Pozwól swoim klientom na rezerwacje usług bez wychodzenia z Twojej aplikacji!

Spraw, by Twoja aplikacja była bardziej rozpoznawalna, zachęcająca zyskowna poprzez umożliwianie klientom odkrywania lokalnych biznesów. Nasz API pozwala Ci na proste zaimplementowanie przycisku „Zarezerwuj mnie” bezpośrednio na Twojej stronie, dzięki czemu umożliwiając rezerwacje dla Twoich klientów w czasie rzeczywistym, w nocy w ciągu dnia.

Nasz API daje Ci dostęp do wszystkich informacji o rezerwacji, których potrzebujesz by stworzyć możliwości rezerwacji dla Twoich klientów

Poprzez połączenie klienta z Twoim systemem organizacji biznesowej, tworzymy kompletnie nowy poziom handlu. Wierzymy, że bezpośredni system umawiania wizyt w Twojej aplikacji na stronie internetowej pozwala nam nie tylko na zdobywanie potencjalnych, ale też rzeczywistych klientów.

Dlaczego tysiące klientów wybiera system API od SimplyBook.me?

Prosty i przejrzysty interfejs. Budowanie Twojego własnego systemu rezerwacji bez żadnych kłopotów.
Możesz w łatwy sposób zaimplementować wszystkie funkcjonalności, których potrzebujesz
Umawianie w czasie rzeczywistym - Twoi klienci mogą rezerwować wizyty gdzie chcą, kiedy chcą, 24 godziny na dobę
Nasza aplikacja udostępnia Ci mnóstwo innych przydatnych funkcji. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się o nich funcje.

Important! Number of API requests is limited by 5.000 per day on common servers and 25.000 per day on common enterprise servers. Number of parallel requests should not exceed 2 at same time and/or 5 requests per second on common servers. Dedicated servers allow unlimited requests although request load may be possibly limited by server specifications.

Centrum pomocy

Użyj naszego dewelopera API by stworzyć Twój własny interfejs rezerwacji. Możesz zaprojektować

Interfejs programowy aplikacji SimplyBook.me używa JSON-RPC 2.0 protocol.

Zobacz przykład interjefsu rezerwacji opartego na API, oraz przeczytajkod źródłowy tego rozwiązania.

Autoryzacja

Używanie metod API w SimplyBook.me wymaga autoryzacji. By autoryzować API w SimplyBook.me potrzebujesz dostępu do klucza — klucz dostępu. W celu uzyskania klucza dostępu należy użyć metody JSON-RPCgetToken w https://user-api.simplybook.me/login serwisie przekazującym Twój własny klucz personalny. Możesz skopiować swój klucz API interfejsie admina - idź do „wtyczki” i wybierz wtyczkę API „ustawienia” Wtedy musisz zainicjować zdalny dostęp do API SimplyВook.me. Twoje żądanie powinno zawierać poniższy tytuł: 'X-Company-Login', 'X-Token'.

Uzyskanie klucza dostępu może być zaimplementowane ze strony klienta z Twojego serwera, co jest bezpieczniejszą opcją.

Możesz użyć javascript JSON-RPC-client library i php JSON-RPC-client library spośród naszych przykładów na własny rozwój.


Klient API (Firma sektor publiczny) autoryzacja

Autoryzacja kodem ze strony klienta

Uzyskanie tokenu


var loginClient = new JSONRpcClient({
	'url': 'https://user-api.simplybook.me' + '/login',
	'onerror': function (error) {},
});
var token = loginClient.getToken(YOUR_COMPANY_LOGIN, YOUR_API_KEY);

Inicjacja JSON-RPC-client.


this.client = new JSONRpcClient({
	'url': 'https://user-api.simplybook.me',
	'headers': {
		'X-Company-Login': YOUR_COMPANY_LOGIN,
		'X-Token': token
	},
	'onerror': function (error) {}
});

Autoryzacja ze strony serwera

Uzyskanie tokenu


$loginClient = new JsonRpcClient('https://user-api.simplybook.me' . '/login/');
$token = $loginClient->getToken(YOUR_COMPANY_LOGIN, YOUR_API_KEY);

Inicjacja JSON-RPC-client.


$client = new JsonRpcClient('https://user-api.simplybook.me' . '/', array(
  'headers' => array(
    'X-Company-Login: ' . YOUR_COMPANY_LOGIN,
    'X-Token: ' . $token
  )
));

Użytkownik/Admin API (Firma usług administracyjnych) autoryzacja

Autoryzacja kodem ze strony klienta

Uzyskanie tokenu


var loginClient = new JSONRpcClient({
'url': 'https://user-api.simplybook.me' + '/login',
'onerror': function (error) {},
});
var token = loginClient.getUserToken(YOUR_COMPANY_LOGIN, YOUR_USER_LOGIN, YOUR_USER_PASSWORD);

Inicjacja JSON-RPC-client.


this.client = new JSONRpcClient({
'url': 'https://user-api.simplybook.me' + '/admin/',
'headers': {
'X-Company-Login': YOUR_COMPANY_LOGIN,
'X-User-Token': token
},
'onerror': function (error) {}
});

Autoryzacja ze strony serwera

Uzyskanie tokenu


$loginClient = new JsonRpcClient('https://user-api.simplybook.me' . '/login/');
$token = $loginClient->getUserToken(YOUR_COMPANY_LOGIN, YOUR_USER_LOGIN, YOUR_USER_PASSWORD);

Inicjacja JSON-RPC-client.


$client = new JsonRpcClient('https://user-api.simplybook.me' . '/admin/', array(
'headers' => array(
'X-Company-Login: ' . YOUR_COMPANY_LOGIN,
'X-User-Token: ' . $token
)
));

Uzyskiwanie danych z serwera SimplyBook.me

Strona z rezerwacjami to zwykle strona na której klienci wybierają usługę, pracownika oraz czas spotkania. Następnie klient wprowadza dane personalne i potwierdza wizytę. Bardziej skomplikowane rozwiązania to między innymi wypełnianie dodatkowych form, tworzenie grup czy wielokrotnych rezerwacji. Przedstawmy przepływ pracy i tworzenia poprzez najprostszą stronę do rezerwacji. Jeśli następnie potrzebujesz dodać kolejne funkcje do Twojej strony, zobacz pełną listę metod SimplyВook.me API.

Pierwszą rzeczą, którą powinieneś/powinnaś wyświetlać to lista usług i pracowników. Uzyskaj te informacje poprzez metody getEventList i getUnitList. Obydwie przesyłają listy z informacjami o każdej z nich, więc masz mnóstwo możliwości na sposób przedstawienia tego na Twojej stronie. By stworzyć filtrowanie pracowników użyj junit_map właściwości listy usług, zawiera ona informacje o pracownikach, którzy mogą wykonać określoną usługę.

Przykład kodu do uzyskania listy usług


$services = $client->getEventList();
// returns array(array(
//   'id' => 1, - service id
//   'name' => 'Service 1', - service's name
//   'description' => 'Describe your service...', - service description
//   'duration' => 60, - service duration
//   'hide_duration' => 0, - Hide duration to clients flag,
//   'picture' => null, - file name of picture or null
//   'picture_path' => '/uploads/apidemo/event__picture/small/', - full path to picture,
//   'position' => 1 - service position
//   'is_active' => 1, - the service is activated
//   'is_public' => 1, - the service is allowed to book by clients
// ), ...)

Przykład kodu do uzyskania listy wykonawców usług


$services = $client->getUnitList();
// returns array(array(
//  'id' => 1, - performer id
//  'name' => 'Provider 1', - performer name
//  'phone' => '111111111', - perfomer phone number
//  'description' => 'Describe your performer...', - performer description
//  'email' => 'test@gmail.com', - perfomer email,
//  'is_active' => 1, - the performer is activated
//  'is_visible' => 1, - the perfomer is visible for clients,
//  'picture' => null, - file name of picture or null,
//  'picure_path' => '/uploads/apidemo/unit_group__picture/small/', - full path to picture
//  'position' => 1, - performer position
//  'qty' => 1, performer quantity
// ), ...)

Następny krok to wybór daty i czasu usługi dla klienta. Użyliśmy wybierania dat w przykładzie używania API, możesz również użyć jakiegokolwiek innego kalendarza. By ustawić pierwszą datę w kalendarzu użyj metodygetFirstWorkingDay. Może wykorzystać identyfikator pracownika jako parametr i wrócić do poprzedniej daty kiedy wybrany pracownik ( jakikolwiek pracownik firmy) jest dostępny do rezerwacji. By wybrać zakresy czasu w wybranych datach potrzebujesz metod getWorkCalendar i getStartTimeMatrix. Pierwsza metoda informuje o początku i końcu dnia roboczego i o dniach wolnych od pracy. Druga metoda przywraca listę zakresów czasu, które mogą być rezerwowane na określoną datę.

Przykład kodu o informacji o dniach roboczych


$year = 2015;
$month = 3; // March
$performerId = 1; // Can be null 
$workDaysInfo = $client->getWorkCalendar($year, $month, $performerId);				
// returns array(
//   '2015-03-01' => array('from' => '09:00:00', 'to' => '18:00:00', 'is_day_off' => 0),
//   '2015-03-02' => array('from' => '09:00:00', 'to' => '18:00:00', 'is_day_off' => 0),
//   ...
//);

Przykład kodu zapoczątkowania matrycy czasu


$dateFrom = '2015-03-03';
$dateTo = '2015-03-04';
$serviceId = 1;
$performerId = 1;
$qty = 1;
$availableTime = $client->getStartTimeMatrix($dateFrom, $dateTo, $serviceId, $performerId, $qty);
// returns array(
//   '2015-03-03' => array('09:00:00', '09:30:00', '10:00:00', ....),
//   '2015-03-04' => array('09:00:00', '09:30:00', '10:00:00', ....),
//);

Kolejną użyteczną metodą jest calculateEndTime. Każda usługa może mieć swoją długość, ponadto pracownicy Twojej firmy mają różne grafiki pracy z dnia na dzień. Użycie tej metody pokazuje Twojemu klientowi ostateczną datę usługi, którą zarezerwował.

Przykład kodu do obliczania końca czasu rezerwacji


$startDateTime = '2015-03-03 09:00:00';
$serviceId = 1;
$performerId = 1;
$availableTime = $client->calculateEndTime($startDateTime, $serviceId, $performerId);
// returns '2015-03-03 10:00:00'

Kiedy klient akceptuje rezerwacji poprzez naciśnięcie przycisku musisz użyć metody zarezerwuj. To główna funkcja, która wykonuje wszystkie potrzebne zatwierdzenia i rejestruje nowe rezerwacje w systemie rezerwacji SimplyBook.me. Do tego potrzebne są informacje o rezerwacji, takie jak dane klienta, jego nazwisko, numer telefonu i dodatkowe parametry. Zobacz wszystkie opisy parametrów tej metody na API functions list. Metoda rezerwacji z odpowiedzią zawiera unikalny kod i inne detale nowej rezerwacji listy błędów, jeśli takie się pojawiły, więc możesz użyć tych informacji w celu pokazania wyników rezerwacji klientom w dogodny i prosty sposób.


