeboden door SimplyBook.me, zal een toepasselijke vergoeding gelden. U kunt de prijstabel vinden op onze website samen met verdere details in de admin interface van het SimplyBook.me systeem. U wordt op de hoogte gebracht van de vergoedingen vooraleer het upgraden van diensten naar betaalde diensten plaatsvindt. Commerciële bedrijven die meer dan één systeem in de gratis versie registreren, dienen voor de eerste registratie de kosten van het basispakket te betalen en daarna een hoger tarief.

Alle in het systeem gedane aankopen zijn definitief, waarbij er geen terugbetaling plaatsvindt.

Wij behouden ons het recht voor om de banner-advertentie voor onze SimplyBook.me-reserveringspagina op de reserveringssites van klanten met een gratis abonnement te plaatsen.

BELANGRIJK: Wanneer het gratis systeem naar de betaalde versie wordt opgewaardeerd, is het niet mogelijk om weer terug te gaan. Is een abonnement afgelopen, dan is op- of afwaarderen wel weer mogelijk.

Inhoud en Gegevens

Wanneer u content uploadt en registreert in het SimplyBook.me-systeem, zoals informatie over uzelf, uw personeel en/of de dienstverleners die voor u of uw bedrijf werken, dient u te kunnen aantonen dat u beschikt over alle rechten en toestemmingen vereist om deze informatie wereldwijd openbaar te maken. Daarbij dient u ons het niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royalty-vrije, en (via meerdere niveaus) sublicentieerbare recht te verschaffen om deze content te publiceren op uw SimplyBook.me-reserveringswebsite, op alle SimplyBook.me-locaties (SimplyBook.me-netwerk-sites) en op andere partner-sites, waaronder, maar niet uitsluitend: onze directories, andere directories, Facebook-sites en pagina's waar klanten bij u reserveringen kunnen maken. Wilt u uw informatie alleen op de SimplyBook.me-websites en widgets plaatsen, dan kunt u de publicatie-directory uitzetten.

Verspreiding van deze inhoud op directories, partnersites en Facebook sites en pagina's is voor een betere zichtbaarheid zodat klanten direct vanaf deze plaatsen bij u kunnen boeken.

We hebben er geen belang bij om eigenaar te worden van uw materiaal, en dit hoofdstuk is niet dan ook niet bedoeld om ons van dergelijke rechten te voorzien. Het documenteert slechts ons recht om uw materiaal op onze site te plaatsen, oftewel op uw reserveringssite bij ons, en om dit materiaal toe te voegen aan gerelateerde directories waarin klanten reserveringen bij u kunnen maken en onze diensten kunnen gebruiken. Als u uw systeem bij ons annuleert, wordt uw materiaal uit al onze databases verwijderd. Nadat u onze diensten heeft stopgezet, kan uw materiaal voor onbepaalde tijd echter nog wel worden getoond door zoekmachines, externe sites en WayBack-engines.

Account, Wachtwoord en Beveiliging

Nadat u uw gebruikersaccount hebt aangemaakt, dient u uw wachtwoord te wijzigen in de admin-omgeving van het SimplyBook.me-systeem bij Beheren // Gebruikers. U bent volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van het wachtwoord en de toegang tot uw account. Dit geldt ook voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord en account plaatsvinden. In het kader van extra veiligheid biedt SimplyBook.me dubbele authenticatie en de speciale HIPAA-functie (vaak gebruikt voor medisch-gerelateerde informatie).

SimplyBook.me kan niet en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan dit beleid.

Beperking van Aansprakelijkheid

SimplyBook.me is niet verantwoordelijk voor inhoud, acties, of werking van u of van andere gebruikers. U erkent dat onze sites locaties zijn die eender wie toestaat om hun diensten aan te bieden en voor anderen om te reserveren. Wij zijn niet betrokken bij de daadwerkelijke transactie tussen kopers en verkopers (dienstverleners). Terwijl we mogelijk de oplossing van een conflict kunnen faciliteren, hebben we geen controle over en vormen geen garantie van de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de geadverteerde diensten, de waarheid of juistheid van de inhoud van de gebruiker, het vermogen van de verkopers van diensten, het vermogen van kopers om te betalen voor diensten.

We kunnen geen continue of veilige toegang tot onze sites, diensten of hulpmiddelen garanderen, en de werking van onze sites, diensten of tools kunnen worden verstoord door tal van factoren buiten onze controle. Dienovereenkomstig, voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij alle impliciete garanties en voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, of voor enige bijzondere, indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit, direct of indirect, uit het gebruik van of uw onvermogen tot het gebruik van onze websites, diensten en tools.

SimplyBook.me kan u aanbieden om te werken met externe partners die diensten kunnen versterken of u kunnen helpen met uw bedrijf. Als u ervoor kiest om te werken met SimplyBook.me partners, informeer dan goed over hun eigen voorwaarden en privacy beleid. SimplyBook.me neemt geen verantwoordelijkheid van eventuele incidenten die kunnen gebeuren in hun systemen die kunnen leiden tot gegevenslekken of distributie van inhoud. SimplyBook.me is ook niet verantwoordelijk voor als ze stoppen met het aanbieden van hun diensten, of als hun dienst uitvalt, of om het even welke inbreuk op de beveiliging heeft.

In sommige rechtsgebieden staan de disclaimer van garanties of het uitsluiten van schade niet toe, zodat dergelijke disclaimers en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Ongeacht de voorgaande leden, als we aansprakelijk gevonden zijn, is onze aansprakelijkheid jegens u of aan een derde partij beperkt tot het hoogste bedrag van (a) de totale vergoedingen die u in de 12 maanden aan ons betaald heeft voorafgaand aan de actie die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid, of (b) 120 USD.

