API-code documentatie

API

Laat uw klanten diensten boeken zonder uw app te verlaten!

Maak uw website of app meer relevant, aantrekkelijk en rendabel door het verstrekken van de actie die uw klanten willen ondernemen bij het ontdekken van lokale bedrijven. Met onze API kunt u eenvoudig een 'Boek nu' knop direct op uw webpagina plaatsen, zodat uw klanten afspraken in real-time, dag of nacht kunnen plannen.

Onze API geeft u toegang tot alle boekingsgegevens die u nodig heeft om planningsmogelijkheden op te zetten en te implementeren voor uw klantendoelgroep.

Door het verbinden van een klant met uw bedrijfskalender, creëren we nieuwe business opportuniteiten. Wij zijn van mening dat direct afspraken boeken via uw app of website ons in staat stelt om u te voorzien van nieuwe klanten, niet enkel klanten potentieel.

Waarom duizenden klanten kiezen voor Simplybook API?

Duidelijke en eenvoudige interface. Zonder problemen uw eigen boeking service bouwen

U kunt eenvoudig alle functionaliteit die u nodig heeft inpluggen

Real-time planning - uw klanten kunnen afspraken boeken waar en wanneer ze willen 24/7

Onze app biedt nog een heleboel andere mogelijkheden. Klik hier voor meer informatie over alle functies.

Authorisatie

Simplybook.me API-systemen vereisen authenticatie. Hiervoor heeft de gebruiker een toegangssleutel nodig — toegangs-token. U kunt uw persoonlijke API-sleutel ophalen via de JSON-RPC-methode getToken op http://user-api.simplybook.me/login service-desk. U kunt uw API-sleutel kopiëren in de admin-interface: klik op de 'Plugins'-link en selecteer de API plugin 'Instellingen'. Dan moet u op afstand toegang tot Simplybook API inschakelen. Dit verzoek dient de volgende headers te bevatten: 'X-Company-Login', 'X-Token'.

Het verkrijgen van de access-token kan worden uitgevoerd, hetzij vanuit klantenzijde of vanaf uw server, wat de meest veilige oplossing is.

U kunt gebruik maken van javascript JSON-RPC-client library en php JSON-RPC-client library van onze voorbeelden om uw eigen oplossingen te ontwikkelen.


Klant API (Company public service) authorisatie

Toestemming van client-side code

Het verkrijgen van de token-toets.


  var loginClient = new JSONRpcClient({
    'url': 'https://user-api.simplybook.me' + '/login',
    'onerror': function (error) {},
  });
  var token = loginClient.getToken( YOUR_COMPANY_LOGIN, YOUR_API_KEY);
  

Initialisatie JSON-RPC-client.


  this.client = new JSONRpcClient({
    'url': 'https://user-api.simplybook.me',
    'headers': {
      'X-Company-Login': YOUR_COMPANY_LOGIN,
      'X-Token': token
    },
    'onerror': function (error) {}
  });
  

Autorisatie van server side code

Het verkrijgen van de token-toets.


  $loginClient = new JsonRpcClient('https://user-api.simplybook.me' . '/login/');
  $token = $loginClient->getToken(YOUR_COMPANY_LOGIN, YOUR_API_KEY);
  

Initialisatie JSON-RPC-client.


  $client = new JsonRpcClient( 'https://user-api.simplybook.me' . '/', array(
    'headers' => array(
      'X-Company-Login: ' . YOUR_COMPANY_LOGIN,
      'X-Token: ' . $token
    )
  ));
  

Gebruiker/Admin API (Company administration service) authorisatie

Toestemming van client-side code

Het verkrijgen van de token-toets.


  var loginClient = new JSONRpcClient({
    'url': {$api_url} + '/login',
    'onerror': function (error) {},
  });
  var token = loginClient.getUserToken( YOUR_COMPANY_LOGIN, YOUR_USER_LOGIN, YOUR_USER_PASSWORD);
  

Initialisatie JSON-RPC-client.


  this.client = new JSONRpcClient({
    'url': 'https://user-api.simplybook.me' + '/admin/',
    'headers': {
      'X-Company-Login': YOUR_COMPANY_LOGIN,
      'X-User-Token': token
    },
    'onerror': function (error) {}
  });
  

Autorisatie van server side code

Het verkrijgen van de token-toets.


  $loginClient = new JsonRpcClient('https://user-api.simplybook.me' . '/login/');
  $token = $loginClient->getUserToken({YOUR_COMPANY_LOGIN, YOUR_USER_LOGIN, YOUR_USER_PASSWORD);
  

Initialisatie JSON-RPC-client.


  $client = new JsonRpcClient('https://user-api.simplybook.me' . '/admin/', array(
    'headers' => array(
      'X-Company-Login: ' . YOUR_COMPANY_LOGIN,
      'X-User-Token: ' . $token
    )
  ));
  

Het krijgen van gegevens uit de Simplybook server

Een boekingspagina is meestal een pagina waar klanten kiezen voor de service die ze nodig hebben, een dienstverlener en een tijd voor hun ontmoeting. Dan geeft de klant een aantal contactgegevens in en bevestigt de boeking. De meer complexe oplossingen omvatten het invullen van verschillende extra velden, het aanmaken van een groep of terugkerende boekingen enzovoort. Laten we de workflow van de aanmaak van de eenvoudigste boekingspagina beschrijven. Als u dan extra functionaliteit wenst toe te voegen aan uw pagina, zie hier de volledige lijst metSimplybook API methodes.

Dus het eerste wat u moet ingeven is de lijst van de diensten en de lijst van werknemers. Haal deze gegevens door de getEventList en getUnitList methoden. Ze leiden beiden tot een lijst met volledige informatie over elk item, dus u hebt veel mogelijkheden om diensten en medewerkers weer te geven op uw pagina. Om werknemers te filteren gebruik de unit_map eigenschap van de service lijst, het bevat informatie over werknemers die de geselecteerde dienst kunnen bieden.

Codevoorbeeld van het verkrijgen van dienstenlijst


  $services = $client->getEventList();
  // returns array(array(
  //   'id' => 1, - service id
  //   'name' => 'Service 1', - service's name
  //   'description' => 'Describe your service...', - service description
  //   'duration' => 60, - service duration
  //   'hide_duration' => 0, - Hide duration to clients flag,
  //   'picture' => null, - file name of picture or null
  //   'picture_path' => '/uploads/apidemo/event__picture/small/', - full path to picture,
  //   'position' => 1 - service position
  //   'is_active' => 1, - the service is activated
  //   'is_public' => 1, - the service is allowed to book by clients
  // ), ...)
  

Codevoorbeeld van het krijgen van een overzicht van dienstuitvoerders


  $services = $client->getUnitList();
  // returns array(array(
  //  'id' => 1, - performer id
  //  'name' => 'Provider 1', - performer name
  //  'phone' => '111111111', - perfomer phone number
  //  'description' => 'Describe your performer...', - performer description
  //  'email' => 'test@gmail.com', - perfomer email,
  //  'is_active' => 1, - the performer is activated
  //  'is_visible' => 1, - the perfomer is visible for clients,
  //  'picture' => null, - file name of picture or null,
  //  'picure_path' => '/uploads/apidemo/unit_group__picture/small/', - full path to picture
  //  'position' => 1, - performer position
  //  'qty' => 1, performer quantity
  // ), ...)
  

De volgende stap voor een klant is om een ​​datum en tijd van zijn dienst te kiezen. We hebben gebruik gemaakt van een Bootstrap datum-selecteerder in het API-gebruik voorbeeld. U kunt bijvoorbeeld ook deze of een andere kalender selecteren. Om uw eerste kalenderdag in te stellen, gebruik de getFirstWorkingDay methode. Het kan werknemer id nemen als een parameter en geeft de volgende datum weer waarop de geselecteerde werknemer (of een werknemer in het bedrijf) beschikbaar is voor een boeking.{""|t} Om tijdslots te laten zien voor een geselecteerde datum heeft u de getWorkCalendar en getStartTimeMatrix methoden nodig. De eerste methode geeft u informatie over de begin- en eindtijd van de werkdag, en over de rustdagen. En de tweede geeft de lijst van tijdsloten die kunnen worden geboekt voor een bepaalde datum.

Codevoorbeeld van het krijgen van informatie over werkdagen


  $year = 2020;
  $month = 3; // March
  $performerId = 1; // Can be null
  $workDaysInfo = $client->getWorkCalendar($year, $month, $performerId);
  // returns array(
  //   '2020-03-01' => array('from' => '09:00:00', 'to' => '18:00:00', 'is_day_off' => 0),
  //   '2020-03-02' => array('from' => '09:00:00', 'to' => '18:00:00', 'is_day_off' => 0),
  //   ...
  //);
  

Codevoorbeeld van het krijgen van starttijd matrix


  $dateFrom = '2020-03-03';
  $dateTo = '2020-03-04';
  $serviceId = 1;
  $performerId = 1;
  $qty = 1;
  $availableTime = $client->getStartTimeMatrix($dateFrom, $dateTo, $serviceId, $performerId, $qty);
  // returns array(
  //   '2015-03-03' => array('09:00:00', '09:30:00', '10:00:00', ....),
  //   '2015-03-04' => array('09:00:00', '09:30:00', '10:00:00', ....),
  //);
  

Een andere handige methode die u kan gebruiken is calculateEndTime. Elke dienst beschikt over zijn eigen tijdsduur, ook de werknemers van uw bedrijf hebben mogelijk verschillende werkschema's van dag tot dag. Dus met behulp van deze methode kunt u de klant een einddatum en -tijd van de dienst tonen die hij/zij heeft geboekt op een correcte manier.

Codevoorbeeld van de berekening van de boeking eindtijd


  $startDateTime = '2020-03-03 09:00:00';
  $serviceId = 1;
  $performerId = 1;
  $availableTime = $client->calculateEndTime($startDateTime, $serviceId, $performerId);
  // returns '2020-03-03 10:00:00'
  

Wanneer een klant op de bevestigingsknop van de reservering klikt moet u de class='code-piece'>book methode volgen. Dit is de belangrijkste functie die alle nodige validaties uitvoert en een nieuwe boeking in het Simplybook systeem registreert. Informatie over de boeking, klantengegevens zoals naam en telefoonnummer en een aantal extra params zijn nodig. Bekijk alle params beschrijvingen van deze methode in API functielijst. De book methode response bevat een uniqe code en andere details van de nieuwe boeking of de lijst met fouten indien sommige problemen optraden, zodat u deze informatie kunt gebruiken om het boekingsresultaat te laten zien aan een klant op een gelegen en intuïtieve manier


Met behulp van de API geheime sleutel

In sommige gevallen vereist de book methode een bevestiging, bijvoorbeeld als je betalingen accepteert van klanten waarvan u de afspraak slechts bevestigt nadat de betaling is aangekomen. De Simplybook API confirmBookng methode neemt de boeking-id en veilige handtekening als parameters (een andere methode die een beveiligde handtekening vereist, is cancelBookng). Voor de beveiligde handtekening generatie kan your secret API-key worden gebruikt. Zie hoe het kan worden gedaan in het onderstaande voorbeeld. U kunt de geheime sleutel op admin interface onder de 'Instellingen' koppeling van API eigenschap terugvinden in de lijst 'Plugins'.

Code voorbeeld van een dienstboeking en de bevestiging met behulp van de geheime API-sleutel


  $additionalFields = array(
	'6740d3bce747107ddb9a789cbb78abf3' => 'value1',
	'b0657bafaec7a2c9800b923f959f8163' => 'value2'
  );

  $clientData = array(
    'name' => 'Client name',
    'email' => 'client@email.com',
    'phone' => '+13152108338'
  );

  $bookingsInfo = $client->book($eventId, $unitId, $date, $time, $clientData, $additionalFields);

  if ($bookingsInfo->require_confirm) {
    foreach ($bookingsInfo->bookings as $booking) {
      $sign = md5($booking->id . $booking->hash . YOUR_API_SECRET_KEY);
      $result = $client->confirmBooking($booking->id, $sign);
      echo '<br>Confirm result</b><br />';
      var_dump($result);
    }
  }
  

Codevoorbeeld van het verkrijgen van extra velden


  $fields = $client->getAdditionalFields($eventId);
  // returns - array(array(
  //		'name' => 'b0657bafaec7a2c9800b923f959f8163', - field name
  //		'title' => 'Test digits', - field title
  //		'type' => 'digits', - field type
  //		'values' => null, - available values for select field type
  //		'default' => null, - default value for field
  //		'is_null' => null, - is filed nullable
  //		'on_main_page' => 1,
  //		'pos' => 1, - field position
  //		'value' => null
  // )), ...)
  

Simplybook Eigenschappen

Als uw bedrijf enkele specifieke extra functionaliteiten vereist, kunt u een aantal van onze extra eigenschappen activeren. De complete eigenschap lijst met gedetailleerde beschrijving is beschikbaar in de admin interface onder de link ‘Eigenschappen’. Nadat de benodigde eigenschappen zijn ingeschakeld zullen de bijbehorende API methoden zullen worden geactiveerd, zodat u ze kunt gebruiken in uw code.

Boeking functionaliteit codeverloop

Autoriseer Simplybook API met behulp van de loginClient.getToken(companyLogin, apiKey); functie.


Controleer of de Dienstcategorieën plugin is geactiveerd door isPluginActivated('event_category') Indien ja, weergeef dan de lijst van categorieën getCategoriesList().


Get list of services (events) and performers (units) using getEventList() and getUnitList() functions. If 'unit_map' array is available for service it means this service can be provided by given performers only.


Als Eender welke werknemer selector eigenschap wordt geactiveerd isPluginActivated('any_unit') en geen speciale duur is ingesteld voor het dienst -dienstverlener paar in de "unit_map" matrix, dan moet de gebruiker worden toegestaan ​​om de Eender welke dienstverlener optie te selecteren of handmatig een dienstverlener te kiezen. Maar handmatige selectie van uitvoerende dienstverleners mag niet mogelijk zijn als getCompanyParam('any_unit__hide_other_units') is ingeschakeld.


Gebruik getStartTimeMatrix ($from as current date, $to as current date, $eventId, $unitId, $count as selected participants value ) om beschikbare timeslots voor een bepaalde datum te krijgen. $unitId zou null zou moeten zijn als Eender welke werknemer is geselecteerd.


Als Eender welke werknemer selector actief is en Eender welke werknemer is geselecteerd, krijgt u via getAvailableUnits($eventId, $dateTime, $count) de beschikbare $unitId


If Additional fields plugin is activated isPluginActivated('event_field') call getAdditionalFields($eventId) function to get list of fields for client to fill.


Gebruik book($eventId, $unitId, $date, $time, $clientData, $additional, $count, $batchId) om een boeking te maken.


Get api token

Using Simplybook API methods require an authentification. To authorize in Simplybook API you need to get an access key — access-token. In order to get this access-token you should call the JSON-RPC method getToken on http://user-api.simplybook.me/login service passing your personal API-key. You can copy your API-key at admin interface: go to the 'Plugins' link and select API plugin 'Settings'.

var token = loginClient.getToken(companyLogin, apiKey);

var loginClient = new JSONRpcClient({
	'url': 'https://user-api.simplybook.me/login',
	'onerror': function (error) {
		alert(error);
	}
});
var token = loginClient.getToken('{companyLogin}', '{apiKey}');
Resultaat werkwijze
Antwoordinhoud
HTTP Aanvraag

Get event list

You have just received auth token. Now you need to create JSON RPC Client, set http headers and then use this client to get data from Simplybook server. To get services list use getEventList() function as it is shown in code example below.

var events = client.getEventList();

var client = new JSONRpcClient({
	'url': 'https://user-api.simplybook.me',
	'headers': {
		'X-Company-Login': '{companyLogin}',
		'X-Token': '{token}'
	},
	'onerror': function (error) {
		alert(error);
	}
});
var services = client.getEventList();
Resultaat werkwijze
Antwoordinhoud
HTTP Aanvraag

Get performer list

Also you need to get list of all service performers. For this purpose use getUnitList() function.

var units = client.getUnitList();

var performers = client.getUnitList();
Resultaat werkwijze
Antwoordinhoud
HTTP Aanvraag

Filter performers by service

Now let users select service and then performer. Please note that services can be attached to certain performer or can be provided by any performer from list. That is why you should filter performers before users make selection, use unit_map param in service object for this. See code example below.