Używanie tajnego klucza API

W niektórych przypadkach metoda rezerwacji może wymagać potwierdzenia, e.g. jeśli akceptujesz płatności od klientów, potwierdzasz rezerwacje dopiero po zaksięgowaniu wpłaty. Metoda API SimplyBook.me confirmBookngużywa identyfikacji rezerwacji i bezpiecznego podpisu jako parametrów (inne metody wymagające bezpiecznego podpisu tocancelBookng). Dla stworzenia bezpiecznego podpisu Twój tajny klucz API musi zostać użyty. Spójrz jak to zrobić na podstawie przykładu poniżej. Możesz znaleźć tajny klucz w interfejsie administratora pod zakładką „Ustawienia” w liście wtyczek

Przykład kodu rezerwacji usług i zatwierdzania przy użyciu tajnego klucza API


$additionalFields = array(
	'6740d3bce747107ddb9a789cbb78abf3' => 'value1', 
	'b0657bafaec7a2c9800b923f959f8163' => 'value2'
);
$clientData = array(
	'name' => 'Client name',
	'email' => 'client@email.com',
	'phone' => '+13152108338'
);
		
$bookingsInfo = $client->book($eventId, $unitId, $date, $time, $clientData, $additionalFields);

if ($bookingsInfo->require_confirm) {
  foreach ($bookingsInfo->bookings as $booking) {
	  $sign = md5($booking->id . $booking->hash . YOUR_API_SECRET_KEY);
	  $result = $client->confirmBooking($booking->id, $sign);
	  echo '
Confirm result
'; var_dump($result); } }

Przykład kodu uzyskiwania dodatkowych funkcji


$fields = $client->getAdditionalFields($eventId);
// returns - array(array(
//		'name' => 'b0657bafaec7a2c9800b923f959f8163', - field name
//		'title' => 'Test digits', - field title
//		'type' => 'digits', - field type
//		'values' => null, - available values for select field type
//		'default' => null, - default value for field
//		'is_null' => null, - is filed nullable
//		'on_main_page' => 1, 
//		'pos' => 1, - field position
//		'value' => null
// )), ...)

Wtyczki SimplyBook.me

Jeśli specyfikacja Twojej firmy wymaga dodatkowej funkcjonalności możesz aktywować niektóre z naszych dodatkowych wtyczek. Kompletna lista wtyczek ze szczegółowym opisem jest dostępna w interfejsie administratora pod polem „wtyczki”. Po tym jak odpowiednia wtyczka jest aktywna, metody API będą aktywowane, żebyś mógł użyć je w kodzie.

Przepływ kodu funkcjonalności rezerwacji

Autoryzuj na SimplyВook.me API używając funkcji loginClient.getToken(companyLogin, apiKey); .


Sprawdź, czy indywidualne funkcje kategorii usług są aktywowane isPluginActivated("event_category") jeśli tak, wyświetl liste kategorii getCategoriesList().


Uzyskaj dostęp do listy usług i wykonawców używając funkcji getEventList() i getUnitList(). Jeśli pozycja "unit_map" jest dostępna dla usługi, to znaczy że usługa może być świadczona tylko przez poszczególnych wykonawców.


Jeśli funkcja indywidualna Any Employee selector jest aktywowanaisPluginActivated("any_unit") i nie ma specyficznego czasu trwania dostawcy usług w "unit_map" , wtedy użytkownik może wybrać opcję Any provider wybrać dostawcę ręcznie. Natomiast ręczne wybieranie wykonawców nie powinno być możliwe jeśli funkcja getCompanyParam("any_unit__hide_other_units") jest aktywna.


Użyj getStartTimeMatrix ($from jako obecnej daty, $to as current date, $eventId, $unitId, $count as selected participants value ) to get available timeslots for given date. $unitId should be null if Any employee option is selected.


If Any Employee selector is active and Any employee was selected call getAvailableUnits($eventId, $dateTime, $count) to get available $unitId


Jeśli funkcja indywidualna Intake forms jest aktywnaisPluginActivated("event_field") użyj funkcji getAdditionalFields($eventId) by uzyskać listę pól do wypełnienia przez klienta.


Call book($eventId, $unitId, $date, $time, $clientData, $additional, $count, $batchId) to make a booking.


Uzyskaj token API

Używanie funkcji API SimplyBook.me wymaga autoryzacji. By autoryzować API SimplyBook.me, potrzebujesz klucza dostępu. — klucz dostępu. W celu uzyskania klucza dostępu należy użyć metody JSON-RPC uzyskajToken na https://user-api.simplybook.me/loginusługi przekazujące Twój osobisty klucz API. Możesz skopiować swój klucz API w interfejsie admina - przejdź do wtyczek i wybierz wtyczkę API „Ustawienia”

var token = loginClient.getToken(companyLogin, apiKey);

Rezultat metody
Podmiot odpowiadający
Zapytanie o HTTP

Uzyskaj listę wydarzeń

Właśnie otrzymałeś token autoryzacyjny. Teraz musisz stworzyć klienta JSON RPC, ustalić nagłówki http, a potem użyj tego klienta by uzyskać informacje z serwera SimplyBook.me. By uzyskać listę usług użyj funkcjiUzyskaj listę wydarzeń() tak, jak jest to pokazane w przykładowym kodzie poniżej.

var events = client.getEventList();

Rezultat metody
Podmiot odpowiadający
Zapytanie o HTTP

Uzyskaj listę wykonawców

Musisz również uzyskać listę wszystkich wykonawców usług. W tym celu użyj funkcji getUnitList() .

var units = client.getUnitList();

Rezultat metody
Podmiot odpowiadający
Zapytanie o HTTP

Filtruj wykonawców według usługi

Teraz pozwól użytkownikom wybrać usługę i później wykonawcę. Proszę zauważyć, że usługi mogą być przypisane do określonego wykonawcy być dostarczone przez jakiegokolwiek wykonawcę z listy. Właśnie dlatego należy filtrować wykonawców zanim użytkownicy dokonują wyboru, użyj unit_map param w celu usługi dla tego. Spójrz na przykłady kodów poniżej.

Wybierz najbliższą możliwą datę dzięki dostępnym przedziałom czasowym

Po tym, jak użytkownik wybrał usługę i wykonawcę, powinieneś ustalić pierwszy dzień roboczy dla wybranego wykonawcy i ustawić to jako aktywną datę. Użyj funkcji getFirstWorkingDay() w tym celu.

var firstWorkingDay = client.getFirstWorkingDay(performerId);

Rezultat metody
Podmiot odpowiadający
Zapytanie o HTTP

Wyłącz niedziałający czas w kalendarzu

Oprócz ustawiania aktywnej daty w Twoim kreatorze dat, możesz również wyłączyć dni wolne używając informacji z Twojego kalendarza pracy. Zobacz jak funkcja getWorkCalendar() działa w przykładzie kodu.

workCalendar = client.getWorkCalendar(year, month, performerId);

Rezultat metody
Podmiot odpowiadający
Zapytanie o HTTP

Uzyskaj dostępne zakresy czasu

Kiedy użytkownik wybrał datę, możesz załadować interwały czasowe kiedy usługa jest dostępna. Użyj funkcji getStartTimeMatrix() by uzyskać listę startową dostępnych terminów

var startMatrix = client.getStartTimeMatrix(from, to, eventId, unitId, count)

Rezultat metody
Podmiot odpowiadający
Zapytanie o HTTP

Sprawdź, czy dodatkowe wtyczki są aktywowane

Teraz sprawdź, czy dodatkowe wtyczki są aktywne by zdefiniować co powinno być pokazane klientowi w nastepnym kroku. Użyj funkcji isPluginActivated()jako przykładu.

var additionalFieldsActivated = client.isPluginActivated('event_field');

Rezultat metody
Podmiot odpowiadający
Zapytanie o HTTP

Dodaj dodatkowe pola

Jeśli dodatkowe wtyczki są aktywne, należy załadować listę dodatkowych funkcji przy użyciu getAdditionalFields() oraz dodać to do detali klienta.

Rezultat metody
Podmiot odpowiadający
Zapytanie o HTTP

Wykonaj rezerwację

Po tym jak klient wypełnił dodatkowy formularz informacyjny, proces rezerwacji powinien zostać zapoczątkowany poprzez metodębook().

Nazwa klienta
Email klienta
Telefon klienta
Rezultat metody
Podmiot odpowiadający
Zapytanie o HTTP

Podsumowanie

To prosty przykład w jaki sposób można używać funkcji API w SimplyBook.me. Zobacz wszystkie dostępne metody API tutaj. Nie wahaj się skontaktować z nami w przypadku jakichkolwiek pytań.

Dziękujemy za przeczytanie!

Usługa URL  https://user-api.simplybook.me/login

 • getServiceUrl ($companyLogin)

  Returns API url for given company login

  • @param String $companyLogin
  • @return String
 • getToken ($companyLogin, $apiKey)

  Returns an application's token string for a company. You should use this token to authenticate all calls of
  [[Company public service methods|Company public service API methods]] and [[Catalogue|Catalogue API methods]]. To

  get application API key you need to enable [[Plugins#API|API plugin]].

  • @param String $companyLogin
  • @param String $apiKey
  • @return String
 • getUserToken ($companyLogin, $userLogin, $userPassword)

  Returns an authentication token string for certain user registered for company. You should use this token to
  authenticate all calls of [[Company administration service methods|Company administration service API methods]] and

  [[Catalogue|Catalogue API methods]].

  • @param String $companyLogin a company identifier (login)
  • @param String $userLogin user's login associated with company
  • @param String $userPassword user's password
  • @return String
 • getApplicationToken ($applicationApiKey)

  Returns an application's token string for an application. You should use this token to authenticate all calls of
  [[Company public service methods|Company public service API methods]] and [[Catalogue|Catalogue API methods]]. To

  get application API key please contact SimplyBook.me support team.

  • @param String $applicationApiKey
  • @return String

Usługa URL  https://user-api.simplybook.me/

 • getUnitList ($isVisibleOnly, $asArray, $handleClasses, $searchString)

  {@inheritdoc}

  • @param bool $isVisibleOnly
  • @param bool $asArray
  • @param integer $handleClasses
  • @param string $searchString part of name (used for comboboxes)
  • @return Array
 • getEventList ($isVisibleOnly, $asArray, $handleClasses, $searchString)

  {@inheritdoc}

  • @param bool $isVisibleOnly
  • @param bool $asArray
  • @param integer $handleClasses (1 - classes only, -1 without classes, null - skip classes check)
  • @param string $searchString part of name (used for comboboxes)
  • @return Array
 • getCategoriesList ($isPublic)

  {@inheritdoc}

  • @param bool $isPublic
  • @return Array
 • getLocationsList ($isPublic)

  {@inheritdoc}

  • @param Boolean $isPublic
  • @return Array
 • getPaymentProcessorConfig ($paymentProcessor)

  Returns payment processor config

  • @param String $paymentProcessor
  • @return Array
 • validatePayment ($paymentInfo, $cartId)

  Validate application payment.