De Algemene Voorwaarden en het Privacy-beleid van de dienstaanbieders

Het zal u als dienstaanbieder met een gebruikersaccount op het SimplyBook.me-systeem bekend zijn dat u zelf moet zorgdragen voor de samenstelling van uw Algemene Voorwaarden en uw Privacybeleid, en de publicatie hiervan. In de sectie Speciale Functies vindt u de optie Algemene Voorwaarden, waar u zowel de voorwaarden voor het gebruik van uw dienst(en) als uw privacybeleid kunt plaatsen. Overweeg ook om uw annuleringsbeleid te publiceren.

Zaken die u zou kunnen opnemen zijn bijvoorbeeld:

Voor Algemene Voorwaarden

 • — Wie mogen uw dienst reserveren, is er een leeftijdsgrens
 • — Hoe verwacht u dat de betaling wordt uitgevoerd
 • — Wat gebeurt er in geval van no-show, is er terugbetaling of niet
 • — Wat de klant van uw dienst kan verwachten
 • — Wat de klant niet van uw dienst kan verwachten
 • — Waar bent u gevestigd
 • — Wordt de klant verwacht eerder te verschijnen dan de geplande tijd
 • — Wat is uw beleid ten aanzien van product-verkoop, retourzendingen, ruilen van producten etc.
 • — Als minderjarigen reserveringen maken of producten kopen, hoe gaat u hier dan mee om

Voor Privacy-beleid

 • — Hoe gaat u om met de gegevens van klanten / patiënten
 • — Voor hoe lang wilt u de gegevens opslaan
 • — Waarom wilt u ze opslaan
 • — Is er nog iemand anders die u toestemming geeft om toegang te krijgen
 • — Welk soort toegang hebben anderen tot de gegevens van de klanten
  • • Voor advertenties
  • • Voor analyseer-doeleinden
  • • Etc.
 • — Informeer hen dat zij kunnen verzoeken om toegang tot en de verwijdering en actualisatie van alle persoonlijke gegevens die u over hen bewaart
 • — Hoe gaat u om met verwijderings- en actualisatieverzoeken
 • — Wat doet u om hun gegevens te beschermen (gebruik van dubbele authenticatie, automatische verwijdering van gegevens na vooraf gedefinieerde tijd, automatische schermvergrendeling, etc.)
 • — Welke vorm van berichtgeving kan de klant verwachten wanneer hij/zij bij u geregistreerd staat? Gebruikt u een advertentiesysteem of alleen algemene meldingen met betrekking tot afspraak? Wordt de klant om feedback gevraagd met betrekking tot uw diensten? U kunt in het SimplyBook.me-systeem naar uw eigen wensen veranderingen aanbrengen in de feedback en de berichtgeving
 • — Welke systemen gebruikt u om hun gegevens op te slaan? Hier dient u bijvoorbeeld het SimplyBook.me-systeem te vermelden, met een link naar ons Privacybeleid
 • — Tot welke instanties voor data-bescherming kan de klant zich wenden in uw land, indien deze zich zorgen maakt over zijn/haar gegevens
 • — Hoe en hoe snel informeert u gebruikers in geval van inbraak in uw systeem

BELANGRIJK. Er kunnen nog andere zaken zijn die u dient op te nemen in uw Algemene Voorwaarden en uw Privacy-beleid. Zorg ervoor dat u een goed juridisch advies krijgt over wat voor u van belang is om op te nemen. De bovenstaande punten zijn slechts suggesties en kunnen niet als juridisch geldend advies worden beschouwd.

Telefoon- en SMS-communicatie

Door uw bedrijfstelefoonnummer aan ons of aan ons Sites-netwerk te verstrekken, geeft u ons toestemming en authorisatie om contact met u op te nemen via SMS (tekstberichten) of telefoon (tevens via van tevoren opgenomen of door een elektronische stem ingesproken berichten) om u informatie te geven of ondersteuning aan te bieden met betrekking tot de dienst waarvoor u bij ons of bij ons Sites-netwerk geregistreerd staat.

Wij zullen uitsluitend per telefoon of SMS (met een tekstbericht) contact met u opnemen tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds in uw tijdzone.

Zoals u zult begrijpen hangen de standaard tarieven voor bellen en tekstberichten af van uw mobiele aanbieder. Deze kosten kunnen op uw mobiele telefoonrekening komen te staan of van uw prepaid saldo worden afgetrokken. U gaat er hierbij mee akkoord dat SimplyBook.me op generlei wijze verantwoordelijk is voor de kosten die voortkomen uit onze telefoon/SMS-faciliteit. Zowel de tarieven als de kosten zijn de directe verantwoordelijkheid van de mobiele aanbieder.

Let er ook op dat wij in het kader van de kwaliteitscontrole en/of andere doeleinden, kunnen meeluisteren met gesprekken tussen u en onze vertegenwoordigers of andere partijen, of deze kunnen opnemen.

Het verlenen van toestemming voor het telefoon- en/of SMS-contact maakt geen onderdeel uit van de verkoopvoorwaarden met betrekking tot onze abonnementen of het gebruik van onze gratis versie. Wilt u hiervoor dus geen toestemming geven, dan kunt u een email sturen naar no-calls@simplybook.me, en uw naam wordt dan binnen 24 uur van de lijst gehaald. U kunt ook de beller(s) laten weten dat u geen prijs meer stelt op telefonisch contact. In dit geval blijft het telefoonnummer waarmee u afspraken accepteert echter wel op de betreffende kanalen staan waar u gebruik van maakt, zoals uw reserveringssite, uw reserveringswidget, uw reserveringspagina, de Google-zoekresultaten, e.a.

Helpdesk Toegang

Wanneer dienstaanbieders de SimplyBook.me-helpdesk benaderen of een installeer-hulppakket kopen, verlenen zij de helpdesk-medewerkers automatisch toegang tot de admin-interface in hun SimplyBook.me-systeem. Gebruikers die slechts een beperkt aantal medewerkers van de SimplyBook.me-support-afdeling tijdelijk toegang willen geven tot hun admin, kunnen gebruik maken van de HIPAA-functie of van Dubbele authenticatie (2-factor authenticatie). Om deze medewerkers toegang te kunnen geven tot hun systemen, dienen de gebruikers hen dan wel de juiste sleutel te geven.