// fetch service and performers selects here
var serviceId;
var performerId;
jQuery('#select_event_id').empty();
jQuery('#select_unit_id').empty();
jQuery('#select_event_id').append('<option value=""></option>');
jQuery('#select_unit_id').append('<option value=""></option>');
for (var id in services) {
  jQuery('#select_event_id').append('<option value="' + id + '">' + services[id].name + '</option>');
}
for (var id in performers) {
  jQuery('#select_unit_id').append('<option value="' + id + '">' + performers[id].name + '</option>');
}
jQuery('#select_event_id').change(function () {
	// service id
	serviceId = jQuery(this).val();
	var selectedService = services[serviceId];
	// filter available performers
	if (selectedService) {
		if (typeof(selectedService.unit_map) != 'undefined' && selectedService.unit_map.length) {
			jQuery('#select_unit_id option').attr('disabled', true);
			jQuery('#select_unit_id option[value=""]').attr('disabled', false);
			for (var i = 0; i < selectedService.unit_map.length; i++) {
				jQuery('#select_unit_id option[value="' + selectedService.unit_map[i] + '"]').attr('disabled', false);
			}
		} else {
			jQuery('#select_unit_id option').attr('disabled', false);
		}
	}
	jQuery('#eventId').val(serviceId).change();
});
jQuery('#select_unit_id').change(function () {
	performerId = jQuery(this).val();
});

Get closest day with available time slots

After user has selected service and perfomer you should get first working day for the selected performer and set it as datepicker active date. Use getFirstWorkingDay() function for this purpose.

var firstWorkingDay = client.getFirstWorkingDay(performerId);

var firstWorkingDay = client.getFirstWorkingDay(performerId);
Resultaat werkwijze
Antwoordinhoud
HTTP Aanvraag

Disable not working time in calendar

Becides setting active date in your datepicker you also can disable dayoffs in it using data of work calendar. See how the getWorkCalendar() function works in code example.

workCalendar = client.getWorkCalendar(year, month, performerId);

// Init datepicker.
var workCalendar = {};
jQuery('#datepicker').datepicker({
	'onChangeMonthYear': function (year, month, inst) {
		workCalendar = client.getWorkCalendar(year, month, performerId);
		jQuery('#datepicker').datepicker('refresh');
	},
	'beforeShowDay': function (date) {
		var year = date.getFullYear();
		var month = ("0" + (date.getMonth() + 1)).slice(-2);
		var day = ("0" + date.getDate()).slice(-2);
		var date = year + '-' + month + '-' + day;
		if (typeof(workCalendar[date]) != 'undefined') {
			if (parseInt(workCalendar[date].is_day_off) == 1) {
				return [false, "", ""];
			}
		}
		return [true, "", ""];
	}
});
var firstWorkingDateArr = firstWorkingDay.split('-');
workCalendar = client.getWorkCalendar(firstWorkingDateArr[0], firstWorkingDateArr[1], performerId);

jQuery('#datepicker').datepicker('refresh');
Resultaat werkwijze
Antwoordinhoud
HTTP Aanvraag

Get available time slots

When user has selected a date you can load time intervals when service is available to be booked. Use the getStartTimeMatrix() function to get list of start time of time slots.

var startMatrix = client.getStartTimeMatrix(from, to, eventId, unitId, count)

// Handle date selection
var count = 1; // How many slots book
function formatDate(date) {
	var year = date.getFullYear();
	var month = ("0" + (date.getMonth() + 1)).slice(-2);
	var day = ("0" + date.getDate()).slice(-2);
	
	return year + '-' + month + '-' + day;
}

function drawMatrix(matrix) {
	jQuery('#starttime').empty();
	
	for (var i = 0; i < matrix.length; i++) {
		jQuery('#starttime').append('<span data-time="' + matrix[i] + '">' + matrix[i] + '</span>');
	}
	jQuery('#starttime span').click(function () {
		startTime = jQuery(this).data('time');
		
		jQuery('#starttime span').removeClass('selected');
		jQuery(this).addClass('selected');
	});
}

jQuery('#datepicker').datepicker('option', 'onSelect', function () {
	var startDate = formatDate(jQuery(this).datepicker('getDate'));
	jQuery('#dateFrom, #dateTo').val(startDate);
	
	var startMatrix = client.getStartTimeMatrix(startDate, startDate, serviceId, performerId, count);
	
	drawMatrix(startMatrix[startDate]);
});
var startMatrix = client.getStartTimeMatrix(firstWorkingDay, firstWorkingDay, serviceId, performerId, count);
drawMatrix(startMatrix[firstWorkingDay]);
Resultaat werkwijze
Antwoordinhoud
HTTP Aanvraag

Check if additional fields plugin is activated

Now check if additional fields plugin is active to define what should be shown to client in the next step. See isPluginActivated() function usage example.

var additionalFieldsActivated = client.isPluginActivated('event_field');

var additionalFieldsActivated = client.isPluginActivated('event_field');
Resultaat werkwijze
Antwoordinhoud
HTTP Aanvraag

Get additional fields

If addtional fields plugin is active, you should load additional field list using getAdditionalFields() function and add them to client details form.

// load additional fields
var additionalFields = [];

function clearAdditionalFields() {
	jQuery('#additional-fields').empty();
	additionalFields = [];
}

function addAdditionalField(field) {
	var container = jQuery('<div class="form-group"></div>');
	var title = jQuery('<div class="control-label">' + field.title + '</div>');
			
	container.append(title);
			
	var fieldContainer = jQuery('<div class="field"></div>');
			
	container.append(fieldContainer);
			
	var fieldNode = null;
	switch (field.type) {
		case 'checkbox':
			fieldNode = jQuery('<input type="checkbox" name="' + field.name + '" id="' + field.name + '" value="1" />');
			if (field['default']) {
				fieldNode.attr('checked', true);
			}
			break;
		case 'select':
			fieldNode = jQuery('<select class="select select2" name="' + field.name + '" id="' + field.name + '"></select>');
			var values = field.values.split(',');
			for (var k = 0; k < values.length; k++) {
				fieldNode.append(jQuery('<option value="' + values[k].trim() + '">' + values[k].trim() + '</option>'));
			}
			if (field['default']) {
				fieldNode.val(field['default']);
			}
			break;
		case 'textarea':
			fieldNode = jQuery('<textarea name="' + field.name + '" id="' + field.name + '"></textarea>');
			if (field['default']) {
				fieldNode.val(field['default']);
			}
			break;
		default:
			fieldNode = jQuery('<input type="text" name="' + field.name + '" id="' + field.name + '" />');
			if (field['default']) {
				fieldNode.val(field['default']);
			}
			break;
	}
	if (fieldNode) {
		if (field.type == 'checkbox') {
			fieldNode.addClass('checkbox');
		} else {
			fieldNode.addClass('form-control');
		}
		fieldContainer.append(fieldNode);
		jQuery('#additional-fields').append(container);
	}
}

if (additionalFieldsActivated) {
	clearAdditionalFields();
	additionalFields = client.getAdditionalFields(serviceId);
	for (var i = 0; i < additionalFields.length; i++) {
		addAdditionalField(additionalFields[i]);
	}
}
Resultaat werkwijze
Antwoordinhoud
HTTP Aanvraag

Perform booking

After client has filled his information into additional fields you should start booking process by calling book() method.

// Collect client data
var clientData = {
	'name': jQuery('#clientName').val(),
	'email': jQuery('#clientEmail').val(),
	'phone': jQuery('#clientPhone').val()
};
// Collect additional fields
var additionalFieldValues = {};
jQuery('#additional-fields input, #additional-fields select, #additional-fields textarea').each(function () {
	var val = '';
	if (jQuery(this).attr('type') == 'checkbox') {
		if (jQuery(this).is(':checked')) {
			val = 1;
		} else {
			val = 0;
		}
	} else {
		val = jQuery(this).val();
	}
	additionalFieldValues[jQuery(this).attr('name')] = val;
});
var count = 1;

var result = client.book(serviceId, performerId, startDate, startTime, clientData, additionalFieldValues, count);
Resultaat werkwijze
Antwoordinhoud
HTTP Aanvraag

Summary

It was simple example how you can use Simplybook API. Check out all available API methods here. Feel free to contact us and ask any questions.

Thank you for reading!

Dienst-URL  https://user-api.simplybook.me/login

 • getServiceUrl ($companyLogin)

  Returns API url for given company login

  • @param String $companyLogin
  • @return String
 • getToken ($companyLogin, $apiKey)

  Returns an application's token string for a company. You should use this token to authenticate all calls of
  [[Company public service methods|Company public service API methods]] and [[Catalogue|Catalogue API methods]]. To

  get application API key you need to enable [[Plugins#API|API plugin]].

  • @param String $companyLogin
  • @param String $apiKey
  • @return String
 • getUserToken ($companyLogin, $userLogin, $userPassword)

  Returns an authentication token string for certain user registered for company. You should use this token to
  authenticate all calls of [[Company administration service methods|Company administration service API methods]] and

  [[Catalogue|Catalogue API methods]].

  • @param String $companyLogin a company identifier (login)
  • @param String $userLogin user's login associated with company
  • @param String $userPassword user's password
  • @return String
 • getApplicationToken ($applicationApiKey)

  Returns an application's token string for an application. You should use this token to authenticate all calls of
  [[Company public service methods|Company public service API methods]] and [[Catalogue|Catalogue API methods]]. To

  get application API key please contact SimplyBook.me support team.

  • @param String $applicationApiKey
  • @return String

Dienst-URL  https://user-api.simplybook.me/

 • getUnitList ($isVisibleOnly, $asArray, $handleClasses, $searchString)

  {@inheritdoc}

  • @param bool $isVisibleOnly
  • @param bool $asArray
  • @param integer $handleClasses
  • @param string $searchString part of name (used for comboboxes)
  • @return Array
 • getEventList ($isVisibleOnly, $asArray, $handleClasses, $searchString)

  {@inheritdoc}

  • @param bool $isVisibleOnly
  • @param bool $asArray
  • @param integer $handleClasses (1 - classes only, -1 without classes, null - skip classes check)
  • @param string $searchString part of name (used for comboboxes)
  • @return Array
 • getCategoriesList ($isPublic)

  {@inheritdoc}

  • @param bool $isPublic
  • @return Array
 • getLocationsList ($isPublic)

  {@inheritdoc}

  • @param Boolean $isPublic
  • @return Array
 • getPaymentProcessorConfig ($paymentProcessor)

  Returns payment processor config

  • @param String $paymentProcessor
  • @return Array
 • validatePayment ($paymentInfo, $cartId)

  Validate application payment.

  • @param mixed $paymentInfo
  • @param Integer $cartId
  • @return Boolean
 • getBookingCart ($bookingIds)

  Returns cart information by bookings ids.
  cart_id and cart_hash is used to create secure signature to confirm cart payment.

  status - current cart status
  amount - is total amount to payment
  currency - cart currency
  cart - contains cart items. You can use them to provide information for payment system. Each item is object with following fields:
  id - booking id
  event_id - service id
  name - event name + start date time (use it to provide cart information for payment system)
  price - booking price
  qty - qty of bookings

  • @param Array $bookingIds
  • @return Object
 • getBookingCartInfo ($cartId, $sign)

  Returns current cart information
  cart_id and cart_hash is used to create secure signature to confirm cart payment.

  amount - is total amount to payment
  currency - cart currency
  cart - contains cart items. You can use them to provide information for payment system. Each item is object with following fields:
  id - booking id
  event_id - service id
  name - event name + start date time (use it to provide cart information for payment system)
  price - booking price
  qty - qty of bookings

  • @param Integer $cartId cart id
  • @param String $sign signature. (md5($cartId . $cartHash . $secretKey))
  • @return Object
 • getBookingCartStatus ($id)

  Returns current cart status
  Possible result values:

  cancel - user has canceled payment
  paid - user has paid
  error - error has been occurred on validation payment
  not_paid - cart is not paid yet or payment status is pending

  • @param Integer $id
  • @return String
 • confirmBookingCart ($cartId, $paymentProcessor, $sign)

  Confirm booking cart. Use it to confirm payment. Signature is required.

  • @param Integer $cartId cart id
  • @param String $paymentProcessor payment processor name
  • @param String $sign signature. (md5($cartId . $cartHash . $secretKey))
  • @return Boolean
 • confirmBooking ($id, $sign)

  Confirm booking. Signature is required.
  $sign = md5($bookingId . $bookingHash . $secretKey);

  Call this method from server side only

  • @param Integer $id
  • @param String $sign
  • @return Boolean
 • confirmBookingPayment ($id, $paymentProcessor, $sign)

  Confirm booking payment. Signature is required.
  $sign = md5($bookingId . $bookingHash . $secretKey);

  Call this method from server side only

  • @param Integer $id
  • @param String $paymentProcessor
  • @param String $sign
  • @return Boolean
 • confirmBookingBatch ($batchId, $batchType, $sign)

  Confirms booking batch. Signature is required.
  $sign = md5($batchId . $batchHash . $secret)

  Call this method from server side only

  • @param Integer $batchId
  • @param String $batchType
  • @param String $sign
  • @return Boolean
 • getBooking ($id, $sign)

  Returns an object with details information about booking. $sign parameter must be a string created
  with formula: md5($bookingId . $bookingHash . $secretKey). You can get $bookingHash

  value as result of [[#book|book]] API method call. Method return an error with code -32080
  (Appointment couldn't be found) if record with specified id not exists. Methods returns an error with code -32085
  (Signature error) if $sign parameter is wrong.

  • @param Integer $id
  • @param String $sign
  • @return Object
 • getBookingDetails ($id, $sign)

  Returns an object with details information about booking. $sign parameter must be a string created
  with formula: md5($bookingId . $bookingHash . $secretKey). You can get $bookingHash

  value as result of [[#book|book]] API method call. Method return an error with code -32080
  (Appointment couldn't be found) if record with specified id not exists. Methods returns an error with code -32085
  (Signature error) if $sign parameter is wrong.

  • @param Integer $id
  • @param String $sign
  • @return Object
 • isPaymentRequired ($eventId)

  Returns true if [[Plugins#Accept_payments|Accept payments]] plugin activated and event with specified id has
  configured price. If no paramentes specified then method returns true if payments plugin activated and at least

  one event has configured price. Otherwise returns false.

  • @param Integer $eventId
  • @return Boolean
 • book ($eventId, $unitId, $date, $time, $clientData, $additional, $count, $batchId, $recurringData)

  Creates new booking record. Returns an object with appointment information or throw exception if booking time not
  available or any of required parameters missed. If appointment requires confirmation, in result object will be

  require_confirm = true. $startDate and $startTime specifies a date of
  booking and time slot. Time value should be multiple to 'timeframe' configuration of company (see
  [[#getTimeframe|getTimeframe]] API method). $endDate and $endTime parameters
  should be calculated according to service duration. However you can specify different values to make appointment
  longer or shorter then service configuration. Note that $endDate and $endTime should be
  later in time than $startDate and $startTime. If your clients located in different time
  zone you should specify 'client_time_offset' value in $clientData object as difference
  between client's time zone and company's time zone in minutes. For example if company located in city with time
  zone GMT+2 and customer located in city with GMT+3 then $clientTimeOffset will be 60 minutes. You
  can get information about company's time zone using [[#getCompanyInfo|getCompanyInfo]] API method. To
  create batch booking you can specify either count more then 1 or valid batchId (only one
  parameter can be specified). You should specify an $additionalFields parameter if service requires
  some additional fields (see [[Plugins#Additional fields|Additional fields plugin]]). To create a booking with promo code you
  should pass it as additional field. For example: {"name": "promocode", "value": "some code", "type": "text"}

  See [[#book response|example]] of book API method response.

  • @see http://wiki.simplybook.me/index.php/Settings#Timeframe Timeframe information
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param String $date in Y-m-d format
  • @param String $time in H:i:s format
  • @param Object|array $clientData eg. {name: 'Name', email: 'test@gmail.com', phone: '+38099999999'}
  • @param array|Object $additional additional params and fields.
  • @param Integer $count bookings count, min. 1 (using for group bookings batch). (optional)
  • @param Integer $batchId add booking to multiple bookings batch. (optional)
  • @param Array $recurringData make booking recurrent. (optional)
  • @return Object
 • getRecurringDatetimes ($eventId, $unitId, $date, $time, $recurringData, $productIds)

  Get list of dates for recurring booking

  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param String $date
  • @param String $time
  • @param array $recurringData
  • @param array $productIds
  • @return array
 • hasUpcommingPromotions ()

  Returns availability of active promotions

  • @return Boolean
 • validatePromoCode ($code, $startDateTime, $eventId, $count, $clientData)

  Validate promotion code.
  Returns true in case promocode is valid otherwise throws exception with error.

  • @param String $code
  • @param String $startDateTime
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $count
  • @param array|Object $clientData
  • @return Boolean
 • getPromocodeInfo ($code)

  Returns an object with detailed information about promotion by promotion code. Returns null if no promotions with
  specified code were not found.

  • @param String $code
  • @return Array
 • getPromotionRewardInfo ($commonPromotionId, $clientId, $hash)

  Returns promotion reward by common promotion id, client id and hash.

  • @param Integer $commonPromotionId
  • @param Integer $clientId
  • @param String $hash
  • @return Array
 • getUserLicenseText ()

  Returns user license text if user license plugin is turned on,
  otherwise throws exception

  • @return String
 • getClientInfo ($clientId, $sign)

  Returns client info by client id

  • @param Integer $clientId
  • @param String $sign signature = md5($clientId . $clientHash . $secretKey)
  • @return Object
 • getClientInfoByLoginPassword ($login, $password)

  Returns client information by clients login (email)/password

  • @param String $login
  • @param String $password
  • @return Object
 • remindClientPassword ($email)

  Sends remind email for client

  • @param String $email
  • @return Boolean
 • getClientByLoginHash ($hash)

  Get client information by client login hash

  • @param String $hash
  • @return Object
 • modifyClientInfo ($clientId, $data, $sign)

  Edit client information data

  • @param Integer $clientId
  • @param Array $data
  • @param String $sign signature = md5($clientId . $clientHash . $secretKey)
  • @return Object
 • getMembershipList ()

  Returns list of available memberships

  • @return Array
 • getClientMembershipList ($filter, $clientId, $sign)

  Returns purchased membership list

  • @param Array $filter
  • @param Integer $clientId
  • @param String $sign
  • @return Array
 • getClientBookings ($clientId, $sign, $filter)

  Returns client bookings, accepts $filter ($filter {upcoming_only: true/false, confirmed_only: true/false})

  • @param integer $clientId
  • @param string $sign
  • @param object|array $filter
  • @return array
 • membershipCheckClientAccess ($eventId, $clientId, $clientSign, $date, $count)

  Checks if client has access to book with $eventId at $startDateTime

  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $clientId
  • @param String $clientSign signature = md5($clientId . $clientHash . $secretKey)
  • @param String $date
  • @param int $count
  • @return Boolean
 • getProductList ($filter)

  Returns product list with filter.
  At this time filter can accept only service_id parameter

  • @param object $filter
  • @return array
 • getClassesList ($filter)

  Returns company's classes list. Ordered by position

  • @param Array $filter
  • @return Array
 • rescheduleBook ($shedulerId, $sign, $startDate, $startTime, $endDate, $endTime, $additional, $clientTimeOffset, $clientTimezone)

  Edit existing booking record. See [[#book|book]] API method description for more details about date/time parameters,
  time zone handling and additional fields. Returns null if parameters not valid.