  • @param mixed $paymentInfo
  • @param Integer $cartId
  • @return Boolean
 • getBookingCart ($bookingIds)

  Returns cart information by bookings ids.
  cart_id and cart_hash is used to create secure signature to confirm cart payment.

  status - current cart status
  amount - is total amount to payment
  currency - cart currency
  cart - contains cart items. You can use them to provide information for payment system. Each item is object with following fields:
  id - booking id
  event_id - service id
  name - event name + start date time (use it to provide cart information for payment system)
  price - booking price
  qty - qty of bookings

  • @param Array $bookingIds
  • @return Object
 • getBookingCartInfo ($cartId, $sign)

  Returns current cart information
  cart_id and cart_hash is used to create secure signature to confirm cart payment.

  amount - is total amount to payment
  currency - cart currency
  cart - contains cart items. You can use them to provide information for payment system. Each item is object with following fields:
  id - booking id
  event_id - service id
  name - event name + start date time (use it to provide cart information for payment system)
  price - booking price
  qty - qty of bookings

  • @param Integer $cartId cart id
  • @param String $sign signature. (md5($cartId . $cartHash . $secretKey))
  • @return Object
 • getBookingCartStatus ($id)

  Returns current cart status
  Possible result values:

  cancel - user has canceled payment
  paid - user has paid
  error - error has been occurred on validation payment
  not_paid - cart is not paid yet or payment status is pending

  • @param Integer $id
  • @return String
 • confirmBookingCart ($cartId, $paymentProcessor, $sign)

  Confirm booking cart. Use it to confirm payment. Signature is required.

  • @param Integer $cartId cart id
  • @param String $paymentProcessor payment processor name
  • @param String $sign signature. (md5($cartId . $cartHash . $secretKey))
  • @return Boolean
 • confirmBooking ($id, $sign)

  Confirm booking. Signature is required.
  $sign = md5($bookingId . $bookingHash . $secretKey);

  Call this method from server side only

  • @param Integer $id
  • @param String $sign
  • @return Boolean
 • confirmBookingPayment ($id, $paymentProcessor, $sign)

  Confirm booking payment. Signature is required.
  $sign = md5($bookingId . $bookingHash . $secretKey);

  Call this method from server side only

  • @param Integer $id
  • @param String $paymentProcessor
  • @param String $sign
  • @return Boolean
 • confirmBookingBatch ($batchId, $batchType, $sign)

  Confirms booking batch. Signature is required.
  $sign = md5($batchId . $batchHash . $secret)

  Call this method from server side only

  • @param Integer $batchId
  • @param String $batchType
  • @param String $sign
  • @return Boolean
 • getBooking ($id, $sign)

  Returns an object with details information about booking. $sign parameter must be a string created
  with formula: md5($bookingId . $bookingHash . $secretKey). You can get $bookingHash

  value as result of [[#book|book]] API method call. Method return an error with code -32080
  (Appointment couldn't be found) if record with specified id not exists. Methods returns an error with code -32085
  (Signature error) if $sign parameter is wrong.

  • @param Integer $id
  • @param String $sign
  • @return Object
 • getBookingDetails ($id, $sign)

  Returns an object with details information about booking. $sign parameter must be a string created
  with formula: md5($bookingId . $bookingHash . $secretKey). You can get $bookingHash

  value as result of [[#book|book]] API method call. Method return an error with code -32080
  (Appointment couldn't be found) if record with specified id not exists. Methods returns an error with code -32085
  (Signature error) if $sign parameter is wrong.

  • @param Integer $id
  • @param String $sign
  • @return Object
 • isPaymentRequired ($eventId)

  Returns true if [[Plugins#Accept_payments|Accept payments]] plugin activated and event with specified id has
  configured price. If no paramentes specified then method returns true if payments plugin activated and at least

  one event has configured price. Otherwise returns false.

  • @param Integer $eventId
  • @return Boolean
 • book ($eventId, $unitId, $date, $time, $clientData, $additional, $count, $batchId, $recurringData)

  Creates new booking record. Returns an object with appointment information or throw exception if booking time not
  available or any of required parameters missed. If appointment requires confirmation, in result object will be

  require_confirm = true. $startDate and $startTime specifies a date of
  booking and time slot. Time value should be multiple to 'timeframe' configuration of company (see
  [[#getTimeframe|getTimeframe]] API method). $endDate and $endTime parameters
  should be calculated according to service duration. However you can specify different values to make appointment
  longer or shorter then service configuration. Note that $endDate and $endTime should be
  later in time than $startDate and $startTime. If your clients located in different time
  zone you should specify 'client_time_offset' value in $clientData object as difference
  between client's time zone and company's time zone in minutes. For example if company located in city with time
  zone GMT+2 and customer located in city with GMT+3 then $clientTimeOffset will be 60 minutes. You
  can get information about company's time zone using [[#getCompanyInfo|getCompanyInfo]] API method. To
  create batch booking you can specify either count more then 1 or valid batchId (only one
  parameter can be specified). You should specify an $additionalFields parameter if service requires
  some additional fields (see [[Plugins#Additional fields|Additional fields plugin]]). To create a booking with promo code you
  should pass it as additional field. For example: {"name": "promocode", "value": "some code", "type": "text"}

  See [[#book response|example]] of book API method response.

  • @see http://wiki.simplybook.me/index.php/Settings#Timeframe Timeframe information
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param String $date in Y-m-d format
  • @param String $time in H:i:s format
  • @param Object|array $clientData eg. {name: 'Name', email: 'test@gmail.com', phone: '+38099999999'}
  • @param array|Object $additional additional params and fields.
  • @param Integer $count bookings count, min. 1 (using for group bookings batch). (optional)
  • @param Integer $batchId add booking to multiple bookings batch. (optional)
  • @param Array $recurringData make booking recurrent. (optional)
  • @return Object
 • getRecurringDatetimes ($eventId, $unitId, $date, $time, $recurringData, $productIds)

  Get list of dates for recurring booking

  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param String $date
  • @param String $time
  • @param array $recurringData
  • @param array $productIds
  • @return array
 • hasUpcommingPromotions ()

  Returns availability of active promotions

  • @return Boolean
 • validatePromoCode ($code, $startDateTime, $eventId, $count, $clientData)

  Validate promotion code.
  Returns true in case promocode is valid otherwise throws exception with error.

  • @param String $code
  • @param String $startDateTime
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $count
  • @param array|Object $clientData
  • @return Boolean
 • getPromocodeInfo ($code)

  Returns an object with detailed information about promotion by promotion code. Returns null if no promotions with
  specified code were not found.

  • @param String $code
  • @return Array
 • getPromotionRewardInfo ($commonPromotionId, $clientId, $hash)

  Returns promotion reward by common promotion id, client id and hash.

  • @param Integer $commonPromotionId
  • @param Integer $clientId
  • @param String $hash
  • @return Array
 • getUserLicenseText ()

  Returns user license text if user license plugin is turned on,
  otherwise throws exception

  • @return String
 • getClientInfo ($clientId, $sign)

  Returns client info by client id

  • @param Integer $clientId
  • @param String $sign signature = md5($clientId . $clientHash . $secretKey)
  • @return Object
 • getClientInfoByLoginPassword ($login, $password)

  Returns client information by clients login (email)/password

  • @param String $login
  • @param String $password
  • @return Object
 • remindClientPassword ($email)

  Sends remind email for client

  • @param String $email
  • @return Boolean
 • getClientByLoginHash ($hash)

  Get client information by client login hash

  • @param String $hash
  • @return Object
 • modifyClientInfo ($clientId, $data, $sign)

  Edit client information data

  • @param Integer $clientId
  • @param Array $data
  • @param String $sign signature = md5($clientId . $clientHash . $secretKey)
  • @return Object
 • getMembershipList ()

  Returns list of available memberships

  • @return Array
 • getClientMembershipList ($filter, $clientId, $sign)

  Returns purchased membership list

  • @param Array $filter
  • @param Integer $clientId
  • @param String $sign
  • @return Array
 • getClientBookings ($clientId, $sign, $filter)

  Returns client bookings, accepts $filter ($filter {upcoming_only: true/false, confirmed_only: true/false})

  • @param integer $clientId
  • @param string $sign
  • @param object|array $filter
  • @return array
 • getProductList ($filter)

  Returns product list with filter.
  At this time filter can accept only service_id parameter

  • @param object $filter
  • @return array
 • getClassesList ($filter)

  Returns company's classes list. Ordered by position

  • @param Array $filter
  • @return Array
 • rescheduleBook ($shedulerId, $sign, $startDate, $startTime, $endDate, $endTime, $additional, $clientTimeOffset, $clientTimezone)

  Edit existing booking record. See [[#book|book]] API method description for more details about date/time parameters,
  time zone handling and additional fields. Returns null if parameters not valid.

  • @param int $shedulerId an id of booking to edit. See [[#book|book]] or [[#getBookings|getBookings]] API methods.
  • @param string $sign
  • @param String $startDate in Y-m-d format
  • @param String $startTime in H:i:s format
  • @param String $endDate in Y-m-d format
  • @param String $endTime in H:i:s format
  • @param array $additional
  • @param int $clientTimeOffset
  • @param string $clientTimezone
  • @return Object
  • @throws Api_Service_Exception
  • @throws Exception
 • getCompanyParam ($key)

  Returns company config value for key. A different set of keys available for public API and for company
  administration API. Method return 'invalid params' error (code -32602) in case if access to specified key not

  allowed. See [[#Company_params|list of available keys]].

  • @param String $key
  • @return mixed
 • getCompanyParams ($keys)

  Returns company's config values for specified keys as key-value map. For non-existent and not-allowed param keys
  it will return '''false''' as result. A different set of keys available for public API and for company

  administration API. See [[#Company_params|list of available keys]].

  • @param Array $keys
  • @return Array
 • getTimelineType ()

  Returns company timeline type

  • @return String
 • calculateEndTime ($startDateTime, $eventId, $unitId, $productIds)

  Returns end datetime if booking is available, else return false

  • @param String $startDateTime a date and time string in format 'Y-m-d H:i:s', eg. '2001-10-02 13:30:00'.
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param array $productIds
  • @return String
 • getWorkCalendar ($year, $month, $data)

  Returns company work schedule as array
  Eg.: {'2014-05-01': {'from': '09:00:00', 'to': '21:00:00', 'is_day_off': '0'}, '2014-05-02': ...}

  • @param Integer $year
  • @param Integer $month
  • @param Integer|array $data pass unit_group_id as integer for old version or structure for new version like {unit_group_id: int, event_id: int}
  • @return Object
 • getReservedTime ($from, $to, $eventId, $unitId, $count)

  Returns map of objects for each day in specified date range. The key of the result mps is a date string. The value
  is an array of two objects. Both objects contains list of time slots for type reserved_time and type

  not_worked_time. reserved_time type represents time slots working time but already booked
  by clients. Nobody knows what kind of data represented by not_worked_time type. Please don't use it.

  If [[Plugins#Google calendar sync plugin|Google calendar sync plugin]] enabled then object with
  reserved_time type will contain not empty list of time slots marked as busy in Google calendar. Call
  [[#isPluginActivated|isPluginActivated('google_calendar_export')]] API method to check if Google
  calendar sync plugin activated.