HIPAA Naleving

SimplyBook.me ltd is ALLEEN HIPAA-compliant voor gebruikers (bedrijven) die de speciale HIPAA-functie voor de bescherming van patiëntengegevens hebben ingesteld. Deze optie kan in het SimplyBook.me-systeem in de sectie met speciale functies worden geactiveerd. De functie is primair bedoeld voor het verhogen van het beveiligingsniveau voor degenen die haar activeren. Zo heeft ons ondersteuningspersoneel bijvoorbeeld geen toegang tot dit soort functies. HIPAA zorgt ervoor dat de namen van patiënten en diensten in berichten niet te zien zijn. Deze berichten kunnen namelijk wanneer zij door middel van e-mail- en sms-systemen worden verzonden ongecodeerd zijn, wat betekent dat gevoelige inhoud zou kunnen worden ingezien door externe partijen. Andere opties in deze functie bieden ondersteuning in uw bedrijfsvoering en helpen u bij het HIPAA-compliant maken van uw eigen protocollen. U kunt het SimplyBook-systeem zo instellen dat het dienstaanbieders automatisch na een korte vooraf ingestelde tijd uitlogt. Zo wordt het risico op de toegang van externe partijen tot uw gegevens nog verder beperkt.

Als u voor het registreren van klant- of patiëntgegevens de speciale SOAP-functie gebruikt, dient u de gecodeerde versie te gebruiken zodat alle informatie in ruste wordt gecodeerd. Dit betekent dat zelfs als iemand er in is geslaagd om in de SimplyBook.me-systeemservers in te breken, deze persoon nog steeds geen toegang heeft tot de gevoelige gegevens. Alleen degenen die op het systeem zijn ingelogd en over een toegangssleutel beschikken, hebben toegang tot de gegevens. Zorg ervoor dat de toegangssleutel op een veilige plaats wordt bewaard.

Let op: SimplyBook.me beschikt NIET over de mogelijkheden om haar gebruikers HIPAA-bestendig te maken; zij biedt slechts de middelen om uw patiëntengegevens beter te beschermen. Wilt u uw organisatie volledig HIPAA-bestendig maken, roep dan de hulp in van een professioneel bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Voor dubbele authenticatie dienen gebruikers ervoor te zorgen dat zij in hun account beschikken over SMS-(tekst-bericht)-credits. Hiermee kunnen bevoegde personen een verificatiecode op hun telefoon krijgen om in te loggen. Een andere mogelijkheid is het gebruik van een Google-verificator. Hierbij zijn er geen kosten verbonden aan het verkrijgen van een toegangscode.

Toegang en Interferentie

Informatie op de sites wordt bijgewerkt op een real-time basis en is eigendom van en/of wordt in licentie gegeven aan SimplyBook.me door onze gebruikers of derden.

U gaat ermee akkoord dat u geen actie onderneemt die een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur kan veroorzaken of kan opleggen (naar eigen goeddunken); met de goede werking van de sites, diensten of hulpmiddelen interfereert of probeert te interfereren, of enige activiteiten die worden uitgevoerd op of met de sites, diensten of tools.

Geen relatie

Geen agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemer relatie is bedoeld of gecreëerd door deze overeenkomst.

Privacybeleid

Voor een volledige beschrijving van onze privacy-maatregelen, zie het SimplyBook.me- Privacy-beleid.

1. Introductie

SimplyBook.me ltd biedt een reserveringssysteem met een groot aantal extra functies, zoals Promotie, Marketing, Verkoop en Klantcontact.

Kunt u zich niet vinden in dit beleid? Dan verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze diensten of zich op enigerlei wijze te affiliëren met onze organisatie.

1.1 Wij doen er alles aan om de privacy van onze webbezoekers op onze website en onze systeemgebruikers die zich registreren als gebruikers van ons systeem, te beschermen. Zie gegevens verwerkingsovereenkomst voor details over onze relatie als bewerker en beheerder met betrekking tot de gegevens onderwerpen van beheerder.

1.2 Dit beleid is van toepassing wanneer wij optreden als controller van de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers en van onze systeemgebruikers; met andere woorden: wanneer wij de gegevens opvragen en bepalen met welk doel zij zullen worden verwerkt.

1.3 Bij het bezoeken van onze website vragen wij u toestemming te geven voor het gebruik van cookies, zoals aangegeven in onze Algemene Voorwaarden.

1.4 Onze website bevat privacy-instellingen die van invloed zijn op de manier hoe wij uw persoonlijke gegevens zullen verwerken. Wanneer u zich aanmeldt als systeemgebruiker, wordt u om informatie over uw bedrijf gevraagd. U kunt op elk gewenst moment naar Systeeminstellingen gaan en ervoor kiezen om het systeem te verwijderen. Vervolgens worden dan al uw gegevens en alle informatie over uw klanten binnen 30 dagen van onze servers verwijderd.

1.5 In deze beleidsbeschrijving verwijzen “wij”, “ons” en “onze” naar SimplyBook.me BV (21 Karaiskaki str., Oasis Center, 3032 Limassol, Cyprus)

1.6 In dit beleid verwijst “klanten” naar “klanten”, “studenten”, “patiënten” of wie dan ook die een afspraak maakt met een gebruiker van het systeem.

1.7 In dit beleid verwijst “systeem” naar het reserverings-tool geleverd door SimplyBook.me ltd.

2. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

2.1 In deze Sectie 2 hebben we uiteengezet:

 • (a) de algemene categorieën van persoonsgegevens die we kunnen verwerken;
 • (b) in het geval van persoonlijke gegevens die wij niet rechtstreeks van uw hebben ontvangen, de bron en de specifieke gegevenscategorieën;
 • (c) de doeleinden waarvoor wij persoonlijke gegevens mogen verwerken; en
 • (d) het juridische kader van de verwerking.