  • @param int $shedulerId an id of booking to edit. See <code>[[#book|book]]</code> or <code>[[#getBookings|getBookings]]</code> API methods.
  • @param string $sign
  • @param String $startDate in Y-m-d format
  • @param String $startTime in H:i:s format
  • @param String $endDate in Y-m-d format
  • @param String $endTime in H:i:s format
  • @param array $additional
  • @param int $clientTimeOffset
  • @param string $clientTimezone
  • @return Object
  • @throws Api_Service_Exception
  • @throws Exception
 • getCompanyParam ($key)

  Returns company config value for key. A different set of keys available for public API and for company
  administration API. Method return 'invalid params' error (code -32602) in case if access to specified key not

  allowed. See [[#Company_params|list of available keys]].

  • @param String $key
  • @return mixed
 • getCompanyParams ($keys)

  Returns company's config values for specified keys as key-value map. For non-existent and not-allowed param keys
  it will return '''false''' as result. A different set of keys available for public API and for company

  administration API. See [[#Company_params|list of available keys]].

  • @param Array $keys
  • @return Array
 • getTimelineType ()

  Returns company timeline type

  • @return String
 • calculateEndTime ($startDateTime, $eventId, $unitId, $productIds)

  Returns end datetime if booking is available, else return false

  • @param String $startDateTime a date and time string in format 'Y-m-d H:i:s', eg. '2001-10-02 13:30:00'.
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param array $productIds
  • @return String
 • getWorkCalendar ($year, $month, $data)

  Returns company work schedule as array
  Eg.: {'2014-05-01': {'from': '09:00:00', 'to': '21:00:00', 'is_day_off': '0'}, '2014-05-02': ...}

  • @param Integer $year
  • @param Integer $month
  • @param Integer|array $data pass unit_group_id as integer for old version or structure for new version like {unit_group_id: int, event_id: int}
  • @return Object
 • getReservedTime ($from, $to, $eventId, $unitId, $count)

  Returns map of objects for each day in specified date range. The key of the result mps is a date string. The value
  is an array of two objects. Both objects contains list of time slots for type reserved_time and type

  not_worked_time. reserved_time type represents time slots working time but already booked
  by clients. Nobody knows what kind of data represented by not_worked_time type. Please don't use it.

  If [[Plugins#Google calendar sync plugin|Google calendar sync plugin]] enabled then object with
  reserved_time type will contain not empty list of time slots marked as busy in Google calendar. Call
  [[#isPluginActivated|isPluginActivated('google_calendar_export')]] API method to check if Google
  calendar sync plugin activated.


  Example:


  {
  "2016-02-05": [
  {
  "dd": [], // time slots from Google calendar
  "events": [ // reserved time slots
  { "from": "16:00", "to": "16:30" },
  { "from": "16:30", "to": "17:00" },
  ... ],
  "type": "reserved_time",
  },
  {
  "events": [
  { "from": "09:00", "to": "09:30" },
  { "from": "09:30", "to": "10:00" },
  ... ],
  "type": "not_worked_time"
  }],
  ...
  }

  • @param String $from
  • @param String $to
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param Integer $count
  • @return Object
 • getWorkDaysInfo ($from, $to, $unitId, $eventId, $count, $productIds)

  Returns an information about working hours and break times for specified service and performer for a period
  between two dates. If only service specified then information about performer (or performers) will be taken from

  service configuration. Method returns a list of objects for each date in specified period. Count of objects in
  list depends on break times. For example if performer works from 9:00 till 19:00 with one hour break at 13:00 method
  returns:


  {'2014-05-14' : [
  {'from': '09:00:00', 'to': '13:00:00'},
  {'from': '14:00:00', 'to': '19:00:00'}
  ] }


  Warning! Method can return a time string '24:00:00' as right edge of time range. This happens in case if time
  range finishes on midnight.

  • @param String $from
  • @param String $to
  • @param Integer $unitId (optional)
  • @param Integer $eventId (optional)
  • @param Integer $count (optional)
  • @param array $productIds (optional)
  • @return array
 • getFirstWorkingDay ($data)

  Returns first working date for unit

  • @param Integer|array $data pass unit_group_id as integer for old version or structure for new version like {unit_group_id: int, event_id: int}
  • @return String
 • getStartTimeMatrix ($from, $to, $eventId, $unitId, $count, $bookingId, $productIds)

  Returns available start time, taking into account breaktimes, start and end working time
  Eg.: {'2014-05-14': ['09:00:00', ...], ...}


  If locations plugin activated for company you should pass a list as $unitID parameter for filter results with
  units available only for selected location. See [[Plugins#Unit_location|Unit location]] plugin description for
  more details.

  • @param String $from
  • @param String $to
  • @param Integer $eventId
  • @param Mixed $unitId can be Integer or Array of Integers
  • @param Integer $count
  • @param int $bookingId
  • @param array $productIds
  • @return array
 • getAvailableTimeIntervals ($dateFrom, $dateTo, $eventId, $unitId, $count)

  Returns available time intervals for all service providers for given period, taking into account breaktimes, start and end working time
  Eg.: {['2016-03-04': ['1': [['09:00:00','09:30:00'], ['11:15:00','14:45:00']] , ...], ...]}

  • @param String $dateFrom
  • @param String $dateTo
  • @param Integer $eventId
  • @param Mixed $unitId can be Integer or Array of Integers
  • @param Integer $count
  • @return Object
 • getServiceAvailableTimeIntervals ($dateFrom, $dateTo, $eventId, $unitId, $count)

  Returns available time intervals for all servics for given period, taking into account breaktimes, start and end working time
  Eg.: {['2016-03-04': ['1': [['09:00:00','09:30:00'], ['11:15:00','14:45:00']] , ...], ...]}

  • @param String $dateFrom
  • @param String $dateTo
  • @param Mixed $eventId can be Integer or Array of Integers
  • @param Integer $unitId
  • @param Integer $count
  • @return Object
 • getReservedTimeIntervals ($dateFrom, $dateTo, $eventId, $unitId, $count, $bookingId)

  Returns not available time
  Eg.: {'2014-05-14': [{'reserved_time': [{'from': '14:00', 'to': '16:30'}], 'type': "reserved_time"}, ...], ...}

  • @param String $dateFrom
  • @param String $dateTo
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer|Array $unitId
  • @param Integer $count
  • @param int $bookingId
  • @return array
 • getAvailableUnits ($eventId, $dateTime, $count, $unitId, $productIds)

  Returns list of available unit ids for specified date and service or empty array if all units are not allowed.
  Eg.: [1, 2, 3]

  • @param Integer $eventId
  • @param String $dateTime a date and time string in format 'Y-m-d H:i:s'
  • @param int $count
  • @param int $unitId
  • @param array $productIds
  • @return array
  • @throws Exception
 • getAnyUnitData ()

  Returns information about [[Plugins#Any_Employee_selector|Any Employee selector plugin]] configuration. Returns
  null if plugin not enabled.


  Example:
  {
  "description" : "Select this option, if you want to find an available time with any of the employees",
  "hide_other_units" : 1, // 1 or 0
  "image" : null,
  "name" : "Any employee",
  "picture_path" : null,
  "random_selection" : 0 // 1 or 0
  }

  • @return Object
 • getAdditionalFields ($eventId)

  Return additional fields for certain event if [[Plugins#Additional_fields|Additional fields plugin]] is
  activated. Returns empty array otherwise. Call [[#isPluginActivated|isPluginActivated('event_field')]]

  API method to check if 'event_field' plugin activated.

  • @param Integer $eventId
  • @return Array
 • getTimeframe ()

  Returns company's timeframe configuration (in minutes). Timeframe can be either 5, 10, 15, 20, 30 or 60 minutes.
  You can find more details about timeframe [[Settings#Timeframe|here]].

  • @return Integer
 • isPluginActivated ($pluginName)

  Return plugin status true if status active, else false. $pluginName parameter is a plugin identifier.
  See [[Plugins|plugins]] page for full plugins description. See [[#Plugin's identifiers|list of available plugin's names]].

  • @param String $pluginName
  • @return Boolean
 • getPluginStatuses ($pluginNames)

  Return plugin status true if status active, else false. See [[#Plugin's identifiers|list of available plugin's names]].

  • @param Array $pluginNames
  • @return Array
 • getCompanyInfo ()

  Returns an object with detailed information about company. See [[#getCompanyInfo response|example of response]].

  • @return Object
 • createBatch ()

  Creates new booking batch record. Returns newly created batch id. You can use this id in [[#book|book]]
  API method.

  • @return Integer
 • getCountryPhoneCodes ()

  Returns country phone code list

  • @return Array
 • getPluginPromoInfoByCode ()

  Returns an object with detailed information about promotion by promotion code. You can get promotion code
  using [[Catalogue#getPromotionList|getPromotionList]] API method. If promotion record with specified

  code not found then method returns an empty array (an empty object). If [[Plugins#Simply Smart Promotions|Simply Smart Promotions plugin]]
  not enabled then method returns an error with code -32001 (Plugin is not activated). Use
  [[#isPluginActivated|isPluginActivated('promo')]] API method call to check if plugin enabled.


  See [[#getPromotionList response|example]] of getPromotionList API method response. Please note that
  response contains a list of services for wich promotion discount can be applied (service_ids key).

  • @param String
  • @return Array
 • getCompanyTimezoneOffset ()

  Returns company timezone offset and company timezone

  • @return array

Dienst-URL  https://user-api.simplybook.me/admin

 • getUserPhoneValidationInfo ($userId, $number)

  Get user db data (id, phone, is_validated)

  • @param int $userId
  • @param string $number
 • saveConfigKeys ($data, $module, $plugin)

  Save configuration keys

  • @param array $data
  • @param string $module optional
  • @param string $plugin optional
  • @return array
 • getNotificationConfigStructure ($plugin)

  Get structure of SMS and Email notification config params

  • @param string $plugin optional
  • @return mixed
 • getBookings ()

  Returns list of bookings filtered by given params. Filter params represented as object with following fields:


  * '''date_from''' a date of booking in string format 'Y-m-d'
  * '''time_from''' a time string in format 'H:i:s'
  * '''date_to''' a date string in format 'Y-m-d'
  * '''time_to''' a time string in format 'H:i:s'
  * '''created_date_from''' a date string in format 'Y-m-d'
  * '''created_date_to''' a date string in format 'Y-m-d'
  * '''edited_date_from''' a date string in format 'Y-m-d'
  * '''edited_date_to''' a date string in format 'Y-m-d'
  * '''unit_group_id''' an integer. Use it to get bookings assigned for certain service provider.
  * '''event_id''' an integer. Use it to get bookings only for certain service.
  * '''is_confirmed''' 1 or 0. If [[Plugins#Approve booking|Approve booking]] plugin enabled then method will return confirmed bookings with approve status 'new'.
  * '''client_id''' an integer. Use it to get bookings only for certain client.
  * '''order''' string either 'record_date', 'date_start' or 'date_start_asc'. By default used 'date_start' value.
  * '''booking_type''' a string. Value of this field depends on Approve booking plugin status.
  * '''code''' booking code
  *: If plugin not active:
  ** '''all''' for all bookings (default value)
  ** '''cancelled''' alias to 'is_confirmed' equal to 0
  ** '''non_cancelled''' alias to 'is_confirmed' equal to 1
  *: If plugin active:
  ** '''all''' for all bookings (default value)
  ** '''cancelled''' returns bookings with 'is_confirmed' field equals to 0 and approve booking status equals to 'cancelled' (or booking does not have any approve status)
  ** '''non_cancelled''' returns bookings with either 'is_confirmed' field equals to 1 or approve booking status equals to 'new'
  ** '''cancelled_by_client''' returns bookings approved by admin but cancelled by client
  ** '''cancelled_by_admin''' returns bookings cancelled by admin
  ** '''non_approved_yet''' returns bookings with approve status 'new'
  ** '''approved''' returns bookings with either 'is_confirmed' field equals to 1 and approve booking status equals to 'approved' (or booking does not have any approve status)

  Example:
  {
  "date_from":"2015-12-29",
  "date_to":"2015-12-29",
  "booking_type":"cancelled",
  "event_id":"5",
  "order":"start_date"
  }

  • @param Array
  • @return Array
 • pluginZapierSubscribe ($url, $notificationType)

  'create', 'cancel', 'new_client', 'change', 'create_invoice'

  • @param string $url
  • @param string $notificationType
  • @return bool
 • getBookingDetailsZapierMock ()

  • @return array
 • getClientInfo ($clientId)

  Returns client data

  • @param int|string $clientId
  • @return array
 • getClientInfoZapier ($clientId)

  Returns client data

  • @param int|string $clientId
  • @return array
  • @throws \Exception
 • getClientInfoZapierMock ()

  Returns client data

  • @return array
  • @throws \Exception
 • getBookingsZapier ()

  Returns list of bookings filtered by given params

  • @return Array
 • getInvoiceDetailsMock ()

  • @return array
 • getBookingDetails ($id)

  Returns detailed bookings object by booking id. See [[#getBookingDetails_response|response example]].

  • @param integer $id booking id
  • @return Array
 • getWorkDaysTimes ($startDateTime, $endDateTime, $type)

  Return busy time by unit id by GoogleCalendar plugin if enabled.
  Please note that this method may return not actual data because data synchronization between server and

  Google Calendar may take some time and synchronized data are cached for 15 minutes.

  • @param string $startDateTime
  • @param string $endDateTime
  • @param string $type either 'unit_group' or 'event'. Default value is 'unit_group'.
  • @return array
 • getGoogleCalendarBusyTime ($startDateTime, $endDateTime, $unitId)

  Returns a list of objects represented a time intervals marked as busy in Google Calendar. Each object of result
  contains from and to properties with datetime string as value. This method only actual if

  [Plugins#Google calendar sync plugin|Google calendar sync plugin] enabled. If plugin not enabled an empty list will
  be returned. You should call [[#isPluginActivated|isPluginActivated('google_calendar_export')]] to
  check status of the plugin. Each object of result contains from and to properties with
  datetime string as value. Please note that this method may return not actual data because data synchronization
  between server and Google Calendar may take some time and synchronized data are cached for 15 minutes.


  Example:

  [
  {"from" : "2016-02-16 13:30:00",
  "to" : "2016-02-16 16:00:00"},
  ...
  ]

  • @param string $startDateTime a date and time string in format 'Y-m-d H:i:s'
  • @param string $endDateTime a date and time string in format 'Y-m-d H:i:s'. You can date string avoiding time in this parameter. In this case method will use time value '23:59:59'.
  • @param int $unitId
  • @return Array
 • getGoogleCalendarBusyTimeAvailableUnits ()

  Returns configured unit ids, allowed to sync busy time

  • @return Array
 • getBookingLimitUnavailableTimeInterval ($startDateTime, $endDateTime, $eventId)

  Returns time intervals not available for bookings because of configuration of [[Plugins#Limit bookings|Limit bookings]]
  plugin for period of time. Returns empty array if plugin not available.

  • @param string $startDateTime a date and time string in format 'Y-m-d H:i:s'
  • @param string $endDateTime a date and time string in format 'Y-m-d H:i:s'
  • @param int $eventId
  • @return Array
 • getUnitWorkingDurations ($dateStart, $dateEnd, $unitGroupId)

  Return working durations

  • @param string $dateStart
  • @param string $dateEnd
  • @param int $unitGroupId
  • @return Array
 • getWorkload ($dateStart, $dateEnd, $unitGroupId)

  Return workload data for units in period of time. Workload for each unit represented as array with work hours
  at index 0, confirmed booking hours as load at index 1 and cancelled bookings hours at index 2.


  Example:
  ['2015-10-21' : {
  5 : [
  10, // working hours
  10, // load hours (confirmed bookings hours)
  0 // cancelled bookings hours
  ] }]

  • @param string $dateStart
  • @param string $dateEnd
  • @param int $unitGroupId
  • @return Array
 • getBookingRevenue ($dateStart, $dateEnd, $unitGroupId, $serviceId)

  Return bookings count and revenue value for each date in specified period. Data grouped by unit id and
  represented as array with bookings count at index 0 and revenue amount at index 1. You can filter data either

  by unit or by service. Set $dateStart and $dateEnd to null to get data for current week.

  Example:
  ['2015-11-12' : {
  3 : [
  11, // bookings count
  128.53 // revenue
  ]}

  • @param string $dateStart a date string in format 'Y-m-d'.
  • @param string $dateEnd a date string in format 'Y-m-d'
  • @param int $unitGroupId
  • @param int $serviceId
  • @return Array
 • getUnitWorkdayInfo ($dateStart, $dateEnd, $unitGroupId)

  Return workday info (date_start and date_end)

  • @param string $dateStart
  • @param string $dateEnd
  • @param int $unitGroupId
  • @return array
 • cancelBooking ($id)

  Cancels booking. Returns true on success. Returns an error with code -32080 (Appointment couldn't be found) if
  no booking with specified id were found.