  Example:


  {
  "2016-02-05": [
  {
  "dd": [], // time slots from Google calendar
  "events": [ // reserved time slots
  { "from": "16:00", "to": "16:30" },
  { "from": "16:30", "to": "17:00" },
  ... ],
  "type": "reserved_time",
  },
  {
  "events": [
  { "from": "09:00", "to": "09:30" },
  { "from": "09:30", "to": "10:00" },
  ... ],
  "type": "not_worked_time"
  }],
  ...
  }

  • @param String $from
  • @param String $to
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param Integer $count
  • @return Object
 • getWorkDaysInfo ($from, $to, $unitId, $eventId, $count, $productIds)

  Returns an information about working hours and break times for specified service and performer for a period
  between two dates. If only service specified then information about performer (or performers) will be taken from

  service configuration. Method returns a list of objects for each date in specified period. Count of objects in
  list depends on break times. For example if performer works from 9:00 till 19:00 with one hour break at 13:00 method
  returns:


  {'2014-05-14' : [
  {'from': '09:00:00', 'to': '13:00:00'},
  {'from': '14:00:00', 'to': '19:00:00'}
  ] }


  Warning! Method can return a time string '24:00:00' as right edge of time range. This happens in case if time
  range finishes on midnight.

  • @param String $from
  • @param String $to
  • @param Integer $unitId (optional)
  • @param Integer $eventId (optional)
  • @param Integer $count (optional)
  • @param array $productIds (optional)
  • @return array
 • getFirstWorkingDay ($data)

  Returns first working date for unit

  • @param Integer|array $data pass unit_group_id as integer for old version or structure for new version like {unit_group_id: int, event_id: int}
  • @return String
 • getStartTimeMatrix ($from, $to, $eventId, $unitId, $count, $bookingId, $productIds)

  Returns available start time, taking into account breaktimes, start and end working time
  Eg.: {'2014-05-14': ['09:00:00', ...], ...}


  If locations plugin activated for company you should pass a list as $unitID parameter for filter results with
  units available only for selected location. See [[Plugins#Unit_location|Unit location]] plugin description for
  more details.

  • @param String $from
  • @param String $to
  • @param Integer $eventId
  • @param Mixed $unitId can be Integer or Array of Integers
  • @param Integer $count
  • @param int $bookingId
  • @param array $productIds
  • @return array
 • getAvailableTimeIntervals ($dateFrom, $dateTo, $eventId, $unitId, $count)

  Returns available time intervals for all service providers for given period, taking into account breaktimes, start and end working time
  Eg.: {['2016-03-04': ['1': [['09:00:00','09:30:00'], ['11:15:00','14:45:00']] , ...], ...]}

  • @param String $dateFrom
  • @param String $dateTo
  • @param Integer $eventId
  • @param Mixed $unitId can be Integer or Array of Integers
  • @param Integer $count
  • @return Object
 • getServiceAvailableTimeIntervals ($dateFrom, $dateTo, $eventId, $unitId, $count)

  Returns available time intervals for all servics for given period, taking into account breaktimes, start and end working time
  Eg.: {['2016-03-04': ['1': [['09:00:00','09:30:00'], ['11:15:00','14:45:00']] , ...], ...]}

  • @param String $dateFrom
  • @param String $dateTo
  • @param Mixed $eventId can be Integer or Array of Integers
  • @param Integer $unitId
  • @param Integer $count
  • @return Object
 • getReservedTimeIntervals ($dateFrom, $dateTo, $eventId, $unitId, $count, $bookingId)

  Returns not available time
  Eg.: {'2014-05-14': [{'reserved_time': [{'from': '14:00', 'to': '16:30'}], 'type': "reserved_time"}, ...], ...}

  • @param String $dateFrom
  • @param String $dateTo
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer|Array $unitId
  • @param Integer $count
  • @param int $bookingId
  • @return array
 • getAvailableUnits ($eventId, $dateTime, $count, $unitId, $productIds)

  Returns list of available unit ids for specified date and service or empty array if all units are not allowed.
  Eg.: [1, 2, 3]

  • @param Integer $eventId
  • @param String $dateTime a date and time string in format 'Y-m-d H:i:s'
  • @param int $count
  • @param int $unitId
  • @param array $productIds
  • @return array
  • @throws Exception
 • getAnyUnitData ()

  Returns information about [[Plugins#Any_Employee_selector|Any Employee selector plugin]] configuration. Returns
  null if plugin not enabled.


  Example:
  {
  "description" : "Select this option, if you want to find an available time with any of the employees",
  "hide_other_units" : 1, // 1 or 0
  "image" : null,
  "name" : "Any employee",
  "picture_path" : null,
  "random_selection" : 0 // 1 or 0
  }

  • @return Object
 • getAdditionalFields ($eventId)

  Return additional fields for certain event if [[Plugins#Additional_fields|Additional fields plugin]] is
  activated. Returns empty array otherwise. Call [[#isPluginActivated|isPluginActivated('event_field')]]

  API method to check if 'event_field' plugin activated.

  • @param Integer $eventId
  • @return Array
 • getTimeframe ()

  Returns company's timeframe configuration (in minutes). Timeframe can be either 5, 10, 15, 20, 30 or 60 minutes.
  You can find more details about timeframe [[Settings#Timeframe|here]].

  • @return Integer
 • isPluginActivated ($pluginName)

  Return plugin status true if status active, else false. $pluginName parameter is a plugin identifier.
  See [[Plugins|plugins]] page for full plugins description. See [[#Plugin's identifiers|list of available plugin's names]].

  • @param String $pluginName
  • @return Boolean
 • getPluginStatuses ($pluginNames)

  Return plugin status true if status active, else false. See [[#Plugin's identifiers|list of available plugin's names]].

  • @param Array $pluginNames
  • @return Array
 • getCompanyInfo ()

  Returns an object with detailed information about company. See [[#getCompanyInfo response|example of response]].

  • @return Object
 • createBatch ()

  Creates new booking batch record. Returns newly created batch id. You can use this id in [[#book|book]]
  API method.

  • @return Integer
 • getCountryPhoneCodes ()

  Returns country phone code list

  • @return Array
 • getPluginPromoInfoByCode ()

  Returns an object with detailed information about promotion by promotion code. You can get promotion code
  using [[Catalogue#getPromotionList|getPromotionList]] API method. If promotion record with specified

  code not found then method returns an empty array (an empty object). If [[Plugins#Simply Smart Promotions|Simply Smart Promotions plugin]]
  not enabled then method returns an error with code -32001 (Plugin is not activated). Use
  [[#isPluginActivated|isPluginActivated('promo')]] API method call to check if plugin enabled.


  See [[#getPromotionList response|example]] of getPromotionList API method response. Please note that
  response contains a list of services for wich promotion discount can be applied (service_ids key).

  • @param String
  • @return Array
 • getCompanyTimezoneOffset ()

  Returns company timezone offset and company timezone

  • @return array

Usługa URL  https://user-api.simplybook.me/admin

 • getUserPhoneValidationInfo ($userId, $number)

  Get user db data (id, phone, is_validated)

  • @param int $userId
  • @param string $number
 • saveConfigKeys ($data, $module, $plugin)

  Save configuration keys

  • @param array $data
  • @param string $module optional
  • @param string $plugin optional
  • @return array
 • getNotificationConfigStructure ($plugin)

  Get structure of SMS and Email notification config params

  • @param string $plugin optional
  • @return mixed
 • getBookings ()

  Returns list of bookings filtered by given params. Filter params represented as object with following fields:


  * '''date_from''' a date of booking in string format 'Y-m-d'
  * '''time_from''' a time string in format 'H:i:s'
  * '''date_to''' a date string in format 'Y-m-d'
  * '''time_to''' a time string in format 'H:i:s'
  * '''created_date_from''' a date string in format 'Y-m-d'
  * '''created_date_to''' a date string in format 'Y-m-d'
  * '''edited_date_from''' a date string in format 'Y-m-d'
  * '''edited_date_to''' a date string in format 'Y-m-d'
  * '''unit_group_id''' an integer. Use it to get bookings assigned for certain service provider.
  * '''event_id''' an integer. Use it to get bookings only for certain service.
  * '''is_confirmed''' 1 or 0. If [[Plugins#Approve booking|Approve booking]] plugin enabled then method will return confirmed bookings with approve status 'new'.
  * '''client_id''' an integer. Use it to get bookings only for certain client.
  * '''order''' string either 'record_date', 'date_start' or 'date_start_asc'. By default used 'date_start' value.
  * '''booking_type''' a string. Value of this field depends on Approve booking plugin status.
  * '''code''' booking code
  *: If plugin not active:
  ** '''all''' for all bookings (default value)
  ** '''cancelled''' alias to 'is_confirmed' equal to 0
  ** '''non_cancelled''' alias to 'is_confirmed' equal to 1
  *: If plugin active:
  ** '''all''' for all bookings (default value)
  ** '''cancelled''' returns bookings with 'is_confirmed' field equals to 0 and approve booking status equals to 'cancelled' (or booking does not have any approve status)
  ** '''non_cancelled''' returns bookings with either 'is_confirmed' field equals to 1 or approve booking status equals to 'new'
  ** '''cancelled_by_client''' returns bookings approved by admin but cancelled by client
  ** '''cancelled_by_admin''' returns bookings cancelled by admin
  ** '''non_approved_yet''' returns bookings with approve status 'new'
  ** '''approved''' returns bookings with either 'is_confirmed' field equals to 1 and approve booking status equals to 'approved' (or booking does not have any approve status)

  Example:
  {
  "date_from":"2015-12-29",
  "date_to":"2015-12-29",
  "booking_type":"cancelled",
  "event_id":"5",
  "order":"start_date"
  }

  • @param Array
  • @return Array
 • pluginZapierSubscribe ($url, $notificationType)

  'create', 'cancel', 'new_client', 'change', 'create_invoice'

  • @param string $url
  • @param string $notificationType
  • @return bool
 • getBookingDetailsZapierMock ()

  • @return array
 • getClientInfo ($clientId)

  Returns client data

  • @param int|string $clientId
  • @return array
 • getClientInfoZapier ($clientId)

  Returns client data

  • @param int|string $clientId
  • @return array
  • @throws \Exception
 • getClientInfoZapierMock ()

  Returns client data

  • @return array
  • @throws \Exception
 • getBookingsZapier ()

  Returns list of bookings filtered by given params

  • @return Array
 • getInvoiceDetailsMock ()

  • @return array
 • getBookingDetails ($id)

  Returns detailed bookings object by booking id. See [[#getBookingDetails_response|response example]].

  • @param integer $id booking id
  • @return Array
 • getWorkDaysTimes ($startDateTime, $endDateTime, $type)

  Return busy time by unit id by GoogleCalendar plugin if enabled.
  Please note that this method may return not actual data because data synchronization between server and

  Google Calendar may take some time and synchronized data are cached for 15 minutes.

  • @param string $startDateTime
  • @param string $endDateTime
  • @param string $type either 'unit_group' or 'event'. Default value is 'unit_group'.
  • @return array
 • getGoogleCalendarBusyTime ($startDateTime, $endDateTime, $unitId)

  Returns a list of objects represented a time intervals marked as busy in Google Calendar. Each object of result
  contains from and to properties with datetime string as value. This method only actual if

  [Plugins#Google calendar sync plugin|Google calendar sync plugin] enabled. If plugin not enabled an empty list will
  be returned. You should call [[#isPluginActivated|isPluginActivated('google_calendar_export')]] to
  check status of the plugin. Each object of result contains from and to properties with
  datetime string as value. Please note that this method may return not actual data because data synchronization
  between server and Google Calendar may take some time and synchronized data are cached for 15 minutes.