2.2 Wij kunnen gegevens over uw gebruik van onze website en ons systeem verwerken ("gebruiksgegevens"). Deze gebruiksgegevens kunnen uw bedrijfsinformatie, IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en web-navigatie-paden omvatten, evenals informatie over de tijdsmomenten, frequentie en het patroon van uw systeemgebruik. De gebruiksgegevens worden verzameld door een analytisch volgsysteem, zoals Google Adwords, Google Analytics en dergelijke. Ze kunnen worden verwerkt om een beter beeld te krijgen van het gedrag van de gebruiker, met als doel om het systeem en de communicatie met de gebruikers over bijvoorbeeld gebruikstips te verbeteren. De wettelijke basis voor deze verwerking wordt gevormd door een legitiem belang, namelijk het regelmatig controleren en verbeteren van onze website, ons systeem, onze klantenservice en onze dienstverlening.

2.3 Wanneer u zich via het Systeem aanmeldt voor een account, uw profiel aanmaakt of wijzigt, voorkeuren instelt, zich registreert, of aankopen doet, verzamelen wij informatie over u. Wanneer u zich registreert geeft u ons bijvoorbeeld uw contactgegevens. Ook kunt u aan uw profiel een profielfoto, een bio en andere gegevens toevoegen die het voor uw klanten mogelijk maken om bij u reserveringen te maken. Wanneer u instellingen selecteert houden wij uw voorkeuren bij. Mogelijk verwerken wij uw ("account data") voor het goed laten functioneren van onze website en het soepel laten verlopen van onze dienstverlening. Voorts kan de verwerking van uw gegevens ons helpen bij de beveiliging van onze website en diensten, het onderhouden van de back-ups van onze databases, en onze communicatie met u. De wettelijke basis voor deze verwerking wordt gevormd door een legitiem belang, namelijk het leveren van goed functionerende systemen waarmee u diensten en producten kunt verkopen.

2.4 Wij kunnen de informatie in uw bedrijfsprofiel verwerken in ons systeem. ("company info"). De profielgegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, profielfoto's en andere informatie bevatten die u aan uw profiel heeft toegevoegd. De verwerking van deze gegevens kan nodig zijn voor een optimaal gebruik van onze website en diensten. De door ons samengestelde informatie hierover is beschikbaar op de reserveringssite van de gebruiker, in een widget die kan worden toegevoegd op uw site of op Facebook. De widget kan ook beschikbaar worden gemaakt op onze directory-sites waarin alle systeemgebruikers staan vermeld, tenzij deze er specifiek voor hebben gekozen om niet op deze lijst te staan. De wettelijke basis voor deze verwerking wordt gevormd door een legitiem belang, namelijk het goed laten functioneren van het systeem en de geleverde diensten.

2.5 Wij kunnen ook de persoonlijke gegevens van de aanbieders verwerken die tijdens het gebruik van onze diensten worden verstrekt "gegevens dienstaanbieder". Deze gegevens kunnen de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres, profielfoto's en andere informatie van de aanbieders omvatten die aan hun profielen zijn toegevoegd. De bron van de gegevens van de dienstaanbieder kunt u zijn, uw werkgever of de gebruiker die het systeem voor zijn/haar persoonlijke of bedrijfsdoeleinden heeft ingesteld. De gegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het functioneren van het systeem, zodat klanten op een effectieve manier online afspraken met aanbieders kunnen maken en die bedrijven kunnen selecteren die zij nodig hebben. De door ons geplaatste informatie is beschikbaar op de reserveringssite van de gebruiker, in een widget die op de eigen site of op Facebook kan worden toegevoegd. De widget kan ook beschikbaar worden gemaakt op onze directory-sites waarin alle systeemgebruikers staan vermeld, tenzij deze er specifiek voor hebben gekozen om niet op deze lijst te staan. De wettelijke basis voor deze verwerking wordt gevormd door een legitiem belang, namelijk het goed laten functioneren van het systeem en de dienstverlening.

2.6 We kunnen door u gecreëerde informatie verwerken over uw reserveerdiensten, producten, aanbiedingen, of bedrijf ("publicatie gegevens"). Deze publicatiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel om uw systeem beter te laten werken, zodat uw klanten zo effectief en gebruiksvriendelijk mogelijk online afspraken kunnen maken, producten kunnen kopen, en toegang hebben tot de content over uw dienst(en)aanbod. De wettelijke basis voor deze verwerking wordt gevormd door een legitiem belang, namelijk het goed functioneren van het systeem en de dienstverlening.

2.7 We kunnen de inhoud verwerken van vragen die u ons stelt via e-mail of de live-support over het systeem en onze diensten "gegevens vraag". Deze gegevens kunnen worden verwerkt voor het in kaart brengen van de problemen van onze gebruikers en het verbeteren van ons systeem.

2.8 Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot de transacties, waaronder aankopen van goederen en diensten, die u doet via ons en/of via de "transactiegegevens" van de website. Deze informatie kan bestaan uit uw contact- en de transactiegegevens. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel de gekochte goederen en diensten op een efficiënte manier te leveren en de administratie van de transacties goed op orde te hebben. De wettelijke basis voor deze verwerking wordt gevormd door een legitiem belang, namelijk het voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van de boekhouding.

2.9 We kunnen de informatie verwerken die u ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van e-mailberichten en/of nieuwsbrieven "notificatiegegevens". Deze gegevens kunnen worden verwerkt met het doel u berichten en/of nieuwsbrieven te sturen die voor u relevant zijn. De wettelijke basis voor deze verwerking wordt gevormd door uw toestemming om deze berichtgeving te ontvangen.