  • @param Integer $id
  • @return Boolean
 • cancelBatch ($id, $bookingIds)

  Cancel batch of bookings. Returns true on success. Returns an error with code -32080 (Appointment couldn't be found)
  if no booking with specified id were found. A booking with first id in $bookingIds list is used for

  information in notifications.

  • @param Integer $id identifier of batch. See <code>[[#createBatch|createBatch]]</code> API method.
  • @param Array $bookingIds ids of bookings included to batch.
  • @return bool
 • book ($eventId, $unitId, $clientId, $startDate, $startTime, $endDate, $endTime, $clientTimeOffset, $additional, $count, $batchId, $recurringData)

  Creates new booking record. Returns an object with appointment information or throw exception if booking time not
  available or any of required parameters missed. If appointment requires confirmation, in result object will be

  require_confirm = true. $startDate and $startTime specifies a date of
  booking and time slot. Time value should be multiple to 'timeframe' configuration of company (see
  [[#getTimeframe|getTimeframe]] API method). $endDate and $endTime parameters
  should be calculated according to service duration. However you can specify different values to make appointment
  longer or shorter then service configuration. Note that $endDate and $endTime should be
  later in time than $startDate and $startTime. If your clients located in different time
  zone you should specify 'client_time_offset' value in $clientData object as difference
  between client's time zone and company's time zone in minutes. For example if company located in city with time
  zone GMT+2 and customer located in city with GMT+3 then $clientTimeOffset will be 60 minutes.
  You can get information about company's
  time zone using [[#getCompanyInfo|getCompanyInfo]] API method. To create batch booking you can
  specify either count more then 1 or valid batchId (only one parameter can be
  specified). You should specify an $additionalFields parameter if service requires some additional
  fields (see [[Plugins#Additional fields|Additional fields plugin]]).

  To create a booking with promo code you should pass it as additional field. For example: {"promocode": "some code"}

  If [[Plugins#Unit location|Unit location]] enabled you need to pass locations ID parameter as additional field
  location_id. For example: {"location_id": "1"}. Use [[#isPluginActivated|isPluginActivated('location')]]
  to check if plugin active and [[#getLocationsList|getLocationsList()]] method to get list of
  available locations.

  See [[#book response|example]] of book API method response.

  • @see http://wiki.simplybook.me/index.php/Settings#Timeframe Timeframe information
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param Integer $clientId
  • @param string $startDate a date string in format 'Y-m-d'
  • @param string $startTime a time string in format 'H:i:s'
  • @param string $endDate a date string in format 'Y-m-d'
  • @param string $endTime a time string in format 'H:i:s'
  • @param Integer $clientTimeOffset
  • @param array|Object $additional additional params and fields.
  • @param Integer $count bookings count used to make group bookings batch. This parameter can't be less than 1. (optional)
  • @param Integer $batchId add booking to group bookings batch. You can't use $count and $batchId in one call. Please specify only one parameter. (optional)
  • @param Array $recurringData make booking recurrent. (optional)
  • @return Object
 • editBook ($shedulerId, $eventId, $unitId, $clientId, $startDate, $startTime, $endDate, $endTime, $clientTimeOffset, $additional)

  Edit existing booking record. See [[#book|book]] API method description for more details about date/time parameters,
  time zone handling and additional fields. Returns null if parameters not valid.

  • @param Integer $shedulerId an id of booking to edit. See <code>[[#book|book]]</code> or <code>[[#getBookings|getBookings]]</code> API methods.
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param Integer $clientId
  • @param String $startDate in Y-m-d format
  • @param String $startTime in H:i:s format
  • @param String $endDate in Y-m-d format
  • @param String $endTime in H:i:s format
  • @param Integer $clientTimeOffset
  • @param array|Object $additional additional params and fields.
  • @return Object
 • addClient ($clientData, $sendEmail)

  Adds new client with specified data. You can specify name, email, phone, address1, address2, city, zip,
  country_id.

  email, phone number or both of them can be mandatory fields. You should call
  getCompanyParam('require_fields') method to check which fields are required.

  Method returns an error:

  * -32061 Client name value is wrong
  * -32062 Client email value is wrong
  * -32063 Client phone value is wrong


  Example:

  {
  name: "Frances T. Perez",
  phone: "+1502-810-4521",
  email: "FrancesTPerez@teleworm.us",
  address1: "3872 Earnhardt Drive",
  address2: "Louisville, KY 40219",
  city: Louisville,
  zip: 3872
  }

  • @param Object $clientData
  • @param Boolean $sendEmail
  • @return Integer
 • editClient ($clientId, $clientData)

  Edits client's record. See [[#addClient|addClient]] method description for list of available fields.
  Method returns an id of client's record.

  • @param Integer $clientId
  • @param Object $clientData
  • @return Integer
 • changeClientPassword ($clientId, $password, $sendEmail)

  Change client password and send password email changing

  • @param Integer $clientId
  • @param String $password
  • @param Boolean $sendEmail
 • resetClientsPassword ($clientIds)

  Resets client password and send them emails

  • @param Array $clientIds
 • remindClientsPassword ($email)

  Sends remind email for client

  • @param String $email
  • @return Boolean
 • getClientList ($searchString, $limit)

  Returns list of clients associated with company. You can use either phone number, email address or name as value
  for $searchString. Pass an empty string for $searchString and null for $limit

  parameters to get all records. See [[#addClient|addClient]] API method for list of available fields
  of client data object.

  • @param String $searchString
  • @param Integer $limit
  • @return Array
 • getStatuses ()

  Returns list of available statuses or an empty list if [[Plugins#Status|Status plugin]] not enabled.

  • @return Array
 • getBookingStatus ($bookingId)

  Returns status of given booking (if status plugin is enabled)
  default status will be returned if bookingId does not exists

  • @param Integer $bookingId
  • @return Array
 • setStatus ($bookingId, $statusId)

  Sets specified status for booking. Returns an error with code -32020 if logged in user don't have access to edit
  bookings. This method does nothing if [[Plugins#Status|Status plugin]] not enabled.

  • @param Integer $bookingId
  • @param Integer $statusId
  • @return Boolean
 • getRecurringSettings ($eventId)

  Returns an object with recurring settings for an event. Returns false if specified event does not configured as
  recurring.

  • @see http://blog.simplybook.me/recurring-and-periodic-bookings/ Recurring services desription
  • @param Integer $eventId
  • @return Array
 • getTopServices ($dateStart, $dateEnd)

  Returns a list with statistics for services for a period of time. This data contains number of bookings and
  revenues value for each service.

  • @param String $dateStart
  • @param String $dateEnd
  • @return Array
 • getTopPerformers ()

  Returns a list with statistics for performers. This data contains number of bookings and revenues value for each performer.

  • @return Array
 • getRecurringDatetimes ($eventId, $unitId, $date, $time, $recurringData, $endDateTime, $productIds)

  Get list of dates for recurring booking

  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param String $date
  • @param String $time
  • @param array $recurringData
  • @param String $endDateTime (optional)
  • @param array $productIds
  • @return array
 • getCountryList ()

  Get list of all countries

  • @return Array
 • getFeedbacks ($approvedOnly, $reviewsOnly, $lastOnly, $limit)

  Get list of feedbacks

  • @param Boolean $approvedOnly
  • @param Boolean $reviewsOnly
  • @param Boolean $lastOnly
  • @param Integer $limit
  • @return Array
 • getRecentActions ($lastOnly, $limit)

  Returns latest actions

  • @param Boolean $lastOnly
  • @param Integer $limit
  • @return Array
 • getWarnings ($lastObly)

  Returns a list of objects represented system warnings. Each warning contains warning_type and warning_text
  properties. warning_text property contains localized message. warning_type can be one of the values:


  * '''sms_limit''' – warning indicates low amount of SMS credits
  * '''sheduler_limit''' – warning indicates low amount of available bookings

  • @param Boolean $lastObly Default value is '''false'''.
  • @return Array
 • updateNotification ($type)

  Mark notifications as readed

  • @param String $type
 • getLastNotificationUpdate ($type)

  Returns last update datetime

  • @param String $type
  • @return String
 • getBookingCancellationsInfo ($dateStart, $dateEnd)

  Returns statistics about created bookings and cancellations for a time period. Data presented as array of hashes for
  each type of operation (created or cancelled booking) groped by clients. "type" field can be either

  "create", "cancel" or "nopayment_cancel". If "user_id" not specified then bookings where created or
  cancelled by admin or employee. Data with type "nopayment_cancel" represents bookings cancelled
  automatically by system.

  Example:
  3 bookings where created by admin or employee and 2 bookings where automatically cancelled by system.
  [{
  "cnt" : 3,
  "firstname" : null,
  "lastname" : null,
  "login" : null,
  "type" : "create",
  "user_id"" : null
  }, {
  "cnt" : 2,
  "firstname" : null,
  "lastname" : null,
  "login" : null,
  "type" : "nopayment_cancel",
  "user_id"" : null
  }]

  • @param String $dateStart a date string in format 'Y-m-d'. Pass null to get data from first day of current week.
  • @param String $dateEnd a date string in format 'Y-m-d'. Pass null to get data filtered to last day of current week.
  • @return Array
 • pluginApproveBookingApprove ($id)

  Sets approve booking status to 'approved' if [[Plugins#Approve booking|Approve booking]] plugin enabled and returns
  list of approved booking IDs. Returns false if plugin not enabled. Use [[#isPluginActivated|isPluginActivated('approve_booking')]]

  API method call to check if plugin enabled.

  • @param Integer $id
  • @return Array
 • pluginApproveBookingCancel ($id)

  Sets approve booking status to 'canceled' if [[Plugins#Approve booking|Approve booking]] plugin enabled and returns
  true. Returns false if plugin not enabled. Use [[#isPluginActivated|isPluginActivated('approve_booking')]]

  API method call to check if plugin enabled.

  • @param Integer $id
  • @return Boolean
 • pluginApproveGetPendingBookingsCount ()

  Returns count of bookings pending approval if [[Plugins#Approve booking|Approve booking]] plugin enabled. Returns
  0 if plugin not enabled. Use [[#isPluginActivated|isPluginActivated('approve_booking')]] API method

  call to check if plugin enabled.

  • @return Integer
 • pluginApproveGetPendingBookings ()

  Returns list of objects with information about bookings pending approval if [[Plugins#Approve booking|Approve booking]]
  plugin enabled. Returns empty list if plugin not enabled. Use [[#isPluginActivated|isPluginActivated('approve_booking')]]

  API method call to check if plugin enabled.

  • @return array
 • getPluginList ()

  Returns a list of all plugins associated with company with status.

  • @return Array
 • getBookingComment ($id)

  Returns booking comment

  • @param Integer $id
  • @return String
 • setBookingComment ($id, $comment)

  Set booking comment

  • @param Integer $id
  • @param String $comment
  • @return Integer
 • getCurrentTariffInfo ()

  Returns all information about current tariff (subscription). For example:

  {
  "name" : "gold",
  "expire_date" : "2016-02-11 12:32:00",
  "rest" : 41, // number of days until subscription expiration
  "color" : "#fcb322"
  }

  • @return Array
 • getRegistrations ($groupBy)

  Returns number of clients registrations by 'day', 'week' or 'month'. A time period depends on selected
  grouping parameter:


  * for 'day' methods returns statistics for last 31 days
  * for 'week' methods returns data last 10 weeks period
  * for 'month' time period is last 12 months

  • @param String $groupBy either 'day', 'week' or 'month'
  • @return Array
 • getBookingStats ($groupBy)

  Returns statistic about bookings count grouped by 'day', 'week' or 'month'. A time period depends on selected
  grouping parameter:


  * for 'day' methods returns statistics for last 31 days
  * for 'week' methods returns data last 10 weeks period
  * for 'month' time period is last 12 months

  • @param String $groupBy either 'day', 'week' or 'month'
  • @return Array
 • getVisitorStats ($groupBy)

  Returns statistics about page visits if plugin [[Plugins#Visitor Counter|Visitor Counter plugin]] enabled. Returns
  an empty list if plugin not enabled. Use [[#isPluginActivated|isPluginActivated('counter')]] API method

  call to check if plugin enabled. Results can be grouped by 'day', 'week' or 'month'. A time period depends on
  selected grouping parameter:

  * for 'day' methods returns statistics for last 31 days
  * for 'week' methods returns data last 10 weeks period
  * for 'month' time period is last 12 months

  • @param String $groupBy
  • @return Array
 • getSocialCounterStats ($provider)

  Returns social counters value for your domain

  • @param String $provider
  • @return Integer
 • getCompanyCurrency ()

  Returns company's currency as three chars code (ISO 4217).

  • @return String
 • getClientComments ($clientId, $shedulerId)

  Returns list of all comments for given client

  • @param Integer $clientId
  • @param Integer $shedulerId
  • @return Array
 • getClientSoapData ($clientId)

  Returns current SOAP information by client id

  • @param integer $clientId
  • @return array
 • getClientSoapHistory ($clientId)

  Returns SOAP history by client id

  • @param integer $clientId
  • @return array
 • getClientSoapCryptData ($clientId)

  Returns current SOAP (crypt) information by client id

  • @param integer $clientId
  • @return array
 • getClientSoapCryptHistory ($clientId)

  Returns SOAP (crypt) history by client id

  • @param integer $clientId
  • @return array
 • getCurrentUserDetails ()

  Returns an object with information about logged in user. Note: you are responsible for implementation of some
  access rights based on group property value. Most of API methods returns an error if user has low access

  rights but not all. There are 4 roles:

  * '''Administrator''' - have full access to the system
  * '''Senior Employee''' - have access to calendar, services and providers, and can modify bookings related with user
  * '''Junior Employee''' - can access caledar (but only to own bookings), services associated with user
  * '''Viewer''' - have only access to calendar and services in read only mode

  group property can be one of the values:

  * shop_user - "Senior Employee" access role
  * station_user - "Junior Employee" access role
  * admin - "Administrator" access role
  * viewer - "Viewer" access role
  * reseller_company_admin - reserved

  Example:

  {
  "id": 1,
  "login": admin,
  "email": "admin@mycoolcompany.com";
  "firstname": "Michail",
  "lastname": " ",
  "phone": "",
  "group": "admin",
  "is_blocked": 0,
  "last_access_time": "2016-06-06 17:55:51",
  "unit_group_id": null
  }

  • @return Array
 • getCategoriesList ($isPublic)

  Returns company categories list if [[Plugins#Service categories|Service categories plugin]] is activated. Returns
  an error with code -32001 if plugin is not activated. Use [[#isPluginActivated|isPluginActivated('event_category')]]

  API method to check if plugin activated.

  • @param Boolean $isPublic
  • @return Array
 • getLocationsList ($isPublic, $asArray)

  Returns available locations for company if plugin [[Plugins#Unit location|Unit location plugin]] is activated. Return
  an error with code -32001 if plugin is not activated. Use [[#isPluginActivated|isPluginActivated('location')]]

  API method to check if plugin activated.

  This method accepts two boolean flags as parameters. If '''isPublic''' flag is '''true''' then method returns only
  public locations. If '''asArray''' flag is '''true''' method returns list of objects. Otherwise method returns
  map of objects with object id as key. You can omit both parameters.

  • @param Boolean $isPublic Optional. Default value is '''false'''.
  • @param bool $asArray Optional. Default value is '''false'''.
  • @return Array
 • getMembership ($membershipId)

  Returns membership's data object.

  • @param int $membershipId
  • @return Array
 • getClientMembershipList ($clientId)

  Returns purchased membership list

  • @param Integer $clientId
  • @return Array
 • setWorkDayInfo ($info)

  Set work day schedule for company|service|provider for week_day|date


  Example:

  {
  "start_time":"10:00",
  "end_time":"18:00",
  "is_day_off":0,
  "breaktime":[{"start_time":"14:00","end_time":"15:00"}],
  "index":"1",
  "name":"Monday",
  "date":"",
  "unit_group_id":"",
  "event_id":""
  }


  index is 1-7 for Monday - Sunday (used for weekly settings)
  date is used to set worktime for special date
  unit_group_id is provider id
  event_id is service id
  if unit_group_id and event_id not passed then it set data for company

  • @param array $info
  • @return boolean true on success
 • deleteSpecialDay ($date, $params)

  Delete special date if set


  Example:

  {
  "unit_group_id":"",
  "event_id":""
  }

  • @param string $date 'Y-m-d'
  • @param array $params = null
  • @return boolean true on success
 • getCompanyWorkCalendarForYear ($year)

  Returns company special days and vacations

  • @param Integer $year
  • @return Object
 • getServiceWorkCalendarForYear ($year, $eventId)

  Returns special days and vacations, defined for given service (event)

  • @param Integer $year
  • @param Integer $eventId
  • @return Object
 • getCompanyVacations ()

  Get list of company vacations in format array(vacation_id => array())

  • @return array
 • getServiceVacations ($serviceId)

  Get list of service vacations

  • @param Integer $serviceId
  • @return array
 • getPerformerVacations ($performerId)

  Get list of performer vacations

  • @param Integer $performerId
  • @return array
 • getCompanyVacation ($vacationId)

  Get company vacation by id

  • @param Integer $vacationId
  • @return array vacation table row data
 • getServiceVacation ($vacationId, $serviceId)

  Get service vacation by id

  • @param Integer $vacationId
  • @param Integer $serviceId
  • @return array vacation table row data
 • getPerformerVacation ($vacationId, $performerId)

  Get service vacation by id

  • @param Integer $vacationId
  • @param Integer $performerId
  • @return array vacation table row data
 • saveCompanyVacation ($data)

  Save company vacation data
  (create or update table depending on 'id' param existing in $data)

  • @param array $data
  • @return Integer id of saved vacation
 • saveServiceVacation ($data, $serviceId)

  Save company vacation data
  (create or update table depending on 'id' param existing in $data)

  • @param array $data
  • @param Integer $serviceId
  • @return Integer id of saved vacation
 • savePerformerVacation ($data, $performerId)

  Save company vacation data
  (create or update table depending on 'id' param existing in $data)

  • @param array $data
  • @param Integer $performerId
  • @return Integer id of saved vacation
 • deleteCompanyVacation ($vacationId)

  Delete company vacation with all it's bindings
  (including created special days in work_day_special table)

  • @param Integer $vacationId
 • deleteServiceVacation ($vacationId, $serviceId)

  Delete service vacation with all it's bindings
  (including created special days in work_day_special table)

  • @param Integer $vacationId
  • @param Integer $serviceId
 • deletePerformerVacation ($vacationId, $unigGroupId)

  Delete performer vacation with all it's bindings
  (including created special days in work_day_special table)

  • @param Integer $vacationId
  • @param Integer $unigGroupId
 • getClassesList ($isVisibleOnly, $asArray)

  Returns company's classes list. If $asArray is false then method returns a map with event id as key
  and details object as value. If parameter set to true then method returns a list sorted by 'position' property of

  class's details object.