  Example:

  [
  {"from" : "2016-02-16 13:30:00",
  "to" : "2016-02-16 16:00:00"},
  ...
  ]

  • @param string $startDateTime a date and time string in format 'Y-m-d H:i:s'
  • @param string $endDateTime a date and time string in format 'Y-m-d H:i:s'. You can date string avoiding time in this parameter. In this case method will use time value '23:59:59'.
  • @param int $unitId
  • @return Array
 • getGoogleCalendarBusyTimeAvailableUnits ()

  Returns configured unit ids, allowed to sync busy time

  • @return Array
 • getBookingLimitUnavailableTimeInterval ($startDateTime, $endDateTime, $eventId)

  Returns time intervals not available for bookings because of configuration of [[Plugins#Limit bookings|Limit bookings]]
  plugin for period of time. Returns empty array if plugin not available.

  • @param string $startDateTime a date and time string in format 'Y-m-d H:i:s'
  • @param string $endDateTime a date and time string in format 'Y-m-d H:i:s'
  • @param int $eventId
  • @return Array
 • getUnitWorkingDurations ($dateStart, $dateEnd, $unitGroupId)

  Return working durations

  • @param string $dateStart
  • @param string $dateEnd
  • @param int $unitGroupId
  • @return Array
 • getWorkload ($dateStart, $dateEnd, $unitGroupId)

  Return workload data for units in period of time. Workload for each unit represented as array with work hours
  at index 0, confirmed booking hours as load at index 1 and cancelled bookings hours at index 2.


  Example:
  ['2015-10-21' : {
  5 : [
  10, // working hours
  10, // load hours (confirmed bookings hours)
  0 // cancelled bookings hours
  ] }]

  • @param string $dateStart
  • @param string $dateEnd
  • @param int $unitGroupId
  • @return Array
 • getBookingRevenue ($dateStart, $dateEnd, $unitGroupId, $serviceId)

  Return bookings count and revenue value for each date in specified period. Data grouped by unit id and
  represented as array with bookings count at index 0 and revenue amount at index 1. You can filter data either

  by unit or by service. Set $dateStart and $dateEnd to null to get data for current week.

  Example:
  ['2015-11-12' : {
  3 : [
  11, // bookings count
  128.53 // revenue
  ]}

  • @param string $dateStart a date string in format 'Y-m-d'.
  • @param string $dateEnd a date string in format 'Y-m-d'
  • @param int $unitGroupId
  • @param int $serviceId
  • @return Array
 • getUnitWorkdayInfo ($dateStart, $dateEnd, $unitGroupId)

  Return workday info (date_start and date_end)

  • @param string $dateStart
  • @param string $dateEnd
  • @param int $unitGroupId
  • @return array
 • cancelBooking ($id)

  Cancels booking. Returns true on success. Returns an error with code -32080 (Appointment couldn't be found) if
  no booking with specified id were found.

  • @param Integer $id
  • @return Boolean
 • cancelBatch ($id, $bookingIds)

  Cancel batch of bookings. Returns true on success. Returns an error with code -32080 (Appointment couldn't be found)
  if no booking with specified id were found. A booking with first id in $bookingIds list is used for

  information in notifications.

  • @param Integer $id identifier of batch. See [[#createBatch|createBatch]] API method.
  • @param Array $bookingIds ids of bookings included to batch.
  • @return bool
 • book ($eventId, $unitId, $clientId, $startDate, $startTime, $endDate, $endTime, $clientTimeOffset, $additional, $count, $batchId, $recurringData)

  Creates new booking record. Returns an object with appointment information or throw exception if booking time not
  available or any of required parameters missed. If appointment requires confirmation, in result object will be

  require_confirm = true. $startDate and $startTime specifies a date of
  booking and time slot. Time value should be multiple to 'timeframe' configuration of company (see
  [[#getTimeframe|getTimeframe]] API method). $endDate and $endTime parameters
  should be calculated according to service duration. However you can specify different values to make appointment
  longer or shorter then service configuration. Note that $endDate and $endTime should be
  later in time than $startDate and $startTime. If your clients located in different time
  zone you should specify 'client_time_offset' value in $clientData object as difference
  between client's time zone and company's time zone in minutes. For example if company located in city with time
  zone GMT+2 and customer located in city with GMT+3 then $clientTimeOffset will be 60 minutes.
  You can get information about company's
  time zone using [[#getCompanyInfo|getCompanyInfo]] API method. To create batch booking you can
  specify either count more then 1 or valid batchId (only one parameter can be
  specified). You should specify an $additionalFields parameter if service requires some additional
  fields (see [[Plugins#Additional fields|Additional fields plugin]]).

  To create a booking with promo code you should pass it as additional field. For example: {"promocode": "some code"}

  If [[Plugins#Unit location|Unit location]] enabled you need to pass locations ID parameter as additional field
  location_id. For example: {"location_id": "1"}. Use [[#isPluginActivated|isPluginActivated('location')]]
  to check if plugin active and [[#getLocationsList|getLocationsList()]] method to get list of
  available locations.

  See [[#book response|example]] of book API method response.

  • @see http://wiki.simplybook.me/index.php/Settings#Timeframe Timeframe information
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param Integer $clientId
  • @param string $startDate a date string in format 'Y-m-d'
  • @param string $startTime a time string in format 'H:i:s'
  • @param string $endDate a date string in format 'Y-m-d'
  • @param string $endTime a time string in format 'H:i:s'
  • @param Integer $clientTimeOffset
  • @param array|Object $additional additional params and fields.
  • @param Integer $count bookings count used to make group bookings batch. This parameter can't be less than 1. (optional)
  • @param Integer $batchId add booking to group bookings batch. You can't use $count and $batchId in one call. Please specify only one parameter. (optional)
  • @param Array $recurringData make booking recurrent. (optional)
  • @return Object
 • editBook ($shedulerId, $eventId, $unitId, $clientId, $startDate, $startTime, $endDate, $endTime, $clientTimeOffset, $additional)

  Edit existing booking record. See [[#book|book]] API method description for more details about date/time parameters,
  time zone handling and additional fields. Returns null if parameters not valid.

  • @param Integer $shedulerId an id of booking to edit. See [[#book|book]] or [[#getBookings|getBookings]] API methods.
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param Integer $clientId
  • @param String $startDate in Y-m-d format
  • @param String $startTime in H:i:s format
  • @param String $endDate in Y-m-d format
  • @param String $endTime in H:i:s format
  • @param Integer $clientTimeOffset
  • @param array|Object $additional additional params and fields.
  • @return Object
 • addClient ($clientData, $sendEmail)

  Adds new client with specified data. You can specify name, email, phone, address1, address2, city, zip,
  country_id.

  email, phone number or both of them can be mandatory fields. You should call
  getCompanyParam('require_fields') method to check which fields are required.

  Method returns an error:

  * -32061 Client name value is wrong
  * -32062 Client email value is wrong
  * -32063 Client phone value is wrong


  Example:

  {
  name: "Frances T. Perez",
  phone: "+1502-810-4521",
  email: "FrancesTPerez@teleworm.us",
  address1: "3872 Earnhardt Drive",
  address2: "Louisville, KY 40219",
  city: Louisville,
  zip: 3872
  }

  • @param Object $clientData
  • @param Boolean $sendEmail
  • @return Integer
 • editClient ($clientId, $clientData)

  Edits client's record. See [[#addClient|addClient]] method description for list of available fields.
  Method returns an id of client's record.

  • @param Integer $clientId
  • @param Object $clientData
  • @return Integer
 • changeClientPassword ($clientId, $password, $sendEmail)

  Change client password and send password email changing

  • @param Integer $clientId
  • @param String $password
  • @param Boolean $sendEmail
 • resetClientsPassword ($clientIds)

  Resets client password and send them emails

  • @param Array $clientIds
 • remindClientsPassword ($email)

  Sends remind email for client

  • @param String $email
  • @return Boolean
 • getClientList ($searchString, $limit)

  Returns list of clients associated with company. You can use either phone number, email address or name as value
  for $searchString. Pass an empty string for $searchString and null for $limit

  parameters to get all records. See [[#addClient|addClient]] API method for list of available fields
  of client data object.

  • @param String $searchString
  • @param Integer $limit
  • @return Array
 • getStatuses ()

  Returns list of available statuses or an empty list if [[Plugins#Status|Status plugin]] not enabled.

  • @return Array
 • getBookingStatus ($bookingId)

  Returns status of given booking (if status plugin is enabled)
  default status will be returned if bookingId does not exists

  • @param Integer $bookingId
  • @return Array
 • setStatus ($bookingId, $statusId)

  Sets specified status for booking. Returns an error with code -32020 if logged in user don't have access to edit
  bookings. This method does nothing if [[Plugins#Status|Status plugin]] not enabled.

  • @param Integer $bookingId
  • @param Integer $statusId
  • @return Boolean
 • getRecurringSettings ($eventId)

  Returns an object with recurring settings for an event. Returns false if specified event does not configured as
  recurring.

  • @see http://blog.simplybook.me/recurring-and-periodic-bookings/ Recurring services desription
  • @param Integer $eventId
  • @return Array
 • getTopServices ($dateStart, $dateEnd)

  Returns a list with statistics for services for a period of time. This data contains number of bookings and
  revenues value for each service.

  • @param String $dateStart
  • @param String $dateEnd
  • @return Array
 • getTopPerformers ()

  Returns a list with statistics for performers. This data contains number of bookings and revenues value for each performer.

  • @return Array
 • getRecurringDatetimes ($eventId, $unitId, $date, $time, $recurringData, $endDateTime, $productIds)

  Get list of dates for recurring booking

  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param String $date
  • @param String $time
  • @param array $recurringData
  • @param String $endDateTime (optional)
  • @param array $productIds
  • @return array
 • getCountryList ()

  Get list of all countries

  • @return Array
 • getStates ()

  Get list of all country states

  • @return Array
 • getFeedbacks ($approvedOnly, $reviewsOnly, $lastOnly, $limit)

  Get list of feedbacks

  • @param Boolean $approvedOnly
  • @param Boolean $reviewsOnly
  • @param Boolean $lastOnly
  • @param Integer $limit
  • @return Array
 • getRecentActions ($lastOnly, $limit)

  Returns latest actions

  • @param Boolean $lastOnly
  • @param Integer $limit
  • @return Array
 • getWarnings ($lastObly)

  Returns a list of objects represented system warnings. Each warning contains warning_type and warning_text
  properties. warning_text property contains localized message. warning_type can be one of the values:


  * '''sms_limit''' – warning indicates low amount of SMS credits
  * '''sheduler_limit''' – warning indicates low amount of available bookings

  • @param Boolean $lastObly Default value is '''false'''.
  • @return Array
 • updateNotification ($type)

  Mark notifications as readed

  • @param String $type
 • getLastNotificationUpdate ($type)

  Returns last update datetime

  • @param String $type
  • @return String
 • getBookingCancellationsInfo ($dateStart, $dateEnd)

  Returns statistics about created bookings and cancellations for a time period. Data presented as array of hashes for
  each type of operation (created or cancelled booking) groped by clients. "type" field can be either

  "create", "cancel" or "nopayment_cancel". If "user_id" not specified then bookings where created or
  cancelled by admin or employee. Data with type "nopayment_cancel" represents bookings cancelled
  automatically by system.