2.10 Wij kunnen alle informatie verwerken die deel uitmaakt van uw correspondentie met ons "correspondentiegegevens". Deze gegevens kunnen worden verwerkt voor communicatie-doeleinden en het bijhouden van gegevens. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens wordt gevormd door een legitiem belang, namelijk het voeren van een correcte administratie en een probleemloze correspondentie met de gebruikers.

2.11 Wij kunnen, indien nodig, alle gegevens die in dit beleid als persoonlijk zijn aangemerkt verwerken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in administratieve of buitengerechtelijke procedures. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens wordt gevormd door een legitiem belang, namelijk de bescherming en bevestiging van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

2.12 Wij kunnen, indien nodig, alle gegevens die in dit beleid als persoonlijk zijn aangemerkt verwerken voor doeleinden zoals het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheersen van risico's of het inwinnen van professioneel advies. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens wordt gevormd door een legitiem belang, namelijk een goede bescherming van ons bedrijf tegen risico's.

2.13 Naast de specifieke doeleinden, zoals omschreven in deze Sectie 2, waarvoor het nodig kan zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken, is het gebruik van deze informatie soms ook noodzakelijk wanneer er bepaalde wetgeving dient te worden nageleefd, of wanneer uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon dienen te worden beschermd.

2.14 Geef de persoonsgegevens van anderen niet aan ons door, tenzij zij u hiervoor duidelijk toestemming hebben gegeven.

3. Uw persoonlijke gegevens aan anderen verstrekken

3.1 We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan een lid van onze groep van bedrijven, dit betekent onze dochtermaatschappijen, full-time aannemers van aannemers, zoals live hulp, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en al haar dochterondernemingen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden, en op de rechtsgrondslagen, uiteengezet in dit beleid.

3.2 We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en/of professionele adviseurs wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor zaken zoals het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheersen van risico's, het inwinnen van professioneel advies, of het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzj in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

3.3 Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten worden afgehandeld door onze betaaldiensten, [Paymentwall, PayPal]. Wij delen de transactiegegevens met deze betaaldiensten slechts voor zover dat nodig is voor de verwerking van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen, en het behandelen van klachten en vragen over deze betalingen en terugbetalingen.

3.4 Als u akkoord bent gegaan met het ontvangen van zakelijke voorstellen van partners, kunnen wij uw gegevens bekendmaken aan een of meer van deze geselecteerde leveranciers, zodat zij contact met u kunnen opnemen voor het aanbieden en verkopen van relevante producten en/of diensten. Elke van deze partijen zal in de verwerking van de gegevens die wij verstrekken optreden als data-controller. Wanneer een partij contact met u opneemt, zal zij u een exemplaar van haar eigen privacy-beleid verstrekken. Hierin staat beschreven op welke manier deze leverancier uw persoonlijke gegevens gebruikt.

3.5 In aanvulling op de specifieke voorbeelden van het vrijgeven van persoonsgegevens in deze Sectie 3, kunnen we uw persoonlijke gegevens ook delen wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn gebonden, of om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen. [Wij kunnen uw persoonlijke gegevens tevens met derden delen wanneer dit noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een juridische claim, hetzij in een gerechtelijke, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

4. Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens

4.1 In deze sectie 4 geven we informatie over situaties waarin uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Houd er rekening mee dat Google, Facebook en Paypal gegevens in de VS kunnen opslaan. Dit vindt plaats volgens de regels vastgelegd in het EU-VS-Privacyschild.
Lees er hier meer over: https://www.privacyshield.gov/welcome.

4.2 Wij en onze partners en vaste opdrachtnemers hebben kantoren en voorzieningen in IJsland, Cyprus en Oekraïne. De Europese Commissie heeft een "adequaatheidsbesluit" genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van IJsland en Cyprus. De overdracht van informatie naar elk van deze landen wordt beschermd door passende beschermingsconstructies, oftewel standaard clausules inzake de bescherming van gegevens die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie. Er worden geen andere gegevens overgedragen naar Oekraïne dan uw correspondentie in het LiveAgent-ondersteuningssysteem. Deze gegevens zijn opgeslagen op LiveAgent-servers in de EU. Lees meer over het LiveAgent-privacybeleid hier: https://www.ladesk.com/security-privacy-policy. Voor het krijgen van hulp kunt u het Live-ondersteuningspersoneel één keer toegang tot uw systeem verlenen door hen een toegangssleutel te geven.

4.3 De hosting-faciliteiten voor ons systeem zijn gevestigd in Frankrijk, met OVH; Amazon- en Google-Cloud-servers, gevestigd in de EU, worden als backups gebruikt. Onze directory Booking.Page wordt in Canada gehost met OVH; wanneer u toestemming heeft gegeven voor de publicatie van uw bedrijfsinformatie, gegevens van uw dienstaanbieders, publicatiegegevens en bedrijfsreviews in de Reserveringspagina-directory, gaat u automatisch akkoord met de overdracht van deze gegevens buiten de EER.
Lees hier meer over de beveiligingsmaatstaven van OVH: https://www.ovh.com/world/about-us/security.xml
Onze e-mailservers zijn ondergebracht in het Verenigd Koninkrijk bij Linode. Lees hier meer over de beveiliging van Linode: https://www.linode.com/security.
Onze berichtenplatforms zijn Nexmo, Sendinblue en Google
https://www.nexmo.com/privacy-policy/
https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy
https://privacy.google.com/

Voor statistieken en analyses gebruiken wij Google-analytics, Hotjar, en Piwik (lokaal gehost in Frankrijk).

We gebruiken deze software niet om toegang te verkrijgen tot persoonlijke gegevens of om deze rechtstreeks te relateren aan de gebruikers van ons systeem. Zij wordt alleen gebruikt om ons een algemene indruk te geven van de manier waarop bezoekers omgaan met ons systeem, zodat we het verder kunnen verbeteren.