  • @param Boolean $isVisibleOnly
  • @param Boolean $asArray
  • @return Array
 • getProductList ($filter)

  Returns product list with filter.
  At this time filter can accept only service_id parameter

  • @param object $filter
  • @return array
 • getBookingReport ()

  Get paginated data for Booking report

  The following filters can be provided in request param:
  Date date_from, date_to, created_date_from, created_date_to
  Integer unit_group_id, client_id
  String code, promo_code
  String booking_type = 'approved' | 'not_approved_yet' | 'cancelled_by_admin' | 'cancelled_by_client' | 'non_cancelled' | 'cancelled' | 'all'

  Order can be one of the following values: record_date, date_start, date_start_asc

  Return data in the following format:
  array(
  'data' => $data,
  'metadata' => array(
  'items_count'
  'pages_count'
  'page'
  'on_page'
  )
  or Api_Service_Exception in error case

  • @todo : implement order by end_date, record_date
  • @param Api
  • @return array
 • getClientReport ()

  Get paginated data for Client report

  The following filters can be provided in request param:
  Date date_from, date_to
  Integer event_id, unit_group_id, client_id
  String client_search (search string, can contains client name, address, phone)
  String service_using_type = 'used_in_period' | 'not_used_in_period' | 'not_used_in_period_but_used_before'

  No custom ordering implemented yet

  Group data = 'client' | 'client_email_phone' | 'client_email' | 'client_phone'


  Return data in the following format:
  array(
  'data' => $data,
  'metadata' => array(
  'items_count'
  'pages_count'
  'page'
  'on_page'
  )
  or Api_Service_Exception in error case

  • @todo : implement order by send_date, sms_count
  • @param Api
  • @return array
 • getSmsReport ()

  Get paginated data for SMS report

  The following filters can be provided in request param:
  Date date_from, date_to
  Integer unit_group_id, client_id
  String phone, message

  No custom ordering implemented yet (always ordered by client name)

  Return data in the following format:
  array(
  'data' => $data,
  'metadata' => array(
  'items_count'
  'pages_count'
  'page'
  'on_page'
  )
  or Api_Service_Exception in error case

  • @todo : implement order by date
  • @param Api
  • @return array
 • getPosReport ()

  Get paginated data for Pos report  Return data in the following format:
  array(
  'data' => $data,
  'metadata' => array(
  'items_count'
  'pages_count'
  'page'
  'on_page'
  )
  or Api_Service_Exception in error case

  • @param Api
  • @return array
 • getFeedbackReport ()

  Get paginated data for Feedback report

  The following filters can be provided in request param:
  Date date_from, date_to
  Integer from 1 to 5 rate_from, rate_to
  String name, subject, message

  Report can be ordered by one of the following fields:
  date, rate, name, message, subject, answer

  Return data in the following format:
  array(
  'data' => $data,
  'metadata' => array(
  'items_count'
  'pages_count'
  'page'
  'on_page'
  )
  or Api_Service_Exception in error case

  • @param Api
  • @return array
 • getPromotionList ($isVisibleOnly, $asArray, $promotionType)

  Get detailed list of promotions (new)

  • @param bool $isVisibleOnly
  • @param bool $asArray
  • @param string $promotionType = 'discount' / 'gift_card' / null
  • @return array
 • getPromotionInstanceList ($promotionType, $asArray)

  Get all list of promotion instances

  • @param string $promotionType = 'gift_card' | 'discount'
  • @param bool $asArray
  • @return array
 • getPromotionDetails ($id)

  Return promotion detailed info

  • @param integer $id
  • @return array
 • getStaticPageList ()

  Get static page list

  • @return array
 • confirmInvoice ($id, $paymentSystem)

  Confirms invoice by id

  • @param integer $id
  • @param string $paymentSystem
  • @return array
  • @throws Api_Entity_Exception
 • applyPromoCode ($id, $code)

  Applies promo code to order (Coupons & Gift Cards custom feature)

  • @param integer $id
  • @param string $code
  • @return array
  • @throws Api_Entity_Exception
 • getCountByShedulerChannels ($startDate, $endDate)

  • @param string $startDate
  • @param string $endDate
  • @return array
 • getCompanyParam ($key)

  Returns company config value for key. A different set of keys available for public API and for company
  administration API. Method return 'invalid params' error (code -32602) in case if access to specified key not

  allowed. See [[#Company_params|list of available keys]].

  • @param String $key
  • @return mixed
 • getCompanyParams ($keys)

  Returns company's config values for specified keys as key-value map. For non-existent and not-allowed param keys
  it will return '''false''' as result. A different set of keys available for public API and for company

  administration API. See [[#Company_params|list of available keys]].

  • @param Array $keys
  • @return Array
 • getTimelineType ()

  Returns company timeline type

  • @return String
 • getEventList ($isVisibleOnly, $asArray, $handleClasses, $searchString)

  Returns company's events list. If $asArray is false then method returns a map with event id as key
  and details object as value. If parameter set to true then method returns a list sorted by 'position' property of

  event's details object.

  • @param Boolean $isVisibleOnly
  • @param Boolean $asArray
  • @param integer $handleClasses 1 - classes only, -1 without classes, null - skip classes check
  • @param string $searchString part of name (used for comboboxes)
  • @return Array
 • getUnitList ($isVisibleOnly, $asArray, $handleClasses, $searchString)

  Returns list of service performers. If $asArray is false then method returns a map with event id as
  key and details object as value. If parameter set to true then method returns a list sorted by 'position' property

  of event's details object.

  • @param Boolean $isVisibleOnly
  • @param Boolean $asArray
  • @param integer $handleClasses 1 - classes only, -1 without classes, null - skip classes check
  • @param string $searchString part of name (used for comboboxes)
  • @return Array
 • calculateEndTime ($startDateTime, $eventId, $unitId, $productIds)

  Returns end datetime if booking is available, else return false

  • @param String $startDateTime a date and time string in format 'Y-m-d H:i:s', eg. '2001-10-02 13:30:00'.
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param array $productIds
  • @return String
 • getWorkCalendar ($year, $month, $data)

  Returns company work schedule as array
  Eg.: {'2014-05-01': {'from': '09:00:00', 'to': '21:00:00', 'is_day_off': '0'}, '2014-05-02': ...}

  • @param Integer $year
  • @param Integer $month
  • @param Integer|array $data pass unit_group_id as integer for old version or structure for new version like {unit_group_id: int, event_id: int}
  • @return Object
 • getReservedTime ($from, $to, $eventId, $unitId, $count)

  Returns map of objects for each day in specified date range. The key of the result mps is a date string. The value
  is an array of two objects. Both objects contains list of time slots for type reserved_time and type

  not_worked_time. reserved_time type represents time slots working time but already booked
  by clients. Nobody knows what kind of data represented by not_worked_time type. Please don't use it.

  If [[Plugins#Google calendar sync plugin|Google calendar sync plugin]] enabled then object with
  reserved_time type will contain not empty list of time slots marked as busy in Google calendar. Call
  [[#isPluginActivated|isPluginActivated('google_calendar_export')]] API method to check if Google
  calendar sync plugin activated.


  Example:


  {
  "2016-02-05": [
  {
  "dd": [], // time slots from Google calendar
  "events": [ // reserved time slots
  { "from": "16:00", "to": "16:30" },
  { "from": "16:30", "to": "17:00" },
  ... ],
  "type": "reserved_time",
  },
  {
  "events": [
  { "from": "09:00", "to": "09:30" },
  { "from": "09:30", "to": "10:00" },
  ... ],
  "type": "not_worked_time"
  }],
  ...
  }

  • @param String $from
  • @param String $to
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param Integer $count
  • @return Object
 • getWorkDaysInfo ($from, $to, $unitId, $eventId, $count, $productIds)

  Returns an information about working hours and break times for specified service and performer for a period
  between two dates. If only service specified then information about performer (or performers) will be taken from

  service configuration. Method returns a list of objects for each date in specified period. Count of objects in
  list depends on break times. For example if performer works from 9:00 till 19:00 with one hour break at 13:00 method
  returns:


  {'2014-05-14' : [
  {'from': '09:00:00', 'to': '13:00:00'},
  {'from': '14:00:00', 'to': '19:00:00'}
  ] }


  Warning! Method can return a time string '24:00:00' as right edge of time range. This happens in case if time
  range finishes on midnight.

  • @param String $from
  • @param String $to
  • @param Integer $unitId (optional)
  • @param Integer $eventId (optional)
  • @param Integer $count (optional)
  • @param array $productIds (optional)
  • @return array
 • getFirstWorkingDay ($data)

  Returns first working date for unit

  • @param Integer|array $data pass unit_group_id as integer for old version or structure for new version like {unit_group_id: int, event_id: int}
  • @return String
 • getStartTimeMatrix ($from, $to, $eventId, $unitId, $count, $bookingId, $productIds)

  Returns available start time, taking into account breaktimes, start and end working time
  Eg.: {'2014-05-14': ['09:00:00', ...], ...}


  If locations plugin activated for company you should pass a list as $unitID parameter for filter results with
  units available only for selected location. See [[Plugins#Unit_location|Unit location]] plugin description for
  more details.

  • @param String $from
  • @param String $to
  • @param Integer $eventId
  • @param Mixed $unitId can be Integer or Array of Integers
  • @param Integer $count
  • @param int $bookingId
  • @param array $productIds
  • @return array
 • getAvailableTimeIntervals ($dateFrom, $dateTo, $eventId, $unitId, $count)

  Returns available time intervals for all service providers for given period, taking into account breaktimes, start and end working time
  Eg.: {['2016-03-04': ['1': [['09:00:00','09:30:00'], ['11:15:00','14:45:00']] , ...], ...]}

  • @param String $dateFrom
  • @param String $dateTo
  • @param Integer $eventId
  • @param Mixed $unitId can be Integer or Array of Integers
  • @param Integer $count
  • @return Object
 • getServiceAvailableTimeIntervals ($dateFrom, $dateTo, $eventId, $unitId, $count)

  Returns available time intervals for all servics for given period, taking into account breaktimes, start and end working time
  Eg.: {['2016-03-04': ['1': [['09:00:00','09:30:00'], ['11:15:00','14:45:00']] , ...], ...]}

  • @param String $dateFrom
  • @param String $dateTo
  • @param Mixed $eventId can be Integer or Array of Integers
  • @param Integer $unitId
  • @param Integer $count
  • @return Object
 • getReservedTimeIntervals ($dateFrom, $dateTo, $eventId, $unitId, $count, $bookingId)

  Returns not available time
  Eg.: {'2014-05-14': [{'reserved_time': [{'from': '14:00', 'to': '16:30'}], 'type': "reserved_time"}, ...], ...}

  • @param String $dateFrom
  • @param String $dateTo
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer|Array $unitId
  • @param Integer $count
  • @param int $bookingId
  • @return array
 • getAvailableUnits ($eventId, $dateTime, $count, $unitId, $productIds)

  Returns list of available unit ids for specified date and service or empty array if all units are not allowed.
  Eg.: [1, 2, 3]

  • @param Integer $eventId
  • @param String $dateTime a date and time string in format 'Y-m-d H:i:s'
  • @param int $count
  • @param int $unitId
  • @param array $productIds
  • @return array
  • @throws Exception
 • getAnyUnitData ()

  Returns information about [[Plugins#Any_Employee_selector|Any Employee selector plugin]] configuration. Returns
  null if plugin not enabled.


  Example:
  {
  "description" : "Select this option, if you want to find an available time with any of the employees",
  "hide_other_units" : 1, // 1 or 0
  "image" : null,
  "name" : "Any employee",
  "picture_path" : null,
  "random_selection" : 0 // 1 or 0
  }

  • @return Object
 • getAdditionalFields ($eventId)

  Return additional fields for certain event if [[Plugins#Additional_fields|Additional fields plugin]] is
  activated. Returns empty array otherwise. Call [[#isPluginActivated|isPluginActivated('event_field')]]

  API method to check if 'event_field' plugin activated.

  • @param Integer $eventId
  • @return Array
 • getTimeframe ()

  Returns company's timeframe configuration (in minutes). Timeframe can be either 5, 10, 15, 20, 30 or 60 minutes.
  You can find more details about timeframe [[Settings#Timeframe|here]].

  • @return Integer
 • isPluginActivated ($pluginName)

  Return plugin status true if status active, else false. $pluginName parameter is a plugin identifier.
  See [[Plugins|plugins]] page for full plugins description. See [[#Plugin's identifiers|list of available plugin's names]].

  • @param String $pluginName
  • @return Boolean
 • getPluginStatuses ($pluginNames)

  Return plugin status true if status active, else false. See [[#Plugin's identifiers|list of available plugin's names]].

  • @param Array $pluginNames
  • @return Array
 • getCompanyInfo ()

  Returns an object with detailed information about company. See [[#getCompanyInfo response|example of response]].

  • @return Object
 • createBatch ()

  Creates new booking batch record. Returns newly created batch id. You can use this id in [[#book|book]]
  API method.

  • @return Integer
 • getCountryPhoneCodes ()

  Returns country phone code list

  • @return Array
 • getPluginPromoInfoByCode ()

  Returns an object with detailed information about promotion by promotion code. You can get promotion code
  using [[Catalogue#getPromotionList|getPromotionList]] API method. If promotion record with specified

  code not found then method returns an empty array (an empty object). If [[Plugins#Simply Smart Promotions|Simply Smart Promotions plugin]]
  not enabled then method returns an error with code -32001 (Plugin is not activated). Use
  [[#isPluginActivated|isPluginActivated('promo')]] API method call to check if plugin enabled.


  See [[#getPromotionList response|example]] of getPromotionList API method response. Please note that
  response contains a list of services for wich promotion discount can be applied (service_ids key).

  • @param String
  • @return Array
 • getCompanyTimezoneOffset ()

  Returns company timezone offset and company timezone

  • @return array

Dienst-URL  https://user-api.simplybook.me/catalog

 • getCompanyList ($filter, $from, $limit)

  Returns companies list

  $filter filter params. Object that contains following params


  'search_string': String,
  'service_name': String,
  'company_name': String,
  'company_address': String,
  'category_id': Integer,
  'tag_ids': [Integer, Integer, ...],
  'tags': String,
  'country_id': String,
  'city_id': String,
  'nearby': {
  'radius': Integer,
  'center': {
  'lat': Number,
  'lng': NUmber
  }
  }

  Use tag_ids OR tags

  • @param Object $filter filter object
  • @param Integer $from from position
  • @param Integer $limit rows limit
  • @return array
 • getPromotionList ($filter, $from, $limit)

  Returns active promotion list

  $filter filter params. Object that contains following params


  'search_string': String,
  'service_name': String,
  'company_name': String,
  'company_address': String,
  'tag_ids': [Integer, Integer, ...],
  'tags': String,
  'country_id': String,
  'city_id': String,
  'nearby': {
  'radius': Integer,
  'center': {
  'lat': Number,
  'lng': NUmber
  }
  }

  Use tag_ids OR tags

  • @param Object $filter filter object
  • @param Integer $from from position
  • @param Integer $limit rows limit
  • @return array
 • getPromotionListByIds ()

  Returns active promotion list

  • @param array
  • @return array
 • getCompanyCount ($filter)

  Returns total companies count with specified filter

  $filter filter params. Object that contains following params


  'search_string': String,
  'service_name': String,
  'company_name': String,
  'company_address': String,
  'tag_ids': [Integer, Integer, ...],
  'tags': String,
  'country_id': String,
  'city_id': String,
  'nearby': {
  'radius': Integer,
  'center': {
  'lat': Number,
  'lng': NUmber
  }
  }

  Use tag_ids OR tags

  • @param Object $filter filter object
  • @return array
 • getPromotionCount ($filter)

  Returns total active promotions count with specified filter

  $filter filter params. Object that contains following params


  'search_string': String,
  'service_name': String,
  'company_name': String,
  'company_address': String,
  'tag_ids': [Integer, Integer, ...],
  'tags': String,
  'country_id': String,
  'city_id': String,
  'nearby': {
  'radius': Integer,
  'center': {
  'lat': Number,
  'lng': NUmber
  }
  }

  Use tag_ids OR tags

  • @param Object $filter filter object
  • @return array
 • getTopCountries ()

  Returns country list as Array order by company count in country

  • @return Array [{'id': ..., 'country': ...., 'count': ....}, ...]
 • getTopCities ()

  Returns city list as Array order by company count in city

  • @return Array [{'id': ..., 'city': ...., 'country_id': ...., 'count': .....}, ....]
 • getCountries ()

  Returns a list of objects with just two properties each: id and country. An id
  is a two character string with ISO 3166-1 country code.