  Example:
  3 bookings where created by admin or employee and 2 bookings where automatically cancelled by system.
  [{
  "cnt" : 3,
  "firstname" : null,
  "lastname" : null,
  "login" : null,
  "type" : "create",
  "user_id"" : null
  }, {
  "cnt" : 2,
  "firstname" : null,
  "lastname" : null,
  "login" : null,
  "type" : "nopayment_cancel",
  "user_id"" : null
  }]

  • @param String $dateStart a date string in format 'Y-m-d'. Pass null to get data from first day of current week.
  • @param String $dateEnd a date string in format 'Y-m-d'. Pass null to get data filtered to last day of current week.
  • @return Array
 • pluginApproveBookingApprove ($id)

  Sets approve booking status to 'approved' if [[Plugins#Approve booking|Approve booking]] plugin enabled and returns
  list of approved booking IDs. Returns false if plugin not enabled. Use [[#isPluginActivated|isPluginActivated('approve_booking')]]

  API method call to check if plugin enabled.

  • @param Integer $id
  • @return Array
 • pluginApproveBookingCancel ($id)

  Sets approve booking status to 'canceled' if [[Plugins#Approve booking|Approve booking]] plugin enabled and returns
  true. Returns false if plugin not enabled. Use [[#isPluginActivated|isPluginActivated('approve_booking')]]

  API method call to check if plugin enabled.

  • @param Integer $id
  • @return Boolean
 • pluginApproveGetPendingBookingsCount ()

  Returns count of bookings pending approval if [[Plugins#Approve booking|Approve booking]] plugin enabled. Returns
  0 if plugin not enabled. Use [[#isPluginActivated|isPluginActivated('approve_booking')]] API method

  call to check if plugin enabled.

  • @return Integer
 • pluginApproveGetPendingBookings ()

  Returns list of objects with information about bookings pending approval if [[Plugins#Approve booking|Approve booking]]
  plugin enabled. Returns empty list if plugin not enabled. Use [[#isPluginActivated|isPluginActivated('approve_booking')]]

  API method call to check if plugin enabled.

  • @return array
 • getPluginList ()

  Returns a list of all plugins associated with company with status.

  • @return Array
 • getBookingComment ($id)

  Returns booking comment

  • @param Integer $id
  • @return String
 • setBookingComment ($id, $comment)

  Set booking comment

  • @param Integer $id
  • @param String $comment
  • @return Integer
 • getCurrentTariffInfo ()

  Returns all information about current tariff (subscription). For example:

  {
  "name" : "gold",
  "expire_date" : "2016-02-11 12:32:00",
  "rest" : 41, // number of days until subscription expiration
  "color" : "#fcb322"
  }

  • @return Array
 • getRegistrations ($groupBy)

  Returns number of clients registrations by 'day', 'week' or 'month'. A time period depends on selected
  grouping parameter:


  * for 'day' methods returns statistics for last 31 days
  * for 'week' methods returns data last 10 weeks period
  * for 'month' time period is last 12 months

  • @param String $groupBy either 'day', 'week' or 'month'
  • @return Array
 • getBookingStats ($groupBy)

  Returns statistic about bookings count grouped by 'day', 'week' or 'month'. A time period depends on selected
  grouping parameter:


  * for 'day' methods returns statistics for last 31 days
  * for 'week' methods returns data last 10 weeks period
  * for 'month' time period is last 12 months

  • @param String $groupBy either 'day', 'week' or 'month'
  • @return Array
 • getVisitorStats ($groupBy)

  Returns statistics about page visits if plugin [[Plugins#Visitor Counter|Visitor Counter plugin]] enabled. Returns
  an empty list if plugin not enabled. Use [[#isPluginActivated|isPluginActivated('counter')]] API method

  call to check if plugin enabled. Results can be grouped by 'day', 'week' or 'month'. A time period depends on
  selected grouping parameter:

  * for 'day' methods returns statistics for last 31 days
  * for 'week' methods returns data last 10 weeks period
  * for 'month' time period is last 12 months

  • @param String $groupBy
  • @return Array
 • getSocialCounterStats ($provider)

  Returns social counters value for your domain

  • @param String $provider
  • @return Integer
 • getCompanyCurrency ()

  Returns company's currency as three chars code (ISO 4217).

  • @return String
 • getClientComments ($clientId, $shedulerId)

  Returns list of all comments for given client

  • @param Integer $clientId
  • @param Integer $shedulerId
  • @return Array
 • getClientSoapData ($clientId)

  Returns current SOAP information by client id

  • @param integer $clientId
  • @return array
 • getClientSoapHistory ($clientId)

  Returns SOAP history by client id

  • @param integer $clientId
  • @return array
 • getClientSoapCryptData ($clientId)

  Returns current SOAP (crypt) information by client id

  • @param integer $clientId
  • @return array
 • getClientSoapCryptHistory ($clientId)

  Returns SOAP (crypt) history by client id

  • @param integer $clientId
  • @return array
 • getCurrentUserDetails ()

  Returns an object with information about logged in user. Note: you are responsible for implementation of some
  access rights based on group property value. Most of API methods returns an error if user has low access

  rights but not all. There are 4 roles:

  * '''Administrator''' - have full access to the system
  * '''Senior Employee''' - have access to calendar, services and providers, and can modify bookings related with user
  * '''Junior Employee''' - can access caledar (but only to own bookings), services associated with user
  * '''Viewer''' - have only access to calendar and services in read only mode

  group property can be one of the values:

  * shop_user - "Senior Employee" access role
  * station_user - "Junior Employee" access role
  * admin - "Administrator" access role
  * viewer - "Viewer" access role
  * reseller_company_admin - reserved

  Example:

  {
  "id": 1,
  "login": admin,
  "email": "admin@mycoolcompany.com";
  "firstname": "Michail",
  "lastname": " ",
  "phone": "",
  "group": "admin",
  "is_blocked": 0,
  "last_access_time": "2016-06-06 17:55:51",
  "unit_group_id": null
  }

  • @return Array
 • getCategoriesList ($isPublic)

  Returns company categories list if [[Plugins#Service categories|Service categories plugin]] is activated. Returns
  an error with code -32001 if plugin is not activated. Use [[#isPluginActivated|isPluginActivated('event_category')]]

  API method to check if plugin activated.

  • @param Boolean $isPublic
  • @return Array
 • getLocationsList ($isPublic, $asArray)

  Returns available locations for company if plugin [[Plugins#Unit location|Unit location plugin]] is activated. Return
  an error with code -32001 if plugin is not activated. Use [[#isPluginActivated|isPluginActivated('location')]]

  API method to check if plugin activated.

  This method accepts two boolean flags as parameters. If '''isPublic''' flag is '''true''' then method returns only
  public locations. If '''asArray''' flag is '''true''' method returns list of objects. Otherwise method returns
  map of objects with object id as key. You can omit both parameters.

  • @param Boolean $isPublic Optional. Default value is '''false'''.
  • @param bool $asArray Optional. Default value is '''false'''.
  • @return Array
 • getMembership ($membershipId)

  Returns membership's data object.

  • @param int $membershipId
  • @return Array
 • getClientMembershipList ($clientId)

  Returns purchased membership list

  • @param Integer $clientId
  • @return Array
 • setWorkDayInfo ($info)

  Set work day schedule for company|service|provider for week_day|date


  Example:

  {
  "start_time":"10:00",
  "end_time":"18:00",
  "is_day_off":0,
  "breaktime":[{"start_time":"14:00","end_time":"15:00"}],
  "index":"1",
  "name":"Monday",
  "date":"",
  "unit_group_id":"",
  "event_id":""
  }


  index is 1-7 for Monday - Sunday (used for weekly settings)
  date is used to set worktime for special date
  unit_group_id is provider id
  event_id is service id
  if unit_group_id and event_id not passed then it set data for company

  • @param array $info
  • @return boolean true on success
 • deleteSpecialDay ($date, $params)

  Delete special date if set


  Example:

  {
  "unit_group_id":"",
  "event_id":""
  }

  • @param string $date 'Y-m-d'
  • @param array $params = null
  • @return boolean true on success
 • getCompanyWorkCalendarForYear ($year)

  Returns company special days and vacations

  • @param Integer $year
  • @return Object
 • getServiceWorkCalendarForYear ($year, $eventId)

  Returns special days and vacations, defined for given service (event)

  • @param Integer $year
  • @param Integer $eventId
  • @return Object
 • getCompanyVacations ()

  Get list of company vacations in format array(vacation_id => array())

  • @return array
 • getServiceVacations ($serviceId)

  Get list of service vacations

  • @param Integer $serviceId
  • @return array
 • getPerformerVacations ($performerId)

  Get list of performer vacations

  • @param Integer $performerId
  • @return array
 • getCompanyVacation ($vacationId)

  Get company vacation by id

  • @param Integer $vacationId
  • @return array vacation table row data
 • getServiceVacation ($vacationId, $serviceId)

  Get service vacation by id

  • @param Integer $vacationId
  • @param Integer $serviceId
  • @return array vacation table row data
 • getPerformerVacation ($vacationId, $performerId)

  Get service vacation by id

  • @param Integer $vacationId
  • @param Integer $performerId
  • @return array vacation table row data
 • saveCompanyVacation ($data)

  Save company vacation data
  (create or update table depending on 'id' param existing in $data)

  • @param array $data
  • @return Integer id of saved vacation
 • saveServiceVacation ($data, $serviceId)

  Save company vacation data
  (create or update table depending on 'id' param existing in $data)

  • @param array $data
  • @param Integer $serviceId
  • @return Integer id of saved vacation
 • savePerformerVacation ($data, $performerId)

  Save company vacation data
  (create or update table depending on 'id' param existing in $data)

  • @param array $data
  • @param Integer $performerId
  • @return Integer id of saved vacation
 • deleteCompanyVacation ($vacationId)

  Delete company vacation with all it's bindings
  (including created special days in work_day_special table)

  • @param Integer $vacationId
 • deleteServiceVacation ($vacationId, $serviceId)

  Delete service vacation with all it's bindings
  (including created special days in work_day_special table)

  • @param Integer $vacationId
  • @param Integer $serviceId
 • deletePerformerVacation ($vacationId, $unigGroupId)

  Delete performer vacation with all it's bindings
  (including created special days in work_day_special table)

  • @param Integer $vacationId
  • @param Integer $unigGroupId
 • getClassesList ($isVisibleOnly, $asArray)

  Returns company's classes list. If $asArray is false then method returns a map with event id as key
  and details object as value. If parameter set to true then method returns a list sorted by 'position' property of

  class's details object.