Wij communiceren met onze klanten over hun systeemgebruik via geautomatiseerde marketing-tools die wij zelf hosten, zodat het niet nodig is om externe partijen toegang te geven tot hun gegevens. Hierdoor kunnen wij het gebruik van het SimplyBook.me-systeem volgen en onze klanten relevante berichten sturen ter ondersteuning. Deze volg-en-communicatie-functie wordt alleen toegepast wanneer de gebruikers deze hebben geactiveerd door tijdens hun aanmelding het hokje Marketing-communicatie aan te vinken.

We staan gebruikers toe om chatbots te activeren. Het zal u bekend zijn dat klanten niet wordt gevraagd om de Algemene Voorwaarden of het Privacybeleid te accepteren wanneer er dergelijke software wordt gebruikt. Als u zich hier niet prettig bij voelt, of gelooft dat dit niet in overeenstemming is met de wet- en regelgeving in uw land of met de regels die betrekking hebben op uw klanten, dient u deze hulpmiddelen voor het accepteren van reserveringen niet te gebruiken.

Voor tekst-chatrobots die reserveringen accepteren, gebruiken we de dialoogvensters van Google en Facebook. Zie de privacyverklaring van Google hier: https://cloud.google.com/security/gdpr. Zie de privacy-informatie van Facebook hier: https://www.facebook.com/business/news/facebooks-commitment-to-data-protection-and-privacy-in-compliance-with-the-gdpr

Voor stem-chat-robots gebruiken we de Google Dialogflow en Twilio. Zie de privacyverklaring van Google hier: https://cloud.google.com/security/gdpr. Zie Twilio’s privacybeleid hier: https://www.twilio.com/legal/privacy.

We gebruiken tevens de volgende hulpsystemen: Google Fonts, Google Charts, Google Maps en Maxmind voor het creëren van locatie-gegevens om u te helpen bij het aanmelden en om u als dienstaanbieder of bedrijf op een kaart weer te kunnen geven. Deze informatie is algemeen beschikbaar voor alle klanten, tenzij deze zijn uitgeschakeld in de instellingen. In dit geval wordt het adres of de kaart niet aan klanten getoond op de reserveringssite of in het adresboek. Deze externe systemen slaan geen persoonlijk identificeerbare gegevens over u op.

4.4. Voor het verwerken van creditcardbetalingen gebruiken wij PayPal of SafeCharge.
Op geen van deze systemen hebben wij toegang tot uw creditcardnummers. In het Borgun-systeem is slechts een gedeelte van het creditcardnummer voor ons beschikbaar, maar geen persoonlijke gegevens zoals naam, e-mail, telefoon. Bij Paypal worden uw naam en PayPal-e-mailadres samen met de naam van het gekochte artikel opgeslagen. Meer informatie over het privacybeleid van PayPal vindt u hier:

Betalingsgegevens vallen over het algemeen onder de beveiligingsregelgeving die geldt voor de boekhouding en bankzaken, en dienen 5 tot 10 jaar door de betalingsverwerker te worden bewaard.

4.5 Boekhoud-software
We maken gebruik van het Notando-boekhoudsysteem dat draait op onze eigen dedicated servers die in de EU worden gehost. We bewaren alle factureringsgegevens, zoals uw aankopen, naam, adres en e-mailadres. Het is wettelijk verplicht om deze gegevens 7 jaar te bewaren voor de belastingdiensten.

4.6 U erkent dat de persoonlijke gegevens die u voor publicatie via ons systeem of via onze diensten beschikbaar stelt over uzelf, uw bedrijf, uw dienstaanbieders, uw producten, uw aanbiedingen, uw diensten of andere gerelateerde zaken mogelijk over de hele wereld via internet toegankelijk zijn. We kunnen het mogelijke gebruik (of misbruik) van deze persoonlijke gegevens door anderen niet voorkomen.

4.7 Software voor het maken van een E-handtekening
Voor het ondertekenen van de Processor-Controller-overeenkomst, wordt door ons de software van esigngenie.com gebruikt, een bedrijf gevestigd in de VS. Hierdoor kunnen gegevens die onder de AVG-wetgeving vallen, worden overgedragen naar de VS. Zie meer over de beveiligingsmaatregelingen:https://www.esigngenie.com/security en het privacybeleid: https://www.esigngenie.com/privacy-policy.

5. Bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens

5.1 Sectie 5 geeft een toelichting op ons beleid en de procedures voor het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens, die ervoor moeten zorgen dat wij op de juiste manier tegemoetkomen aan onze wettelijke verplichtingen hieromtrent.

5.2 Persoonsgegevens die wij voor welk doel of welke doeleinden dan ook verwerken, zullen niet langer worden bewaard dan voor dat doel of die doeleinden noodzakelijk is.

5.3 We bewaren uw persoonlijke gegevens als volgt:
Alle persoonlijke gegevens over u, uw bedrijf, dienstaanbieders, producten, aanbiedingen, diensten, of andere gerelateerde zaken die in ons systeem zijn opgeslagen, blijven bewaard zolang u gebruiker blijft van ons systeem. U kunt deze gegevens op elk gewenst moment bewerken, en de verwijdering van gegevens aanvragen door het gebruik van het systeem te annuleren. Aangezien wij de back-ups van alle databestanden tot 30 dagen bewaren, kunnen gegevens tot 30 dagen na het moment dat zij zijn verwijderd op onze servers blijven staan.

5.2 Afgezien van de bepalingen omschreven in deze sectie 5, kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren wanneer dit noodzakelijk is voor het nakomen van wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn gebonden, zoals boekhoudwetgeving, of voor de bescherming van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon.

6. Amendementen

6.1 Het beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. U kunt de nieuwe versie dan op onze website vinden.

6.2 U dient deze pagina af en toe te controleren om te kijken of u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

6.3 We kunnen u per e-mail of via het privé-berichtensysteem op onze website op de hoogte stellen van wijzigingen in dit beleid.

7. Uw rechten

7.1 In deze Sectie 7 hebben we de rechten samengevat waarover u beschikt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex, en onze samenvatting bevat niet alle details. Voor een volledige beschrijving van deze rechten dient u daarom de documentatie en toelichtingen van de regelgevende instanties te raadplegen.