  • @return Array [{'id': ..., 'country': ...., 'count': ....}, ...]
 • getCities ($country, $withActiveCompany)

  Returns a list of objects. If $country parametr specified then method returns only cities of this
  country. Each object in list has 4 properties:


  * id - number. A unique identificator of city. You should use it as filter options in methods getCompanyList.
  * city - string. A city name.
  * count_id - string. Two chars ISO 3166-1 country code.
  * count - number.

  Example:


  [{
  "cnt" : 7,
  "country_id"" : "GB",
  "id" : 4607,
  "name" : "Uxbridge"
  },
  ...]

  • @param String $country Optional. A two character ISO 3166-1 country code.
  • @param bool $withActiveCompany
  • @return Array [{'id': ..., 'city': ...., 'country_id': ...., 'count': .....}, ....]
 • getTags ($filter)

  Returns tags list

  $filter filter params. Object that contains following params


  'tag_ids': [Integer, Integer, ...],
  'tags': String,
  'country_id': String,
  'city_id': String

  Use tag_ids OR tags

  • @param Object $filter filter object
  • @return Array [{'id': ..., 'tag': ...}, ....]
 • getCompanyInfo ($login)

  Returns company information by company login

  • @param String $login
  • @return Object
 • getPromotionInfo ($id, $feedbackFrom, $feedbackCount)

  Returns promotion information by id

  • @param Integer $id
  • @param Integer $feedbackFrom = 0
  • @param Integer $feedbackCount = 100
  • @return Object
 • getRelatedPromotions ($id, $count)

  Returns related promotions by given promotion id

  • @param Integer $id
  • @param Integer $count = 10
  • @return Array
 • getCompanyReviews ($login, $count, $offset)

  Returns a list of company's review objects.


  [{
  "company_id" : 86409,
  "domain" : "simplybook.me",
  "feedback_datetime" : "2015-10-27 13:06:57",
  "feedback_id" : 4623,
  "feedback_link" : "",
  "id" : 17384,
  "image" : "http://graph.facebook.com/1020443689023222/picture",
  "link" : "https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1020443689023222/",
  "message" : "Brilliant!",
  "name" : "Simply Booker",
  "provider" : "",
  "provider_data" : "...", // String. An object encoded with PHP's serialize method.
  "rate" : 5, // 0 to 5 rate
  "status" : "approved", // 'new' or 'approved'
  "subject" : "Good",
  "with_comment" : 1
  },
  ...]

  • @see http://php.net/serialize
  • @param String $login
  • @param Integer $count
  • @param Integer $offset
  • @return Object
 • getCompanyReviewsCount ($login)

  Returns company's reviews count

  • @param String $login
  • @return Integer
 • getCompanyReview ($login, $reviewId)

  Returns a company's review objects.

  • @param String $login
  • @param Integer $reviewId
  • @return Object
 • getClientReviewsLikes ($clientId, $clientProvider)

  Returns a list of company's review likes.

  • @param String $clientId
  • @param String $clientProvider
  • @return Object
 • addCompanyReview ($login, $subject, $message, $rate, $provider, $accessToken)

  Adds company review

  • @param String $login
  • @param String $subject
  • @param String $message
  • @param Integer $rate
  • @param String $provider
  • @param String $accessToken
  • @return Boolean
 • addPromotionReview ($promotionId, $subject, $message, $rate, $provider, $accessToken)

  Add promotion review

  • @param Integer $promotionId
  • @param String $subject
  • @param String $message
  • @param Integer $rate
  • @param String $provider
  • @param String $accessToken
  • @return Boolean
 • getPromotionReviews ($promotionId)

  Returns promotion reviews list

  • @param Integer $promotionId
  • @return Object
 • getRecentPromotions ($count)

  Returns list of promotions ordered by date DESC

  • @param Integer $count
  • @return Array
 • getRecentFeedbacks ($count)

  Returns list of feedbacs ordered by date DESC

  • @param Integer $count
  • @return Array
 • getRecentCompanies ($count)

  Returns list of companies ordered by date DESC

  • @param Integer $count
  • @return Array
 • getCategories ()

  Returns all categories as list of objects. Each category can have a subcategories. Each subcategory contains parent
  category id in company_category_id field. For top level categories this field is null and

  is_header field is true.


  Example:


  [{
  "company_category_id": null,
  "id": "1",
  "image": "/common/images/category_icons/car.png",
  "is_active": "1",
  "is_header": "1",
  "name": "Cars",
  },
  {
  "company_category_id": "1",
  "id" = 11;
  "image": null,
  "is_active": "1",
  "is_header": "0",
  "name": "Car wash",
  },
  ...]

  • @return Array
 • getFeedbackList ()

  Get list of ALL simplybook feedbacks

  • @return Array
 • getCompanyPromotionList ($promotionCompanyLogin, $count)

  Returns a list of promotions objects associated with specified company. If company doesn't have any promotions or
  [[Plugins#Simply_Smart_Promotions|Simply Smart Promotions plugin]] not active for this company method returns an

  empty list.

  • @param String $promotionCompanyLogin
  • @param Integer $count Optional. Maximum amount of objects in response. Default value is 100.
  • @return Array
 • getUserLocation ($ip)

  Returns user location info

  • @param String $ip optional
  • @return Object
 • getAutocompleete ($filter, )

  Returns suggestions for autocompeter

  $filter filter params. Object that contains following params


  'search_string': String,
  'service_name': String,
  'company_name': String,
  'company_address': String,
  'category_id': Integer,
  'tag_ids': [Integer, Integer, ...],
  'tags': String,
  'country_id': String,
  'city_id': String,
  'nearby': {
  'radius': Integer,
  'center': {
  'lat': Number,
  'lng': NUmber
  }
  }

  Use tag_ids OR tags

  • @param Object $filter filter object
  • @param Boolean
  • @return array
 • deleteClientFeedbacks ($gdprDataSerialized)

  Anonymize client feedbacks and feedback likes
  according to GDPR client's right to be forgotten

  • @param array $gdprDataSerialized
 • deleteClientPromotionFeedbacks ($gdprDataSerialized)

  Delete promotion_feedbak and promotion_feedback_response data
  according to GDPR client's right to be forgotten

  • @param array $gdprDataSerialized
  • @return mixed
  • @throws Gdpr_Exception

Methoden

  Authentication

 • Authentication

  Authentication process. Return auth token info (TokenEntity)
  Accepts AdminLoginEntity data as body of request.
  Throws BadRequest error in case invalid data was provided with detailed errors per field.
  Eindpunt:
  /admin/auth
  Methode:
  POST
  Verzoek parameters:
  AdminLoginEntity body - authentication data
  Terugzending:
  Throws:
  AccessDenied
  BadRequest
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  POST https://user-api-v2.simplybook.me/admin/auth
  Content-Type: application/json
  
  {
   "company": "<insert your company login>",
   "login": "<insert your user login>",
   "password": "<insert your user password>"
  }
 • Second factory authentication

  Second factory authentication process. Return auth token info (TokenEntity). Required in case 2FA authentication is enabled.
  Pass session from authentication step. In case you use SMS as 2fa provider you need to call /admin/auth/sms to receive SMS with code.
  Accepts AdminLogin2FAEntity data as body of request.
  Throws BadRequest error in case invalid data was provided with detailed errors per field.
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to perform this action.
  Eindpunt:
  /admin/auth/2fa
  Methode:
  POST
  Verzoek parameters:
  AdminLogin2FAEntity body - second factory authentication data
  Terugzending:
  Throws:
  AccessDenied
  BadRequest
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  POST https://user-api-v2.simplybook.me/admin/auth/2fa
  Content-Type: application/json
  
  {
   "company": "<insert your company login>",
   "session_id": "<insert session_id value from auth request>",
   "code": "<insert 2FA code>",
   "type": "<insert 2FA type (ga/sms)>"
  }
 • Get SMS code

  Send SMS to user phone number. Returns empty response.
  Throws BadRequest error in case invalid data was provided.
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to perform this action.
  Eindpunt:
  /admin/auth/sms
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  string company - company login
  string session_id - company login
  Throws:
  AccessDenied
  BadRequest
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/auth/sms?company=<insert your company login>&session_id=<insert session_id value from auth request>
  Content-Type: application/json
 • Renew token with refresh token

  Renew token with refresh token with refresh token, that was received on authentication step. Return TokenEntity.
  Accepts RefreshTokenEntity data as body of request.
  Throws BadRequest error in case invalid data was provided.
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to perform this action.
  Eindpunt:
  /admin/auth/refresh-token
  Methode:
  POST
  Verzoek parameters:
  RefreshTokenEntity body - refresh token data
  Throws:
  AccessDenied
  BadRequest
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  POST https://user-api-v2.simplybook.me/admin/auth/refresh-token
  Content-Type: application/json
  
  {
   "company": "<insert your company login>",
   "refresh_token": "<insert refresh_token from auth step>"
  }
 • Logout and revoke token

  Revoke token that was received on authentication.
  Accepts AdminLogoutEntity data as body of request.
  Throws BadRequest error in case invalid data was provided.
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to perform this action.
  Eindpunt:
  /admin/auth/logout
  Methode:
  POST
  Verzoek parameters:
  AdminLogoutEntity body - logout data
  Throws:
  AccessDenied
  BadRequest
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  POST https://user-api-v2.simplybook.me/admin/auth/logout
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
  
  {
   "auth_token": "<insert your token from auth step>"
  }
 • Bookings

 • Make new booking

  Make new booking and return booking result (BookingResultEntity).
  Accepts AdminBookingBuildEntity data as body of request.
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to booking.
  Throws BadRequest error in case invalid data was provided with detailed errors per field.
  Eindpunt:
  /admin/bookings
  Methode:
  POST
  Verzoek parameters:
  AdminBookingBuildEntity body - booking data
  Terugzending:
  Throws:
  AccessDenied
  BadRequest
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  POST https://user-api-v2.simplybook.me/admin/bookings
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
  
  {
   "count": 1,
   "start_datetime": "2020-12-02 09:30:00",
   "location_id": 2,
   "category_id": 2,
   "provider_id": 4,
   "service_id": 3,
   "client_id": 10,
   "additional_fields": [
    {
     "field": "e5a1d0e5312b9515874406a89c986765",
     "value": "test"
    },
    {
     "field": "3adae019f9183fcfb7b02fcef54b094d",
     "value": "Option 1"
    },
    {
     "field": "9c3ce1fc22bd50cbb21bdfcfd2f850bf",
     "value": "988"
    },
    {
     "field": "1a2e4bdc78b9fd4593d8924b25f38244",
     "value": "Select 2"
    }
   ]
  }
 • Edit booking

  Modify booking and return booking result (BookingResultEntity).
  Accepts AdminBookingBuildEntity data as body of request.
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to booking.
  Throws BadRequest error in case invalid data was provided with detailed errors per field.
  Throws NotFound error in case booking is not found.
  Eindpunt:
  /admin/bookings/{id}
  Methode:
  PUT
  Verzoek parameters:
  int id - booking id
  AdminBookingBuildEntity body - booking data
  Terugzending:
  Throws:
  AccessDenied
  BadRequest
  NotFound
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  PUT https://user-api-v2.simplybook.me/admin/bookings/1
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
  
  {
   "count": 1,
   "start_datetime": "2020-12-02 09:30:00",
   "location_id": 2,
   "category_id": 2,
   "provider_id": 4,
   "service_id": 3,
   "client_id": 10,
   "additional_fields": [
    {
     "field": "e5a1d0e5312b9515874406a89c986765",
     "value": "test"
    },
    {
     "field": "3adae019f9183fcfb7b02fcef54b094d",
     "value": "Option 1"
    },
    {
     "field": "9c3ce1fc22bd50cbb21bdfcfd2f850bf",
     "value": "988"
    },
    {
     "field": "1a2e4bdc78b9fd4593d8924b25f38244",
     "value": "Select 2"
    },
    {
     "field": "b90b2d238ffc2a7a782c6a81a8e60bb1",
     "value": "test"
    }
   ]
  }
 • Get booking details

  Return booking item entity by booking id. (AdminBookingDetailsEntity)
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to booking.
  Throws NotFound error in case booking is not found.
  Eindpunt:
  /admin/bookings/{id}
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  int id - booking id
  Throws:
  AccessDenied
  NotFound
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/bookings/1
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Cancel booking

  Cancel booking by booking id and return booking that was canceled (AdminBookingDetailsEntity).
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to booking.
  Throws NotFound error in case booking is not found.
  Eindpunt:
  /admin/bookings/{id}
  Methode:
  DELETE
  Verzoek parameters:
  int id - booking id
  Throws:
  AccessDenied
  BadRequest
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  DELETE https://user-api-v2.simplybook.me/admin/bookings/1
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Approve booking with approve booking custom feature

  Approve booking by booking id and return booking details (AdminBookingDetailsEntity).
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to booking.
  Throws BadRequest error in case booking can not be approved.
  Throws NotFound error in case booking is not found.
  Eindpunt:
  /admin/bookings/{id}/approve
  Methode:
  PUT
  Verzoek parameters:
  int id - booking id
  Throws:
  AccessDenied
  BadRequest
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  PUT https://user-api-v2.simplybook.me/admin/bookings/1/approve
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Apply status with status custom feature

  Apply booking status booking by booking id and return booking details (AdminBookingDetailsEntity).
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to booking.
  Throws NotFound error in case booking is not found.
  Eindpunt:
  /admin/bookings/{id}/status
  Methode:
  PUT
  Verzoek parameters:
  int id - booking id
  Throws:
  AccessDenied
  NotFound
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  PUT https://user-api-v2.simplybook.me/admin/bookings/1/status
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
  
  {
   "status_id": 1
  }
 • Set comment for booking

  Set booking comment by booking id and return booking details (AdminBookingDetailsEntity).
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to booking.
  Throws NotFound error in case booking is not found.
  Eindpunt:
  /admin/bookings/{id}/comment
  Methode:
  PUT
  Verzoek parameters:
  int id - booking id
  Throws:
  AccessDenied
  NotFound
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  PUT https://user-api-v2.simplybook.me/admin/bookings/1/comment
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
  
  {
   "comment": "This is booking comment."
  }
 • Get schedule

  Return array of day schedule info objects for selected service, provider and dates
  Eindpunt:
  /admin/schedule
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  int service_id - selected service id
  int provider_id - selected provider id
  string date_from - date from
  string date_to - date to
  Terugzending:
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/schedule?date_from=2020-08-25&date_to=2020-08-27&provider_id=2&service_id=1
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Get slots

  Return array of available slots to book as admin.
  It just returns schedule of day divided by slots.
  Eindpunt:
  /admin/schedule/slots
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  int service_id - selected service id
  int provider_id - selected provider id
  string date - selected date
  Terugzending:
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/schedule/slots?date=2020-08-28&provider_id=1&service_id=5
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Get available slots

  Return array of available slots to book.
  Eindpunt:
  /admin/schedule/available-slots
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  int service_id - selected service id
  int provider_id - selected provider id
  string date - selected date
  int count - group booking count
  array|int[] products - array of selected addons
  Terugzending:
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/schedule/available-slots?date=2020-08-27&provider_id=1&service_id=5
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Get first available slot

  Return first available slot for selected service/provider/date
  It can return slot for different date in case all slots are busy for selected date.
  Eindpunt:
  /admin/schedule/first-available-slot
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  int service_id - selected service id
  int provider_id - selected provider id
  string date - selected date
  int count - group booking count
  Terugzending:
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/schedule/first-available-slot?date=2020-08-30&provider_id=1&service_id=5
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Get slots timeline

  Return data for slots timeline per date.
  Eindpunt:
  /admin/timeline/slots
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  int service_id - selected service id
  int provider_id - selected provider id
  string date_from - date from
  int count - bookings count
  bool with_available_slots - to calculate available slots count (Display Remaining Spaces custom feature required)
  int booking_id - timeline for edit booking
  int[]|array product_ids - array of selected service addons ids
  bool skip_min_max_restriction - to skip min and max restriction
  Terugzending:
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/timeline/slots?date_from=2020-09-25&date_to=2020-09-25&provider_id=1&service_id=1&with_available_slots=1
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Get bookings list

  Return bookings list.
  Please note that result is wrapped into paginated result.
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to bookings report.
  In GET parameters you can pass page, on_page and filter with following parameters:
  upcoming_only - return upcomming bookings only
  status - booking status (can be confirmed/confirmed_pending/pending/canceled)
  services - array of service ids to filter by services
  providers - array of provider ids to filter by providers
  client_id - client id. to filter by client id
  date - filter by date
  search - search string (by code, client data)
  additional_fields - search by additional fields (&filter[additional_fields][field] = value)
  Eindpunt:
  /admin/bookings
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  int page - page in list
  int on_page - items per page
  object filter - filter object
  Terugzending:
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/bookings?filter[upcoming_only]=1
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Get calendar data