  • @param Boolean $isVisibleOnly
  • @param Boolean $asArray
  • @return Array
 • getProductList ($filter)

  Returns product list with filter.
  At this time filter can accept only service_id parameter

  • @param object $filter
  • @return array
 • getBookingReport ()

  Get paginated data for Booking report

  The following filters can be provided in request param:
  Date date_from, date_to, created_date_from, created_date_to
  Integer unit_group_id, client_id
  String code, promo_code
  String booking_type = 'approved' | 'not_approved_yet' | 'cancelled_by_admin' | 'cancelled_by_client' | 'non_cancelled' | 'cancelled' | 'all'

  Order can be one of the following values: record_date, date_start, date_start_asc

  Return data in the following format:
  array(
  'data' => $data,
  'metadata' => array(
  'items_count'
  'pages_count'
  'page'
  'on_page'
  )
  or Api_Service_Exception in error case

  • @todo : implement order by end_date, record_date
  • @param Api
  • @return array
 • getClientReport ()

  Get paginated data for Client report

  The following filters can be provided in request param:
  Date date_from, date_to
  Integer event_id, unit_group_id, client_id
  String client_search (search string, can contains client name, address, phone)
  String service_using_type = 'used_in_period' | 'not_used_in_period' | 'not_used_in_period_but_used_before'

  No custom ordering implemented yet

  Group data = 'client' | 'client_email_phone' | 'client_email' | 'client_phone'


  Return data in the following format:
  array(
  'data' => $data,
  'metadata' => array(
  'items_count'
  'pages_count'
  'page'
  'on_page'
  )
  or Api_Service_Exception in error case

  • @todo : implement order by send_date, sms_count
  • @param Api
  • @return array
 • getSmsReport ()

  Get paginated data for SMS report

  The following filters can be provided in request param:
  Date date_from, date_to
  Integer unit_group_id, client_id
  String phone, message

  No custom ordering implemented yet (always ordered by client name)

  Return data in the following format:
  array(
  'data' => $data,
  'metadata' => array(
  'items_count'
  'pages_count'
  'page'
  'on_page'
  )
  or Api_Service_Exception in error case

  • @todo : implement order by date
  • @param Api
  • @return array
 • getSmsGateways ()

  gets differend sms providers(transport) used by system

 • getPosReport ()

  Get paginated data for Pos report  Return data in the following format:
  array(
  'data' => $data,
  'metadata' => array(
  'items_count'
  'pages_count'
  'page'
  'on_page'
  )
  or Api_Service_Exception in error case

  • @param Api
  • @return array
 • getFeedbackReport ()

  Get paginated data for Feedback report

  The following filters can be provided in request param:
  Date date_from, date_to
  Integer from 1 to 5 rate_from, rate_to
  String name, subject, message

  Report can be ordered by one of the following fields:
  date, rate, name, message, subject, answer

  Return data in the following format:
  array(
  'data' => $data,
  'metadata' => array(
  'items_count'
  'pages_count'
  'page'
  'on_page'
  )
  or Api_Service_Exception in error case

  • @param Api
  • @return array
 • getPromotionList ($isVisibleOnly, $asArray, $promotionType)

  Get detailed list of promotions (new)

  • @param bool $isVisibleOnly
  • @param bool $asArray
  • @param string $promotionType = 'discount' / 'gift_card' / null
  • @return array
 • getPromotionInstanceList ($promotionType, $asArray)

  Get all list of promotion instances

  • @param string $promotionType = 'gift_card' | 'discount'
  • @param bool $asArray
  • @return array
 • getPromotionDetails ($id)

  Return promotion detailed info

  • @param integer $id
  • @return array
 • getStaticPageList ()

  Get static page list

  • @return array
 • confirmInvoice ($id, $paymentSystem)

  Confirms invoice by id

  • @param integer $id
  • @param string $paymentSystem
  • @return array
  • @throws Api_Entity_Exception
 • applyPromoCode ($id, $code)

  Applies promo code to order (Coupons & Gift Cards custom feature)

  • @param integer $id
  • @param string $code
  • @return array
  • @throws Api_Entity_Exception
 • applyTip ($id, $percent, $amount)

  Applies tip to order (Tips custom feature)
  You can apply tip by percent or by amount

  • @param integer $id
  • @param integer $percent
  • @param integer $amount
  • @return array
  • @throws Api_Entity_Exception
 • getCountByShedulerChannels ($startDate, $endDate)

  • @param string $startDate
  • @param string $endDate
  • @return array
 • getCompanyParam ($key)

  Returns company config value for key. A different set of keys available for public API and for company
  administration API. Method return 'invalid params' error (code -32602) in case if access to specified key not

  allowed. See [[#Company_params|list of available keys]].

  • @param String $key
  • @return mixed
 • getCompanyParams ($keys)

  Returns company's config values for specified keys as key-value map. For non-existent and not-allowed param keys
  it will return '''false''' as result. A different set of keys available for public API and for company

  administration API. See [[#Company_params|list of available keys]].

  • @param Array $keys
  • @return Array
 • getTimelineType ()

  Returns company timeline type

  • @return String
 • getEventList ($isVisibleOnly, $asArray, $handleClasses, $searchString)

  Returns company's events list. If $asArray is false then method returns a map with event id as key
  and details object as value. If parameter set to true then method returns a list sorted by 'position' property of

  event's details object.

  • @param Boolean $isVisibleOnly
  • @param Boolean $asArray
  • @param integer $handleClasses 1 - classes only, -1 without classes, null - skip classes check
  • @param string $searchString part of name (used for comboboxes)
  • @return Array
 • getUnitList ($isVisibleOnly, $asArray, $handleClasses, $searchString)

  Returns list of service performers. If $asArray is false then method returns a map with event id as
  key and details object as value. If parameter set to true then method returns a list sorted by 'position' property

  of event's details object.

  • @param Boolean $isVisibleOnly
  • @param Boolean $asArray
  • @param integer $handleClasses 1 - classes only, -1 without classes, null - skip classes check
  • @param string $searchString part of name (used for comboboxes)
  • @return Array
 • calculateEndTime ($startDateTime, $eventId, $unitId, $productIds)

  Returns end datetime if booking is available, else return false

  • @param String $startDateTime a date and time string in format 'Y-m-d H:i:s', eg. '2001-10-02 13:30:00'.
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param array $productIds
  • @return String
 • getWorkCalendar ($year, $month, $data)

  Returns company work schedule as array
  Eg.: {'2014-05-01': {'from': '09:00:00', 'to': '21:00:00', 'is_day_off': '0'}, '2014-05-02': ...}

  • @param Integer $year
  • @param Integer $month
  • @param Integer|array $data pass unit_group_id as integer for old version or structure for new version like {unit_group_id: int, event_id: int}
  • @return Object
 • getReservedTime ($from, $to, $eventId, $unitId, $count)

  Returns map of objects for each day in specified date range. The key of the result mps is a date string. The value
  is an array of two objects. Both objects contains list of time slots for type reserved_time and type

  not_worked_time. reserved_time type represents time slots working time but already booked
  by clients. Nobody knows what kind of data represented by not_worked_time type. Please don't use it.

  If [[Plugins#Google calendar sync plugin|Google calendar sync plugin]] enabled then object with
  reserved_time type will contain not empty list of time slots marked as busy in Google calendar. Call
  [[#isPluginActivated|isPluginActivated('google_calendar_export')]] API method to check if Google
  calendar sync plugin activated.


  Example:


  {
  "2016-02-05": [
  {
  "dd": [], // time slots from Google calendar
  "events": [ // reserved time slots
  { "from": "16:00", "to": "16:30" },
  { "from": "16:30", "to": "17:00" },
  ... ],
  "type": "reserved_time",
  },
  {
  "events": [
  { "from": "09:00", "to": "09:30" },
  { "from": "09:30", "to": "10:00" },
  ... ],
  "type": "not_worked_time"
  }],
  ...
  }

  • @param String $from
  • @param String $to
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param Integer $count
  • @return Object
 • getWorkDaysInfo ($from, $to, $unitId, $eventId, $count, $productIds)

  Returns an information about working hours and break times for specified service and performer for a period
  between two dates. If only service specified then information about performer (or performers) will be taken from

  service configuration. Method returns a list of objects for each date in specified period. Count of objects in
  list depends on break times. For example if performer works from 9:00 till 19:00 with one hour break at 13:00 method
  returns:


  {'2014-05-14' : [
  {'from': '09:00:00', 'to': '13:00:00'},
  {'from': '14:00:00', 'to': '19:00:00'}
  ] }


  Warning! Method can return a time string '24:00:00' as right edge of time range. This happens in case if time
  range finishes on midnight.

  • @param String $from
  • @param String $to
  • @param Integer $unitId (optional)
  • @param Integer $eventId (optional)
  • @param Integer $count (optional)
  • @param array $productIds (optional)
  • @return array
 • getFirstWorkingDay ($data)

  Returns first working date for unit

  • @param Integer|array $data pass unit_group_id as integer for old version or structure for new version like {unit_group_id: int, event_id: int}
  • @return String
 • getStartTimeMatrix ($from, $to, $eventId, $unitId, $count, $bookingId, $productIds)

  Returns available start time, taking into account breaktimes, start and end working time
  Eg.: {'2014-05-14': ['09:00:00', ...], ...}


  If locations plugin activated for company you should pass a list as $unitID parameter for filter results with
  units available only for selected location. See [[Plugins#Unit_location|Unit location]] plugin description for
  more details.

  • @param String $from
  • @param String $to
  • @param Integer $eventId
  • @param Mixed $unitId can be Integer or Array of Integers
  • @param Integer $count
  • @param int $bookingId
  • @param array $productIds
  • @return array
 • getAvailableTimeIntervals ($dateFrom, $dateTo, $eventId, $unitId, $count)

  Returns available time intervals for all service providers for given period, taking into account breaktimes, start and end working time
  Eg.: {['2016-03-04': ['1': [['09:00:00','09:30:00'], ['11:15:00','14:45:00']] , ...], ...]}

  • @param String $dateFrom
  • @param String $dateTo
  • @param Integer $eventId
  • @param Mixed $unitId can be Integer or Array of Integers
  • @param Integer $count
  • @return Object
 • getServiceAvailableTimeIntervals ($dateFrom, $dateTo, $eventId, $unitId, $count)

  Returns available time intervals for all servics for given period, taking into account breaktimes, start and end working time
  Eg.: {['2016-03-04': ['1': [['09:00:00','09:30:00'], ['11:15:00','14:45:00']] , ...], ...]}

  • @param String $dateFrom
  • @param String $dateTo
  • @param Mixed $eventId can be Integer or Array of Integers
  • @param Integer $unitId
  • @param Integer $count
  • @return Object
 • getReservedTimeIntervals ($dateFrom, $dateTo, $eventId, $unitId, $count, $bookingId)

  Returns not available time
  Eg.: {'2014-05-14': [{'reserved_time': [{'from': '14:00', 'to': '16:30'}], 'type': "reserved_time"}, ...], ...}

  • @param String $dateFrom
  • @param String $dateTo
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer|Array $unitId
  • @param Integer $count
  • @param int $bookingId
  • @return array
 • getAvailableUnits ($eventId, $dateTime, $count, $unitId, $productIds)

  Returns list of available unit ids for specified date and service or empty array if all units are not allowed.
  Eg.: [1, 2, 3]

  • @param Integer $eventId
  • @param String $dateTime a date and time string in format 'Y-m-d H:i:s'
  • @param int $count
  • @param int $unitId
  • @param array $productIds
  • @return array
  • @throws Exception
 • getAnyUnitData ()

  Returns information about [[Plugins#Any_Employee_selector|Any Employee selector plugin]] configuration. Returns
  null if plugin not enabled.