7.2 Uw belangrijkste rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn:

 • het recht op toegang;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht op verwijdering;
 • het recht op de beperking van verwerking;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht op data-portabiliteit;
 • Het recht om te klagen bij een toezichthoudend autoriteit, en
 • Het recht op herroepen van toestemming.

7.3 In het SimplyBook.me-systeem zijn er 3 groepen met persoonlijke gegevens.

 • Bedrijfsgegevens, die persoonlijke gegevens van de dienstaanbieder kunnen bevatten wanneer hij/zij als onderdeel van het bedrijf is geregistreerd.
 • Gegevens van gebruikers en van dienst aanbieders, oftewel gegevens met betrekking tot de personen die namens het Bedrijf of de Persoon die als bedrijf is geregistreerd, diensten leveren.
 • Klanten, oftewel degenen die diensten reserveren en artikelen kopen bij het bedrijf en de dienstaanbieders.

7.4 Goedgekeurde gebruikers hebben in het systeem direct toegang tot alle informatie met betrekking to alle personen in alle groepen. Voor betrokkenen die dit eisen kunnen gegevens in een aangemaakt JSON-formaat worden bijgewerkt, verwijderd en geëxporteerd.

7.5 Ook klanten van systeemgebruikers hebben directe toegang tot al hun persoonlijke gegevens, hetzij door in te loggen, hetzij per link. Als ze hun informatie willen verwijderen, dienen ze contact op te nemen met de controleer, die over de benodigde middelen beschikt om dit te doen.

8. Over cookies

8.1 Een cookie is een bestand met een identificator (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identificator wordt dan vervolgens elke keer dat de browser een pagina opvraagt van de server teruggestuurd naar de server.

8.2 Er zijn 2 soorten cookies: "permanente" cookies en "sessie"-cookies: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze voor die datum door de gebruiker is verwijderd; een sessiecookie verloopt daarentegen al aan het einde van de gebruikerssessie wanneer de webbrowser wordt gesloten.

8.3 Cookies bevatten in het algemeen geen informatie waarmee een gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Echter, de persoonlijke informatie die wij over u opslaan, kan worden gelinkt aan de informatie opgeslagen in en verkregen uit cookies.

9. Cookies die we gebruiken

9.1 We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • (a) authenticatie - wij gebruiken cookies om te kunnen nagaan wanneer u onze website bezoekt en hoe u door onze website navigeert;
 • (b) status - we gebruiken cookies om te kunnen zien of u bent ingelogd op onze website;
 • (c) adverteren - we gebruiken cookies om ons te informeren over welke advertenties voor u relevant zijn. cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: adroll, facebook, google adwords, adsense;
 • (d) analyse - we kunnen cookies gebruiken om ons te helpen bij het analyseren van het gebruik en de prestaties van onze website en diensten. cookies die voor dit doel worden gebruikt, zijn: hotjar (zie meer informatie over juridische verplichtingen van Hotjar hier: https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment), en Google Optimize, (zie meer over het privacybeleid van Google hier: https://policies.google.com/privacy);
 • (e) toestemming - wij gebruiken cookies om uw voorkeuren te kunnen vergelijken met het gebruik van cookies in het algemeen.

10. Cookies gebruikt door onze dienstaanbieders

10.1 Onze dienstaanbieders gebruiken cookies die op uw computer kunnen worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

10.2 We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van de website door middel van cookies. De verzamelde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten samen te stellen over het gebruik van onze website. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy.

10.3 Van tijd tot tijd maken wij gebruik van Google Adwords en andere vergelijkbare tools voor zaken als vervolgactiviteiten op het gebied van marketing, het opnieuw interesseren van bestaande klanten, en/of het bereiken van nieuwe klanten. Deze diensten maken gebruik van cookies die het zoekgedrag van bezoekers volgen, op basis waarvan voor hen relevante reclameboodschappen en advertenties kunnen worden aangeboden. U kunt het privacy-beleid van Google Adwords hier https://policies.google.com/privacy bekijken. U kunt het gebruik van cookies of de apparaat-herkennings-functies uitzetten via de Google-Ads-instellingen hier https://adssettings.google.com.

10.4 Via Facebook-ads plaatsen wij advertenties die relevant zijn voor onze bezoekers. Met behulp van een Facebook-cookie worden er op de Facebook-pagina's die u bezoekt advertenties van ons geplaatst. Het privacybeleid van Facebook is beschikbaar op: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy.

11. Beheer van cookies

11.1 In de meeste browsers kunt u cookies weigeren of verwijderen. De methoden om dit te doen variëren van browser tot browser en van versie tot versie. De volgende links bieden actuele informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies:

11.2 Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites.

11.3 Wanneer u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

12. Onze gegevens

12.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door SimplyBook.me Ltd

12.2 Het bedrijf is geregistreerd in Cyprus en kantooradres is 21 Karaiskaki str., Oasis Center, 3032 Limassol, Cyprus.

12.3 U kunt contact met ons opnemen:

 • (a) per post, via het hierboven vermelde postadres;
 • (a) per e-mail, via privacy@simplybook.me;
 • (a) via onze live-hulp, die beschikbaar is op onze site.

13. Functionaris Gegevensbescherming

13.1 De contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming zijn: dpo@simplybook.me.

AVG
Europese privacyreglementen

Voor Europese bedrijven of bedrijven buiten de EU/EER die werken met persoonsgegevens van Europese burgers, is er een Proces-Controller-contract tussen SimplyBook.me ltd en u van toepassing. Dit contract omschrijft de verantwoordelijkheden van elke partij ten opzichte van de betrokkenen. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, bevestigt dat u bekend bent met deze overeenkomst en de voorwaarden heeft geaccepteerd. U kunt de overeenkomst hier laten tekenen en medeondertekenen:

https://www.esigngenie.com/esign/onlineforms/fillOnlineForm?encformnumber=mAl6BQ5sG5KtF%2FkknHf80Q%3D%3D&type=link

Vrijwaring

U vrijwaart ons (en onze functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Overeenkomst of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

Als u als dienstverlener een geschil heeft met een of meer klanten, of als u als klant een geschil heeft met een of meer dienstverleners vrijwaart u ons (en onze functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) van claims, eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met dergelijke geschillen.