  Return calendar data with bookings, notes and break times.
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to bookings report.
  In GET parameters you can pass mode (day, week, provider or service) and filter with following parameters:
  upcoming_only - return upcomming bookings only
  status - booking status (can be confirmed/confirmed_pending/pending/canceled)
  services - array of service ids to filter by services
  providers - array of provider ids to filter by providers
  client_id - client id. to filter by client id
  date_from - filter by date from
  date_to - filter by date to
  search - search string (by code, client data)
  additional_fields - search by additional fields (&filter[additional_fields][field] = value)
  Eindpunt:
  /admin/calendar
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  int page - page in list
  int on_page - items per page
  object filter - filter object
  Terugzending:
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/calendar?mode=provider&filter[status]=confirmed_pending&filter[date_from]=2020-08-26&filter[date_to]=2020-08-26
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Generate new detailed report task

  In POST parameters you can pass filter (see http example) with following parameters:
  code Booking code
  created_date_from Created date to
  created_date_to Created date from
  date_from Date to
  date_to Date from
  event_id Service
  unit_group_id Service provider
  client_id Client
  booking_type cancelled or non_cancelled
  Eindpunt:
  /admin/detailed-report
  Methode:
  POST
  Verzoek parameters:
  object filter - filter object
  object export_columns - export_columns object
  string order_direction
  string order_field
  Terugzending:
  array
  Throws:
  AccessDenied
  BadRequest
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  POST https://user-api-v2.simplybook.me/admin/detailed-report
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
  
  {
   "filter": {
    "created_date_from": "2021-01-01",
    "created_date_to": "2021-03-31",
    "date_from": "2021-01-02",
    "date_to": "2021-03-29",
    "event_id": "2",
    "unit_group_id": "7",
    "client_id": "12",
    "booking_type": "non_cancelled"
   },
   "export_columns": [
   ],
   "order_direction": "asc",
   "order_field": "record_date"
  }
  
 • Get report by id

  Return report info by id.
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to report.
  Throws NotFound error in case report is not found.
  Eindpunt:
  /admin/detailed-report/{id}
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  string id - report id
  Terugzending:
  array
  Throws:
  AccessDenied
  NotFound
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/detailed-report/193
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Set medical test status for booking

  Eindpunt:
  /admin/medical-test/status/{id}
  Methode:
  PUT
  Verzoek parameters:
  int id - booking id
  string status - status
  Throws:
  AccessDenied
  NotFound
  BadRequest
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  PUT https://user-api-v2.simplybook.me/admin/medical-test/status/1
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
  
  {
   "status": "negative"
  }
 • Clients

 • Get clients list

  Return clients list.
  Please note that result is wrapped into paginated result.
  In GET parameters you can pass page, on_page and filter with following parameters:
  search - search string
  Eindpunt:
  /admin/clients
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  int page - page in list
  int on_page - items per page
  object filter - filter object
  Terugzending:
  array|ClientEntity[]
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/clients?page=1&on_page=10&filter[search]=al
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Get client

  Return client item item by id.
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to perform this action.
  Throws NotFound error in case client is not found.
  Eindpunt:
  /admin/clients/{id}
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  int id - client id
  Terugzending:
  Throws:
  AccessDenied
  NotFound
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/clients/1
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Create client

  Create new client and return it.
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to perform this action.
  Throws BadRequest error in case invalid data was provided with detailed errors per field.
  Throws NotFound error in case client is not found.
  Eindpunt:
  /admin/clients
  Methode:
  POST
  Verzoek parameters:
  ClientEntity body - client data
  Terugzending:
  Throws:
  AccessDenied
  BadRequest
  NotFound
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  POST https://user-api-v2.simplybook.me/admin/clients
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
  
  {
   "name": "Mike",
   "email": "mikeemail@gmail.com",
   "phone": "+123456789987"
  }
 • Edit client

  Modify client by id and return it.
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to perform this action.
  Throws BadRequest error in case invalid data was provided with detailed errors per field.
  Throws NotFound error in case client is not found.
  Eindpunt:
  /admin/clients/{id}
  Methode:
  PUT
  Verzoek parameters:
  ClientEntity body - client data
  int id - client id
  Terugzending:
  Throws:
  AccessDenied
  BadRequest
  NotFound
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  PUT https://user-api-v2.simplybook.me/admin/clients/1
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
  
  {
   "name": "Mike",
   "email": "mikeemail@gmail.com",
   "phone": "+123456789987"
  }
 • Delete client

  Delete client by id. Return empty response
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to perform this action.
  Throws NotFound error in case booking is not found.
  Eindpunt:
  /admin/clients/{id}
  Methode:
  DELETE
  Verzoek parameters:
  int id - client id
  Throws:
  AccessDenied
  NotFound
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  DELETE https://user-api-v2.simplybook.me/admin/clients/1000
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Get client memberships list

  Return client membership list.
  Please note that result is wrapped into paginated result.
  In GET parameters you can pass page, on_page and filter with following parameters:
  client_id - client id
  service_id - service id
  service_start_date - booking start date (to filter actual memberships only)
  count - group bookings count
  active_only - active memberships only
  search - search string
  Eindpunt:
  /admin/clients/memberships
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  int page - page in list
  int on_page - items per page
  object filter - filter object
  Terugzending:
  array|AdminClientMembershipPaymentEntity[]
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/clients/memberships?page=1&on_page=10&filter[client_id]=78&filter[service_id]=8&filter[service_start_date]=2020-08-20
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Get client fields list

  Returns client fields list, including name, email, phone and address fields.
  Eindpunt:
  /admin/clients/fields
  Methode:
  GET
  Terugzending:
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/clients/fields
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Get client fields values

  Returns client fields values list, including name, email, phone and address fields.
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to perform this action.
  Throws NotFound error in case client is not found.
  Eindpunt:
  /admin/clients/field-values/{id}
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  int id - client id
  Terugzending:
  Throws:
  AccessDenied
  NotFound
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/clients/field-values/2
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Edit client with fields

  Modify client data from fields list.
  Returns client fields list, including name, email and phone field.
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to perform this action.
  Throws NotFound error in case client is not found.
  Throws BadRequest error in case invalid data was provided with detailed errors per field.
  Eindpunt:
  /admin/clients/field-values/{id}
  Methode:
  PUT
  Verzoek parameters:
  int id - client id
  Client_DetailsEntity body - client data
  Terugzending:
  Throws:
  AccessDenied
  BadRequest
  NotFound
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  PUT https://user-api-v2.simplybook.me/admin/clients/field-values/7
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
  
  {
   "id": 7,
   "fields":
   [
    {
     "id": "name",
     "value": "test"
    },
    {
     "id": "email",
     "value": "test@gmail.com"
    },
    {
     "id": "phone",
     "value": "38099999999999"
    },
    {
     "id": "de3b235b9e42131c9a86b5449acca9dd",
     "value": 12
    }
   ]
  }
 • Make client with fields

  Makes new client from fields list.
  Returns client fields list, including name, email and phone field.
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to perform this action.
  Throws BadRequest error in case invalid data was provided with detailed errors per field.
  Eindpunt:
  /admin/clients/field-values
  Methode:
  POST
  Verzoek parameters:
  Client_DetailsEntity body - client data
  Terugzending:
  Throws:
  BadRequest
  AccessDenied
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  POST https://user-api-v2.simplybook.me/admin/clients/field-values
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
  
  {
   "id": null,
   "fields":
   [
    {
     "id": "name",
     "value": "test"
    },
    {
     "id": "email",
     "value": "test@gmail.com"
    },
    {
     "id": "phone",
     "value": "38099999999999"
    },
    {
     "id": "de3b235b9e42131c9a86b5449acca9dd",
     "value": 12
    }
   ]
  }
 • Services

 • Get services list

  Return services list.
  Please note that result is wrapped into paginated result.
  In GET parameters you can pass filter (see http example) with following parameters:
  search - search string
  Eindpunt:
  /admin/services
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  object filter - filter object
  Terugzending:
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/services?filter[search]=massage
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Get service

  Return service item by id.
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to service.
  Throws NotFound error in case service is not found.
  Eindpunt:
  /admin/services/{id}
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  int id - service id
  Terugzending:
  Throws:
  AccessDenied
  NotFound
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/services/1
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Get products for service

  Return list of products with default qty for selected service
  In GET parameters you can pass filter (see http example) with following parameters:
  service_id - service id
  type - type. can be 'product'/'attribute'
  Eindpunt:
  /admin/services/products
  Methode:
  GET
  Terugzending:
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/services/products?filter[service_id]=1
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Get service categories list

  Return list of categories. (categories custom feature)
  Please note that result is wrapped into paginated result.
  Eindpunt:
  /admin/categories
  Methode:
  GET
  Terugzending:
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/categories
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Providers

 • Get providers list

  Return providers list.
  Please note that result is wrapped into paginated result.
  In GET parameters you can pass filter (see http example) with following parameters:
  search - search string
  service_id - filter providers by service (only providers that can provide this service)
  Eindpunt:
  /admin/providers
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  object filter - filter object
  Terugzending:
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/providers?filter[search]=mike&filter[service_id]=1
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Get provider

  Return provider item by id.
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to provider.
  Throws NotFound error in case provider is not found.
  Eindpunt:
  /admin/providers/{id}
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  int id - provider id
  Terugzending:
  Throws:
  AccessDenied
  NotFound
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/providers/1
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Get provider locations list

  Return list of locations. (locations custom feature)
  Please note that result is wrapped into paginated result.
  Eindpunt:
  /admin/locations
  Methode:
  GET
  Terugzending:
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/locations
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Intake forms

 • Get additional fields list

  Return intake forms fields. (intake forms custom feature)
  Please note that result is wrapped into paginated result.
  In GET parameters you can pass filter (see http example) with following parameters:
  service_id - return fields for this service
  Eindpunt:
  /admin/additional-fields
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  object filter - filter object
  Terugzending:
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/additional-fields?filter[service_id]=1
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Products/Service addons

 • Get products/attributes list

  Return products/attributes list. (products/service addons custom features)
  Please note that result is wrapped into paginated result.
  In GET parameters you can pass filter (see http example) with following parameters:
  service_id - return products/attributes for selected service
  search - search string
  type - product type. can be 'product' or 'attribute'
  visible_only - visible products only
  Eindpunt:
  /admin/products
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  object filter - filter object
  Terugzending:
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/products?filter[search]=cofee&filter[service_id]=1
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Get product/attribute item

  Return product/attribute item by id.
  Eindpunt:
  /admin/products/{id}
  Methode:
  GET
  Terugzending:
  Throws:
  AccessDenied
  NotFound
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/products/1
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Status

 • Get statuses list

  Return user statuses list (status custom feature)
  Eindpunt:
  /admin/statuses
  Methode:
  GET
  Terugzending:
  array|StatusEntity[]
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/statuses
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Notes and block time

 • Get notes list

  Return notes list.
  Please note that result is wrapped into paginated result.
  In GET parameters you can pass page, on_page and filter with following parameters:
  providers - filter by providers. array of providers ids
  services - filter by services. array of services ids
  types - filter by note types. array of types ids
  search - search string
  date_from - date from
  date_to - date to
  Eindpunt:
  /admin/calendar-notes
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  int page - page in list
  int on_page - items per page
  object filter - filter object
  Terugzending:
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/calendar-notes?page=1&filter[services][]=1&filter[services][]=2&filter[date_from]=2020-08-01&filter[date_to]=2020-08-10
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Get note details

  Return note details by id
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to the calendar note.
  Throws NotFound error in case the calendar note is not found.
  Eindpunt:
  /admin/calendar-notes/{id}
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  int id - calendar note id
  Terugzending:
  Throws:
  AccessDenied
  NotFound
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/calendar-notes/1
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Create new note

  Create new note and return it.
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to the calendar note.
  Throws NotFound error in case the calendar note is not found.
  Throws BadRequest error in case invalid data was provided with detailed errors per field.
  Eindpunt:
  /admin/calendar-notes
  Methode:
  POST
  Verzoek parameters:
  CalendarNoteEntity body - calendar note
  Terugzending:
  Throws:
  AccessDenied
  NotFound
  BadRequest
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  POST https://user-api-v2.simplybook.me/admin/calendar-notes
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
  
  {
   "provider_id": 1,
   "service_id": null,
   "start_date_time": "2020-09-06 15:00:00",
   "end_date_time": "2020-09-06 15:30:00",
   "note_type_id": "1",
   "note": "note body",
   "mode": "provider",
   "time_blocked": true
  }
  
 • Modify note

  Edit note and return it.
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to the calendar note.
  Throws NotFound error in case the calendar note is not found.
  Throws BadRequest error in case invalid data was provided with detailed errors per field.
  Eindpunt:
  /admin/calendar-notes/{id}
  Methode:
  POST
  Verzoek parameters:
  int id - calendar note id
  CalendarNoteEntity body - calendar note
  Terugzending:
  Throws:
  AccessDenied
  NotFound
  BadRequest
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  PUT https://user-api-v2.simplybook.me/admin/calendar-notes/1
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
  
  {
   "provider_id": 2,
   "service_id": null,
   "start_date_time": "2020-09-06 15:00:00",
   "end_date_time": "2020-09-06 15:30:00",
   "note_type_id": "1",
   "note": "note body",
   "mode": "provider",
   "time_blocked": true
  }
  
 • Delete calendar note

  Delete calendar note by id. Return empty response
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to booking.
  Throws NotFound error in case booking is not found.
  Eindpunt:
  /admin/calendar-notes/{id}
  Methode:
  DELETE
  Verzoek parameters:
  int id - calendar note id
  Throws:
  AccessDenied
  NotFound
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  DELETE https://user-api-v2.simplybook.me/admin/calendar-notes/1
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Get note types list

  Return array of not types
  Eindpunt:
  /admin/calendar-notes/types
  Methode:
  GET
  Terugzending:
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/calendar-notes/types
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Get default note type

  Return default note type object
  Eindpunt:
  /admin/calendar-notes/types/default
  Methode:
  GET
  Terugzending:
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/calendar-notes/types/default
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Payments

 • Get orders/invoices list

  Return orders and invoices list.
  Note that not all data can be presented in list result. To get full info you need to get separate item.
  Please note that result is wrapped into paginated result.
  In GET parameters you can pass page, on_page and filter with following parameters:
  client_id - client id
  datetime_from - order/invoice date and time from
  datetime_to - order/invoice date and time to
  status - order/invoice status
  booking_code - filter by booking code
  Eindpunt:
  /admin/invoices
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  int page - page in list
  int on_page - items per page
  object filter - filter object
  Terugzending:
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/invoices?filter[booking_code]=0z2ohjmy
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Get order/invoice item

  Return order/invoice item by id
  Eindpunt:
  /admin/invoices/{id}
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  int id - invoice/order id
  Terugzending:
  Throws:
  AccessDenied
  NotFound
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/invoices/34
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Accept payment

  Manual accept payment. The order will be marked as payed with provided payment processor.
  You can pass payment_processor as GET parameter and in body of request.
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to order.
  Throws BadRequest error in case invalid data was provided with detailed errors.
  Throws NotFound error in case order/invoice is not found.
  Eindpunt:
  /admin/invoices/{id}/accept-payment
  Methode:
  PUT
  Verzoek parameters:
  int id - order id
  string payment_processor - payment processor
  Terugzending:
  Throws:
  AccessDenied
  BadRequest
  NotFound
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  PUT https://user-api-v2.simplybook.me/admin/invoices/1/accept-payment
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
  
  {
   "payment_processor": "manual"
  }
 • Apply promo code

  Apply promo code. Coupons & Gift Cards custom feature.
  You can apply promo code only to pending and new orders.
  You can pass code as GET parameter and in body of request.
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to order.
  Throws BadRequest error in case invalid data was provided with detailed errors.
  Throws NotFound error in case order/invoice is not found.
  Eindpunt:
  /admin/invoices/{id}/apply-promo-code
  Methode:
  PUT
  Verzoek parameters:
  int id - order id
  string code - promo code
  Terugzending:
  Throws:
  AccessDenied
  BadRequest
  NotFound
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  PUT https://user-api-v2.simplybook.me/admin/invoices/1/apply-promo-code
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
  
  {
   "code": "tapyjuju"
  }
 • Remove applied promo code

  Remove applied promo code. Coupons & Gift Cards custom feature.
  You can remove promo code only from pending and new orders.
  You can pass code as GET parameter and in body of request.
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to order.
  Throws BadRequest error in case invalid data was provided with detailed errors.
  Throws NotFound error in case order/invoice is not found.
  Eindpunt:
  /admin/invoices/{id}/promo-code/{instanceId}
  Methode:
  PUT
  Verzoek parameters:
  int id - order id
  int instanceId - promo code instance id
  Terugzending:
  Throws:
  AccessDenied
  BadRequest
  NotFound
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  DELETE https://user-api-v2.simplybook.me/admin/invoices/1/promo-code/3
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Tickets

 • Get ticket info by code

  Return ticket info by code.
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to ticket.
  Throws NotFound error in case ticket is not found.
  Eindpunt:
  /admin/tickets/{code}
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  string code - ticket code
  Terugzending:
  Throws:
  AccessDenied
  NotFound
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/tickets/0z2ph7e716b88
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Check in ticket

  Check in ticket by code and return the ticket info.
  Please note that the reason of unavailable check in will be in ticket object.
  Throws AccessDenied error in case user does not have access to ticket.
  Throws NotFound error in case ticket is not found.
  Eindpunt:
  /admin/tickets/{code}/check-in
  Methode:
  PUT
  Verzoek parameters:
  string code - ticket code
  Terugzending:
  Throws:
  AccessDenied
  NotFound
 • Coupons & Gift Cards