  Example:
  {
  "description" : "Select this option, if you want to find an available time with any of the employees",
  "hide_other_units" : 1, // 1 or 0
  "image" : null,
  "name" : "Any employee",
  "picture_path" : null,
  "random_selection" : 0 // 1 or 0
  }

  • @return Object
 • getAdditionalFields ($eventId)

  Return additional fields for certain event if [[Plugins#Additional_fields|Additional fields plugin]] is
  activated. Returns empty array otherwise. Call [[#isPluginActivated|isPluginActivated('event_field')]]

  API method to check if 'event_field' plugin activated.

  • @param Integer $eventId
  • @return Array
 • getTimeframe ()

  Returns company's timeframe configuration (in minutes). Timeframe can be either 5, 10, 15, 20, 30 or 60 minutes.
  You can find more details about timeframe [[Settings#Timeframe|here]].

  • @return Integer
 • isPluginActivated ($pluginName)

  Return plugin status true if status active, else false. $pluginName parameter is a plugin identifier.
  See [[Plugins|plugins]] page for full plugins description. See [[#Plugin's identifiers|list of available plugin's names]].

  • @param String $pluginName
  • @return Boolean
 • getPluginStatuses ($pluginNames)

  Return plugin status true if status active, else false. See [[#Plugin's identifiers|list of available plugin's names]].

  • @param Array $pluginNames
  • @return Array
 • getCompanyInfo ()

  Returns an object with detailed information about company. See [[#getCompanyInfo response|example of response]].

  • @return Object
 • createBatch ()

  Creates new booking batch record. Returns newly created batch id. You can use this id in [[#book|book]]
  API method.

  • @return Integer
 • getCountryPhoneCodes ()

  Returns country phone code list

  • @return Array
 • getPluginPromoInfoByCode ()

  Returns an object with detailed information about promotion by promotion code. You can get promotion code
  using [[Catalogue#getPromotionList|getPromotionList]] API method. If promotion record with specified

  code not found then method returns an empty array (an empty object). If [[Plugins#Simply Smart Promotions|Simply Smart Promotions plugin]]
  not enabled then method returns an error with code -32001 (Plugin is not activated). Use
  [[#isPluginActivated|isPluginActivated('promo')]] API method call to check if plugin enabled.


  See [[#getPromotionList response|example]] of getPromotionList API method response. Please note that
  response contains a list of services for wich promotion discount can be applied (service_ids key).

  • @param String
  • @return Array
 • getCompanyTimezoneOffset ()

  Returns company timezone offset and company timezone

  • @return array

Usługa URL  https://user-api.simplybook.me/catalog

 • getCompanyList ($filter, $from, $limit)

  Returns companies list

  $filter filter params. Object that contains following params


  'search_string': String,
  'service_name': String,
  'company_name': String,
  'company_address': String,
  'category_id': Integer,
  'tag_ids': [Integer, Integer, ...],
  'tags': String,
  'country_id': String,
  'city_id': String,
  'nearby': {
  'radius': Integer,
  'center': {
  'lat': Number,
  'lng': NUmber
  }
  }

  Use tag_ids OR tags

  • @param Object $filter filter object
  • @param Integer $from from position
  • @param Integer $limit rows limit
  • @return array
 • getPromotionList ($filter, $from, $limit)

  Returns active promotion list

  $filter filter params. Object that contains following params


  'search_string': String,
  'service_name': String,
  'company_name': String,
  'company_address': String,
  'tag_ids': [Integer, Integer, ...],
  'tags': String,
  'country_id': String,
  'city_id': String,
  'nearby': {
  'radius': Integer,
  'center': {
  'lat': Number,
  'lng': NUmber
  }
  }

  Use tag_ids OR tags

  • @param Object $filter filter object
  • @param Integer $from from position
  • @param Integer $limit rows limit
  • @return array
 • getPromotionListByIds ()

  Returns active promotion list

  • @param array
  • @return array
 • getCompanyCount ($filter)

  Returns total companies count with specified filter

  $filter filter params. Object that contains following params


  'search_string': String,
  'service_name': String,
  'company_name': String,
  'company_address': String,
  'tag_ids': [Integer, Integer, ...],
  'tags': String,
  'country_id': String,
  'city_id': String,
  'nearby': {
  'radius': Integer,
  'center': {
  'lat': Number,
  'lng': NUmber
  }
  }

  Use tag_ids OR tags

  • @param Object $filter filter object
  • @return array
 • getPromotionCount ($filter)

  Returns total active promotions count with specified filter

  $filter filter params. Object that contains following params


  'search_string': String,
  'service_name': String,
  'company_name': String,
  'company_address': String,
  'tag_ids': [Integer, Integer, ...],
  'tags': String,
  'country_id': String,
  'city_id': String,
  'nearby': {
  'radius': Integer,
  'center': {
  'lat': Number,
  'lng': NUmber
  }
  }

  Use tag_ids OR tags

  • @param Object $filter filter object
  • @return array
 • getTopCountries ()

  Returns country list as Array order by company count in country

  • @return Array [{'id': ..., 'country': ...., 'count': ....}, ...]
 • getTopCities ()

  Returns city list as Array order by company count in city

  • @return Array [{'id': ..., 'city': ...., 'country_id': ...., 'count': .....}, ....]
 • getCountries ()

  Returns a list of objects with just two properties each: id and country. An id
  is a two character string with ISO 3166-1 country code.

  • @return Array [{'id': ..., 'country': ...., 'count': ....}, ...]
 • getCities ($country, $withActiveCompany)

  Returns a list of objects. If $country parametr specified then method returns only cities of this
  country. Each object in list has 4 properties:


  * id - number. A unique identificator of city. You should use it as filter options in methods getCompanyList.
  * city - string. A city name.
  * count_id - string. Two chars ISO 3166-1 country code.
  * count - number.

  Example:


  [{
  "cnt" : 7,
  "country_id"" : "GB",
  "id" : 4607,
  "name" : "Uxbridge"
  },
  ...]

  • @param String $country Optional. A two character ISO 3166-1 country code.
  • @param bool $withActiveCompany
  • @return Array [{'id': ..., 'city': ...., 'country_id': ...., 'count': .....}, ....]
 • getTags ($filter)

  Returns tags list

  $filter filter params. Object that contains following params


  'tag_ids': [Integer, Integer, ...],
  'tags': String,
  'country_id': String,
  'city_id': String

  Use tag_ids OR tags

  • @param Object $filter filter object
  • @return Array [{'id': ..., 'tag': ...}, ....]
 • getCompanyInfo ($login)

  Returns company information by company login

  • @param String $login
  • @return Object
 • getPromotionInfo ($id, $feedbackFrom, $feedbackCount)

  Returns promotion information by id

  • @param Integer $id
  • @param Integer $feedbackFrom = 0
  • @param Integer $feedbackCount = 100
  • @return Object
 • getRelatedPromotions ($id, $count)

  Returns related promotions by given promotion id

  • @param Integer $id
  • @param Integer $count = 10
  • @return Array
 • getCompanyReviews ($login, $count, $offset)

  Returns a list of company's review objects.


  [{
  "company_id" : 86409,
  "domain" : "simplybook.me",
  "feedback_datetime" : "2015-10-27 13:06:57",
  "feedback_id" : 4623,
  "feedback_link" : "",
  "id" : 17384,
  "image" : "http://graph.facebook.com/1020443689023222/picture",
  "link" : "https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1020443689023222/",
  "message" : "Brilliant!",
  "name" : "Simply Booker",
  "provider" : "",
  "provider_data" : "...", // String. An object encoded with PHP's serialize method.
  "rate" : 5, // 0 to 5 rate
  "status" : "approved", // 'new' or 'approved'
  "subject" : "Good",
  "with_comment" : 1
  },
  ...]

  • @see http://php.net/serialize
  • @param String $login
  • @param Integer $count
  • @param Integer $offset
  • @return Object
 • getCompanyReviewsCount ($login)

  Returns company's reviews count

  • @param String $login
  • @return Integer
 • getCompanyReview ($login, $reviewId)

  Returns a company's review objects.

  • @param String $login
  • @param Integer $reviewId
  • @return Object
 • getClientReviewsLikes ($clientId, $clientProvider)

  Returns a list of company's review likes.

  • @param String $clientId
  • @param String $clientProvider
  • @return Object
 • addCompanyReview ($login, $subject, $message, $rate, $provider, $accessToken)

  Adds company review

  • @param String $login
  • @param String $subject
  • @param String $message
  • @param Integer $rate
  • @param String $provider
  • @param String $accessToken
  • @return Boolean
 • addPromotionReview ($promotionId, $subject, $message, $rate, $provider, $accessToken)

  Add promotion review

  • @param Integer $promotionId
  • @param String $subject
  • @param String $message
  • @param Integer $rate
  • @param String $provider
  • @param String $accessToken
  • @return Boolean
 • getPromotionReviews ($promotionId)

  Returns promotion reviews list

  • @param Integer $promotionId
  • @return Object
 • getRecentPromotions ($count)

  Returns list of promotions ordered by date DESC

  • @param Integer $count
  • @return Array
 • getRecentFeedbacks ($count)

  Returns list of feedbacs ordered by date DESC

  • @param Integer $count
  • @return Array
 • getRecentCompanies ($count)

  Returns list of companies ordered by date DESC

  • @param Integer $count
  • @return Array
 • getCategories ()

  Returns all categories as list of objects. Each category can have a subcategories. Each subcategory contains parent
  category id in company_category_id field. For top level categories this field is null and

  is_header field is true.


  Example:


  [{
  "company_category_id": null,
  "id": "1",
  "image": "/common/images/category_icons/car.png",
  "is_active": "1",
  "is_header": "1",
  "name": "Cars",
  },
  {
  "company_category_id": "1",
  "id" = 11;
  "image": null,
  "is_active": "1",
  "is_header": "0",
  "name": "Car wash",
  },
  ...]

  • @return Array
 • getFeedbackList ()

  Get list of ALL simplybook feedbacks

  • @return Array
 • getCompanyPromotionList ($promotionCompanyLogin, $count)

  Returns a list of promotions objects associated with specified company. If company doesn't have any promotions or
  [[Plugins#Simply_Smart_Promotions|Simply Smart Promotions plugin]] not active for this company method returns an

  empty list.

  • @param String $promotionCompanyLogin
  • @param Integer $count Optional. Maximum amount of objects in response. Default value is 100.
  • @return Array
 • getUserLocation ($ip)

  Returns user location info

  • @param String $ip optional
  • @return Object
 • getAutocompleete ($filter, )

  Returns suggestions for autocompeter

  $filter filter params. Object that contains following params


  'search_string': String,
  'service_name': String,
  'company_name': String,
  'company_address': String,
  'category_id': Integer,
  'tag_ids': [Integer, Integer, ...],
  'tags': String,
  'country_id': String,
  'city_id': String,
  'nearby': {
  'radius': Integer,
  'center': {
  'lat': Number,
  'lng': NUmber
  }
  }

  Use tag_ids OR tags

  • @param Object $filter filter object
  • @param Boolean
  • @return array
 • deleteClientFeedbacks ($gdprDataSerialized)

  Anonymize client feedbacks and feedback likes
  according to GDPR client's right to be forgotten

  • @param array $gdprDataSerialized
 • deleteClientPromotionFeedbacks ($gdprDataSerialized)

  Delete promotion_feedbak and promotion_feedback_response data
  according to GDPR client's right to be forgotten

  • @param array $gdprDataSerialized
  • @return mixed
  • @throws Gdpr_Exception