Veranderingen

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen gaan van kracht wanneer we ze op de SimplyBook.me-site zijn geplaatst. Een melding over de veranderingen in het SimplyBook.me-systeem wordt dan gepubliceerd op de berichtenpagina. Bij gebruik van de SimplyBook.me-sites of -diensten dient u zich te houden aan al het beleid en aan alle regels die betrekking hebben op de SimplyBook.me-diensten.

Algemene Voorwaarden van het SimplyBook.me-systeem

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 6 augustus 2020 (bijgewerkt op 21 januari 2020)

Voor uw gemak hebben wij een Nederlandse vertaling van deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid bijgevoegd (gezamenlijk “Voorwaarden SimplyBook.me Ltd.”). Mocht er inconsistentie optreden tussen de Engelse en de Nederlandse versie van deze Voorwaarden, dan is de Engelse tekst leidend.

Definities

De SimplyBook.me-dienstverlening of het SimplyBook.me--systeem — is een bedrijfstool aangeboden door SimplyBook.me ltd waarmee gebruikers toegang krijgen tot verscheidene functionaliteiten die hen helpen in de uitvoering van hun bedrijfsactiviteiten. Het SimplyBook.me-systeem kan worden toegevoegd aan website-netwerken onder verschillende domeinnamen, zoals: SimplyBook.me, SimplyBook.it, SimplyBook.asia, 365bookings.cn, Booking.page, Timapantanir.is, BookingTroll.com, BookingTroll.eu en andere namen die dezelfde diensten verlenen.

Dienstverlener of gebruiker — Bedrijf dat of persoon die diensten verleent zoals het verhuren van hulpmiddelen, apparatuur, en ruimtes etc., en hierbij het SimplyBook.me-systeem gebruikt om online reserveringen te accepteren en te verwerken, promotiemateriaal te versturen, producten te verkopen, en andere activiteiten te verrichten in het kader van de bedrijfsvoering.

Klanten of kopers van diensten — Klanten kunnen allerlei soorten personen zijn die online reserveringen maken of producten kopen bij een dienstverlener die een gebruikersaccount heeft bij SimplyBook.me. Het kunnen bijvoorbeeld patiënten, studenten, of consumenten zijn.

SimplyBook.me is de verwerker van de gegevens voor de klanten van het SimplyBook.me-systeem. De gebruiker van het systeem, vaak dezelfde als de dienstverlener, is de beheerder van de gegevens (de klantgegevens). U kunt de beheerder van uw persoonlijke gegevens ten alle tijden om inzage vragen in deze informatie. De beheerder kan deze informatie dan op uw verzoek verwijderen of aanpassen.

Aanvaard Gebruiksbeleid

Wanneer u gebruik maakt van het SimplyBook.me-systeem of andere gerelateerde sites, stemt u ermee in dat u:

 • — zich zult onthouden van het schenden van wetten, van de rechten van derde partijen, of van onze beleidsregels;
 • — geen gebruik zal maken van onze sites en hulpmiddelen wanneer u geen juridisch bindende contracten kunt aangaan, oftewel wanneer u onder de 18 bent;
 • — alleen diensten zult leveren wanneer de koper zijn of haar geld kan terugkrijgen, of de dienst indien nodig kan worden verplaatst naar een voor u en de klant geschikt ander moment;
 • — geen inbreuk zal plegen op de klantenlijsten van andere gebruikers;
 • — geen onjuiste, onnauwkeurige, misleidende, en/of lasterlijke content (waaronder persoonlijke gegevens) zal plaatsen of uw dienst(en) en website zal gebruikten voor link-building-doeleinden;
 • — geen activiteiten zult ondernemen die de feedback- en/of beoordelingssystemen kunnen ondermijnen;
 • — geen spam, of ongevraagde bulk-mailings, kettingbrieven, of piramidespelen zult verspreiden;
 • — geen virussen of ander etechnologieën zult verspreiden die schadelijk kunnen zijn voor de bezoekers van de site;
 • — geen informatie over andere gebruikers zult proberen te verzamelen zonder hun uitdrukkelijke toestemming, waaronder emailadressen en credit card-gegevens.

Klantenaankoop bescherming

SimplyBook.me biedt geen aankoopgaranties ten aanzien van betalingen van de klant voor afspraak boekingen of dienst aankopen of aankopen van andere producten bij dienstverleners. SimplyBook.me biedt dienstverleners een manier om hun diensten te verkopen, en kopers, klanten, patiënten een methode om deze diensten te boeken. Dienstverleners kunnen onze tools gebruiken om hun klanten de mogelijkheid te bieden om online te betalen voor de diensten. Kopers en dienstverleners delen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat aankopen en dienstaanvragen gefaciliteerd door SimplyBook.me in goede geest, belonend en zorgeloos plaatsvinden.

We moedigen kopers aan om eerst met verkopers een oplossing te zoeken vooraleer een klacht bij SimplyBook.me wordt neergelegd. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor onrechtmatige dienst-orders of diensten die niet worden aangeboden, ook niet wanneer deze zijn gereserveerd en betaald.

Het wordt ten zeerste aanbevolen dat kopers zich goed informeren over de dienstaanbieder voordat zij overgaan tot het maken van reserveringen en het doen van online-betalingen. De dienstaanbieder dient zich ervan te verzekeren dat de koper echt is.

Privacybeleid

Voor een volledige beschrijving van onze privacy-maatregelen, zie het SimplyBook.me- Privacy-beleid.