 • Get promotions list

  Return promotions list. (Coupons & Gift cards custom feature)
  Please note that result is wrapped into paginated result.
  In GET parameters you can pass filter (see http example) with following parameters:
  service_id - filter by service
  visible_only - visible only promotions
  promotion_type - gift_card/discount
  Eindpunt:
  /admin/promotions
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  object filter - filter object
  Terugzending:
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/promotions?filter[service_id]=1&filter[promotion_type]=gift_card
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Get gift cards list

  Return promotion instances list. (Coupons & Gift cards custom feature)
  Please note that result is wrapped into paginated result.
  In GET parameters you can pass filter (see http example) with following parameters:
  purchased_by_client_id - filter by client who purchased gift card
  used_by_client_id - filter by client who used gift card
  service_id - filter by service
  user_id - user, who issued gift card
  duration - duration
  duration_type - duration type
  price_from - gift card price from
  price_to - gift card price to
  status - filter by status (outdated, used, disabled, valid)
  expired_date_from - expired date from
  expired_date_to - expired date to
  start_date_from - start date from
  start_date_to - start date to
  discount_from - discount from
  discount_to - discount to
  used_amount_from - used amount from
  used_amount_to - used amount to
  code - filter by code
  Eindpunt:
  /admin/promotions/gift-cards
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  object filter - filter object
  Terugzending:
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/promotions/gift-cards?filter[start_date_from]=2021-08-30&filter[status]=active&filter[service_id]=1
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Get coupons list

  Return promotion instances list. (Coupons & Gift cards custom feature)
  Please note that result is wrapped into paginated result.
  In GET parameters you can pass filter (see http example) with following parameters:
  used_by_client_id - filter by client who used coupon
  service_id - filter by service
  user_id - user, who issued coupon
  duration - duration
  duration_type - duration type
  status - filter by status (outdated, used, disabled, valid)
  expired_date_from - expired date from
  expired_date_to - expired date to
  start_date_from - start date from
  start_date_to - start date to
  discount_from - discount from
  discount_to - discount to
  code - filter by code
  Eindpunt:
  /admin/promotions/coupons
  Methode:
  GET
  Verzoek parameters:
  object filter - filter object
  Terugzending:
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  GET https://user-api-v2.simplybook.me/admin/promotions/coupons?filter[start_date_from]=2021-08-30&filter[status]=active
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
 • Issue gift card

  Eindpunt:
  /admin/promotions/issue-gift-cards
  Methode:
  POST
  Verzoek parameters:
  AdminPromotionIssueGiftCardEntity body - issue gift card request
  Terugzending:
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  ### issue non-personalized gift cards
  POST https://user-api-v2.simplybook.me/admin/promotions/issue-gift-card
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
  
  {
   "promotion_id": 1,
   "start_date": "2021-08-30",
   "personalized": false,
   "count": 10
  }
  
  ### issue personalized gift cards
  POST https://user-api-v2.simplybook.me/admin/promotions/issue-gift-card
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
  
  {
   "promotion_id": 1,
   "start_date": "2021-08-30",
   "personalized": true,
   "clients": [1],
   "send_email": true,
   "email_body": "Your gift card code: [code]",
   "email_subject": "Your gift card!"
  }
 • membership_module

 • Make membership instance

  Eindpunt:
  /admin/memberships/make-membership-instance
  Methode:
  POST
  Verzoek parameters:
  MakeMembershipInstanceRequestEntity membership - instance data
  Throws:
  AccessDenied
  NotFound
  Voorbeeld HTTP-verzoek:
  POST https://user-api-v2.simplybook.me/admin/memberships/make-membership-instance
  Content-Type: application/json
  X-Company-Login: <insert your company login>
  X-Token: <insert your token from auth step>
  
  {
   "membership_id": "1",
   "period_start": "2021-08-26",
   "is_invoice_needed": 1,
   "payment_processor": "cash",
   "auto_confirm_prolonging": 1,
   "repeat_count": 5,
   "clients": [
    "42"
   ]
  }
 • Cancel membership

  Eindpunt:
  /admin/memberships/cancel-client-membership/{id}
  Methode:
  DELETE
  Verzoek parameters:
  int id - client membership id
  Throws:
  AccessDenied
  NotFound

  Types

 • AdminLoginEntity

  Entity that contains admin login information (input only)
  Naam Type Beschrijving
  company string Company name
  login string User login
  password string User password
 • AdminLogin2FAEntity

  Entity that contains admin login information for 2 FA (input only)
  Naam Type Beschrijving
  company string Company name
 • AdminLogoutEntity

  Entity that contains logout info
  Naam Type Beschrijving
  auth_token string Auth token
 • TokenEntity

  Entity that contains token information
  Naam Type Beschrijving
  token string Auth token
  company string Company login
  login string User login
  refresh_token string|null Refresh token (use it to get new access token when old expired)
  domain string|null Company domain
  require2fa bool Required two factor authorisation (token and refresh will be empty)
  allowed2fa_providers array|string[] Allowed providers (sms/ga)
  auth_session_id string Authentication session id (pass it with 2FA request)
 • RefreshTokenEntity

  Entity that contains refresh token information
  Naam Type Beschrijving
  company string Company login
  refresh_token string Refresh token
  device_token string|null Device token
 • AdminBookingBuildEntity

  Entity that contains information to make booking from admin side
  Naam Type Beschrijving
  start_datetime string Booking start datetime
  end_datetime string Booking end datetime
  location_id int Location id
  category_id int Category id
  service_id int Service id
  provider_id int Provider id
  client_id int Client id
  count int Group booking count. You can use either count or recurringSettings
  recurring_settings Booking_RecurringSettingsEntity Recurring settings. You can use either count or recurringSettings
  additional_fields array|Booking_AdditionalFieldValueEntity[] Array of additional fields values. Booking_AdditionalFieldValueEntity[]
  products array|ProductQtyEntity[] Array of products (addons). ProductQtyEntity[]
  client_membership_id int Client membership instance id.
  skip_membership bool Do not use membership for this booking
  user_status_id int Users status id
  accept_payment bool Set true to make payment order for booking
  payment_processor string|null Payment accepted by payment processor
 • BookingResultEntity

  Entity that contains booking result information.
  Readonly entity
  Naam Type Beschrijving
  bookings array|BookingEntity[] Array of bookings, that were booked.
  batch BookingBatchEntity|null Booking batch
 • BookingEntity

  Entity that contains booking information
  Naam Type Beschrijving
  id int Booking id. Auto-generated value.
  code string Booking code. Auto-generated value.
  is_confirmed bool Booking is confirmed
  start_datetime string Booking start datetime
  end_datetime string Booking end datetime
  location_id int Location id
  category_id int Category id
  service_id int Service id
  provider_id int Provider id
  client_id int Client id
  duration int Duration in minutes
 • BookingBatchEntity

  Entity that contains booking batch information
  Naam Type Beschrijving
  id int Batch id. Auto-generated value.
  type string Batch type. Can be 'recurring', 'multiple', 'group'.
  is_closed bool Flag that indicates that user has finished booking.
 • Booking_RecurringSettingsEntity

  Entity that contains booking recurring information.
  Naam Type Beschrijving
  days int Repeat days. Use each $days day for 'fixed' type and mask of week days for 'weekly' type.
  repeat_count int Repeat count
  type string Type of repeat. Can be 'fixed', 'weekly'
  'weekly' means repeat every week day, that set in $days mask.
  'fixed' means repeat every $days day.
  mode string Mode when it is impossible to book appointment on some date. Can be: 'skip', 'book_available', 'book_and_move'.
  'skip' - Skip all bookings
  'book_available' - book only on available dates
  'book_and_move' - move to next date in case some date is not available
 • Booking_AdditionalFieldValueEntity

  Entity that contains additional field value
  Naam Type Beschrijving
  id int Additional field id
  field string Additional field name.
  value mixed Additional field value
  file_hash string Cloud field file hash
 • ProductQtyEntity

  Entity that contains product qty information
  Naam Type Beschrijving
  product_id int Product id
  qty int Product qty
 • AdminBookingDetailsEntity

  Detailed booking info. allowed only for admin API.
  Naam Type Beschrijving
  id int Booking id. Auto-generated value.
  code string Booking code. Auto-generated value.
  is_confirmed bool Booking is confirmed
  start_datetime string Booking start datetime
  end_datetime string Booking end datetime
  location_id int|null Provider location id
  category_id int|null Service category id
  service_id int Service id
  provider_id int Provider id
  client_id int Client id
  duration int Duration in minutes
  provider ProviderEntity Booking provider details entity
  service ServiceEntity Booking service details entity
  client ClientEntity Client details entity
  status string Booking status - confirmed/pending/canceled (depending on approve booking status and accept payment)
  membership_id int|null Client membership id
  invoice_id int|null Invoice id
  invoice_status string|null Booking payment status ('deleted', 'new', 'pending', 'cancelled', 'cancelled_by_timeout', 'error', 'paid')
  invoice_payment_received bool|null Payment was received
  invoice_number string|null Invoice number
  invoice_datetime string|null Invoice datetime
  invoice_payment_processor string|null Payment processor key
  ticket_code string|null Booking ticket code
  ticket_validation_datetime string|null Booking ticket validation date and time
  ticket_is_used bool|null Ticket was already validated
  testing_status string|null Medical testing status (positive/negative/inconclusive/pending or null)
  user_status_id int|null Status custom feature id
  category CategoryEntity|null Service category entity
  location LocationEntity|null Provider location entity
  can_be_edited bool Can this booking be edited by user
  can_be_canceled bool Can this booking be canceled by user
  log array|Booking_LogEntity[] Booking edit log
  additional_fields array|Booking_AdditionalFieldValueEntity[] Booking intake form details
  products array|Booking_DetailedProductQtyEntity[] Booking detailed products list
  attributes array|Booking_DetailedProductQtyEntity[] Booking detailed attributes list
  invoice AdminInvoiceEntity|null Invoice entity
  membership ClientMembershipPaymentEntity|null Client membership object
  user_status StatusEntity|null User status entity
  comment string Booking comment
  resources array|ResourceEntity[] Booking resources list
 • AdminReportBookingEntity

  Admin booking list info entity
  Class AdminReportBookingEntity
  Naam Type Beschrijving
  id int Booking id. Auto-generated value.
  code string Booking code. Auto-generated value.
  is_confirmed bool Booking is confirmed
  start_datetime string Booking start datetime
  end_datetime string Booking end datetime
  location_id int|null Provider location id
  category_id int|null Service category id
  service_id int Service id
  provider_id int Provider id
  client_id int Client id
  duration int Duration in minutes
  provider ProviderEntity Booking provider details entity
  service ServiceEntity Booking service details entity
  client ClientEntity Client details entity
  status string Booking status - confirmed/pending/canceled (depending on approve booking status and accept payment)
  membership_id int|null Client membership id
  invoice_id int|null Invoice id
  invoice_status string|null Booking payment status ('deleted', 'new', 'pending', 'cancelled', 'cancelled_by_timeout', 'error', 'paid')
  invoice_payment_received bool|null Payment was received
  invoice_number string|null Invoice number
  invoice_datetime string|null Invoice datetime
  invoice_payment_processor string|null Payment processor key
  ticket_code string|null Booking ticket code
  ticket_validation_datetime string|null Booking ticket validation date and time
  ticket_is_used bool|null Ticket was already validated
  testing_status string|null Medical testing status (positive/negative/inconclusive/pending or null)
  user_status_id int|null Status custom feature id
  category CategoryEntity|null Service category entity
  location LocationEntity|null Provider location entity
  can_be_edited bool Can this booking be edited by user
  can_be_canceled bool Can this booking be canceled by user
 • Booking_DetailedProductQtyEntity

  Booking product details info. Read only object
  Naam Type Beschrijving
  product_id int Product id
  qty int Product qty
  product ProductEntity Product entity
 • Booking_LogEntity

  Entity that contains booking log information. Readonly object
  Naam Type Beschrijving
  id int Id
  datetime string Log datetime
  type string Event type
  user_login string|null User login
  user_name string|null User name
 • WorkDayEntity

  Entity that contains work day information
  Naam Type Beschrijving
  date string Work day date
  time_from string Work day time from
  time_to string Work day time to
  is_day_off bool Is day off
 • TimeSlotEntity

  Entity that contains time slot information
  Naam Type Beschrijving
  date string Time slot date
  time string Time slot time
 • Timeline_SlotsDateEntity

  Entity for daily timeline
  Naam Type Beschrijving
  date string Date
  slots Timeline_SlotEntity[] Slots
 • Timeline_SlotEntity

  Entity for daily timeline slot
  Naam Type Beschrijving
  time string Time
  available_count int Available slots count
  total_count int Total slots count
 • LocationEntity

  Entity that contains location information
  Naam Type Beschrijving
  id int Location id. Auto-generated value.
  name string Location name
  description string|null Location description
  picture string Picture file name
  picture_preview string Path to preview picture
  providers array|int[] Location providers (list of ids)
  address1 string|null Location address 1
  address2 string|null Location address 2
  phone string|null Phone number
  city string|null Location city
  zip string|null Location zip code
  country_id string|null Location country id
  is_visible bool If location is visible on public side
 • CategoryEntity

  Entity that contains event category information
  Naam Type Beschrijving
  id int Category id. Auto-generated value.
  name string Category name
  services array|int[] Category services (list of ids)
  is_visible bool If category is visible on public side
 • ProviderEntity

  Entity that contains provider information
  Naam Type Beschrijving
  id int Provider id. Auto-generated value.
  name string Provider name
  qty int Provider capacity
  email string Provider email
  description string Provider description
  phone string Provider phone
  picture string Picture file name
  picture_preview string Path to preview picture
  color string Provider color
  is_active bool If provider is active
  is_visible bool If provider is visible on public site
 • ServiceEntity

  Entity that contains service information
  Naam Type Beschrijving
  id int Service id. Auto-generated value.
  name string Service name
  description string Promotion description
  price float Service price
  currency string Service price currency
  tax_id int Tax id
  tax TaxEntity Tax information
  duration int Duration in minutes
  buffer_time_after int Buffer time after in minutes
  recurring_settings Booking_RecurringSettingsEntity|null Service recurring settings (in case it is recurring service)
  memberships array|int[] Array of ids of memberships where this service presents.
  picture string Picture file name
  picture_preview string Path to preview picture
  is_active bool If service is active
  is_visible bool If service is visible on public side
  limit_booking int Limit bookings value.
  Will be null in case "Limit bookings" is turned off.
  Will take common value from config in case this value is empty or 0 for event.
  min_group_booking int Min group booking value.
  Will be null in case "Group booking" is turned off.
 • Service_ProductEntity

  Product information for service (with default qty info)
  Naam Type Beschrijving
  product ProductEntity Product
  qty int Qty
 • StatusEntity

  User status entity
  Naam Type Beschrijving
  id int Status id. Auto-generated value.
  name string Status name.
  description string Status description.
  color string Status color
  is_default bool Is status default
 • ResourceEntity

  Resource info
  Naam Type Beschrijving
  id int Resource id
  name string Resource name
 • ClientEntity

  Entity that contains client information
  Naam Type Beschrijving
  id int Client id. Auto-generated value.
  name string Client name
  email string Client email
  phone string Client phone
 • Client_FieldDetailsEntity

  Client field details info
  Naam Type Beschrijving
  id string Field id
  title string Field title
  default_value mixed Default field value
  values array|Client_FieldSelectOptionEntity[] Array of available values for select field
  is_visible bool Field is visible on public site
  is_optional bool Field is optional
  type string Field type
 • Client_DetailsEntity

  Client data each field value is in separate [[Client_FieldValueEntity]] object.
  Naam Type Beschrijving
  id int Id of client
  fields array|Client_FieldValueEntity[] Array of fields with values
 • Client_FieldSelectOptionEntity

  Option data for select client field
  Naam Type Beschrijving
  value string Option value
  is_default bool Is default value
  position int Position
 • Client_FieldValueEntity

  Client field value object
  Naam Type Beschrijving
  id string Field id
  field Client_FieldDetailsEntity Field object. Read only (you do not need to pass it on save)
  value mixed Field value
 • UserEntity

  Entity that contains user information.
  This entity will be returned only by admin API
  Naam Type Beschrijving
  id int User id. Auto-generated value.
  login string User login
  firstname string User first name
  lastname string User last name
  email string User email
  phone string User phone
  company CompanyEntity User company
 • CompanyEntity

  Entity that contains company information.
  This entity will be returned only by admin API
  Naam Type Beschrijving
  login string Company login
  name string Company name
  dashboard_url string Dashboard company url
  public_url string Public company url
 • AdditionalFieldEntity

  Intake forms field information
  Naam Type Beschrijving
  id int Field id
  name string Unique field name
  field_name string Field label
  field_type string Field type
  field_options array Field options
  default_value mixed Default field value
  optional bool Is optional field
  is_visible bool Is visible on public site
  show_for_all_services bool Show field for all services
 • ProductEntity

  Entity that contains product information
  Naam Type Beschrijving
  id int Product id. Auto-generated value.
  name string Product name
  barcode string Product barcode
  description string Product description
  type string Product type. It can be 'product' or 'attribute'
  price float Product price
  currency string Product currency
  tax_id int Tax id
  tax TaxEntity Tax information
  duration int Product duration
 • AdminInvoiceEntity